/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Матеріал для саджання. Розсадницька продукція

Матеріал для саджання. Розсадницька продукція

Комунальне підприємство «Міськзелентрест»

                                                            
 
ЗВІТ 
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації 
№ 12/05/16/С від    12.05.2016р.
1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Міськзелентрест»
1.2. Код за ЄДРПОУ. 31185820
1.3. Місцезнаходження. м. Одеса, вул. Варненська 27-а, 65070
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Бабіна Тетяна Леонідівна , секретар комітету з конкурсних торгів, м. Одеса, вул. Варненська 27-а, 65070, конт./тел. (048) 765-67-58, факс (048) 765-67-58, email: tender.zt@omr.odessa.ua.
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.
2.1. Найменування.-
2.2. Код за ЄДРПОУ.-
2.3. Місцезнаходження.-
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.-
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі. ДК (016-2010) – 01.30.1   Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та корені, живці й вусики, міцелій грибів. ДК (021-2015) – 03450000-9 Розсадницька продукція (Саджанці дерев,троянд).
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
Згідно ДКТ.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Варненська, 27-а, Одеська обл., м.Одеса, 65070.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. На протязі 2016р.
4. Процедура закупівлі. Відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю. http://www.omr.gov.ua.
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №070216, від 10.03.2016р.
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №101599, від 14.04.2016р.
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №111528, від 04.05.2016р.
5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.-
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі.3
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
№1- Приватне підприємство"БІ-ПЛАСТ"
№2- Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНСАД»
№3- Фізична особа підприємець Стукал Катерина Олександрівна
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
№1-32935748
№2- 38204969
№3-2933510685
6.4. Місцезнаходження/місце проживання.
№1-66200, Одеська область, Савранський район, СМТ Саврань, вул. Леніна,116.
№2- 03164, м. Київ, вул. Клавдіївська, буд. 23/15, кв.204.
№3- 54018, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Чайковського, буд. 26, кв. 1.
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).
№1-11.04.2016р. 10 годин 00 хвилин, за Київським часом.
№2-11.04.2016р. 10 годин 00 хвилин, за Київським часом.
№3-11.04.2016р. 10 годин 00 хвилин, за Київським часом.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 11.04.2016р., 11 годин 00 хвилин за Київським часом.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.3
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).-
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.
№1- 1 061 400,00 грн. з ПДВ (один мільйон шістдесят одна тисяча чотириста гривень, 00 коп.).
№2- 980 795,00 грн. з ПДВ (дев’ятсот вісімдесят тисяч сімсот дев’яносто п’ять гривень, 00 коп.).
№3- 1 059 918,50 грн. без ПДВ (один мільйон п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсотвісімнадцять гривень, 50 коп.).
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.
Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІНСАД»
Розгляд наданих документів :
Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІНСАД», учасником конкурсних торгів на закупівлю товару, згідно коду класифікатора ДК (016-2010) – 01.30.1   Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та корені, живці й вусики, міцелій грибів. ДК (021-2015) – 03450000-9 Розсадницька продукція (Саджанці дерев,троянд).
Оголошення №070216, ВДЗ №46(10.03.2016) від 10.03.2016р.
Слухали:
Голову комітету з конкурсних торгів – Ковальчука Р.М., з наступною інформацією. При детальному розгляді поданих учасниками пропозиції конкурсних торгів, та опираючись на вимогу ДКТ розділ 3, пункт 6, кваліфікаційні критерії до учасників, та Додаток №1 ДКТ (найменування товару) було виявленно, що учасник допустив порушення в ПКТ, що не відповідає умовам ДКТ.
1. Товар зазначений в ціновій таблиці не відповідає вимогам ДКТ:
- товар затребуваний КП «Міськзелентрест» - троянда кущова.
- товар запропонований ТОВ «ГРІНСАД» - троянда поліантова.
Що не відповідає умовам зазначеним в ДКТ 
 2. Вимога ДКТ розділ 3, пункт 6, кваліфікаційні критерії до учасників, надати інформацію про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
- у ПКТ ТОВ «ГРІНСАД» дана інформація відсутня.
Що не відповідає умовам зазначеним в ДКТ.
3. Вимога ДКТ розділ 3, пункт 6, кваліфікаційні критерії до учасників, надати підтверджуючі документи, щодо технічних вимог зазначених у додатку №1.
- ТОВ «ГРІНСАД» не надав підтверджуючих документів щодо технічних вимог зазначених у додатку №1.
Що не відповідає умовам зазначеним в ДКТ.
Тобто при розгляді пропозиції конкурсних торгів учасника, виявлено, що надана пропозиція не відповідає умовам зазначеним в ДКТ.
Приймаючи до уваги спрощення подачі документів, що передбачає Закон України « Про здійснення державних закупівель» в редакції від 15.09.2015р, та беручи до уваги, що учасникам був виділений достатній час, згідно законодавства України, для вивчення ДКТ та підготовки ПКТ, пропоную відхилити дану ПКТ.
Вирішили:
Відхилити пропозицію конкурсних торгів, Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІНСАД».
 Учасника конкурсних торгів на закупівлю товару згідно коду класифікатора ДК (016-2010) – 01.30.1   Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та корені, живці й вусики, міцелій грибів. ДК (021-2015) – 03450000-9 Розсадницька продукція (Саджанці дерев,троянд). Оголошення №070216, ВДЗ №46(10.03.2016) від 10.03.2016р.
 Стаття 29, пункт 1, п.п. 3. Закона України від 10.04.2014 р. №1197-VІІ  - пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів - 1 059 918,50 грн. без ПДВ (один мільйон п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот вісімнадцять гривень, 50 коп.). найвища ціна пропозиції конкурсних торгів - 1 061 400,00 грн. з ПДВ (один мільйон шістдесят одна тисяча чотириста гривень, 00 коп.).
номер (3) та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів- 1 059 918,50 грн. без ПДВ (один мільйон п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот вісімнадцять гривень, 50 коп.). 8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 13.04.2016р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Фізична особа підприємець Стукал Катерина Олександрівна.
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 2933510685.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. 54018, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Чайковського, буд. 26, кв. 1. Тел./факс0634749099.
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 26.04.2016р., 1 059 918,50 грн. без ПДВ (один мільйон п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот вісімнадцять гривень, 50 коп.).
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).-
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.-
12.1. Дата прийняття рішення.-
12.2. Підстави.-
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав: надані документи 13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
№1- Приватне підприємство"БІ-ПЛАСТ"
№2- Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНСАД»
№3- Фізична особа підприємець Стукал Катерина Олександрівна
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону. -
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.
№1- Приватне підприємство"БІ-ПЛАСТ"
№2- Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНСАД»
№3- Фізична особа підприємець Стукал Катерина Олександрівна
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені
статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.-
14. Інформація про укладену рамкову угоду.-
14.1. Дата та номер рамкової угоди.-
14.2. Учасники рамкової угоди.-
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.-
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.-
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.-
15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників).
 
- При проведенні процедури вносились зміни до ДКТ, від 23.03. 2016р, дата розкриття перенесена на 11.04.2016р. (СТ.23, п.2, Закона України від 10.04.2014 р. №1197-VІІ ).
 
-Відхилення ПКТ учасника Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНСАД», згідно ( Статті 29, пункт 1, п.п. 3. Закона України від 10.04.2014 р. №1197-VІІ) .
 
- Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій).
Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішою (найменшою),присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:
Б обчисл = Ц min/ Ц обчисл * 100, де
Б обчисл-обчислювана кількість балів;
Ц minнайнижче значення за критерієм «Ціна»
Ц обчисл-значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;
100-максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна»
 Оцінка пропозицій учасників:

 Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків* учасника процедури закупівлі
Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)
Значення показників згідно з пропозиціями конкурсних торгів (ціновими пропозиціями) за критеріями оцінки
Кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки (не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій)
Примітка
Фізична особа підприємець Стукал Катерина Олександрівна. ЄДРПОУ-2933510685
 
Приватне підприємство"БІ-ПЛАСТ".
ЄДРПОУ-32935748
 
                  
Ціна
 
Ціна
 
 
1 059 918,50
 
1 061 400,00
100
 
99,8
 
 
 
 
 
 
 
 

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) (рішення про визнання пропозиції найбільш економічно вигідною).
 За результатами  проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів, ККТ прийнято рішення про визнання пропозиції Фізичної особи підприємець Стукал Катерини Олександрівни, найбільш економічно вигідною.
16. Склад комітету з конкурсних торгів:

№ п/п
Прізвище,
ім’я, по-батькові
Посада
Підпис
1
Ковальчук Роман Миколайович             
Провідний юрисконсульт
 
2
Бабіна Тетяна Леонідівна                          
Провідний інженер
 
3
Деремук В’ячеслав Вікторович              
Нач .господарського відділу
 
4
Свіщук Людмила Михайлівна
Начальник ПЕВ
 
5
Миронюк Іван Григорович   
Інженер ОП
 
6
Краєвська Ольга Михайлівна                   
Менеджер зі збуту
 

 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
11.04.2016 14:38

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/auction_results/83254/