/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

Комунальне підприємство «Міськзелентрест»


ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
№ 12/05/16/м від 12.05.2016р.


1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Міськзелентрест».
1.2. Код за ЄДРПОУ. 31185820.
1.3. Місцезнаходження. м. Одеса, вул. Варненська 27-а, 65070.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Бабіна Тетяна Леонідівна , секретар комітету з конкурсних торгів, м. Одеса, вул. Варненська 27-а, 65070, конт./тел. (048) 765-67-58, факс (048) 765-67-58, email: tender.zt@omr.odessa.ua.
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.
2.1. Найменування.-
2.2. Код за ЄДРПОУ.-
2.3. Місцезнаходження.-
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів. Департамент міського господарства Одеської міської ради, код за ЄДРПОУ 34674154.
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі. ДК (016-2010) - 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні. (19.20.29-00.00 Оливи мінеральні мастильні; важкі дистиляти, н.в.і.у.) (Масла та мастила). ДК (021-2015) -09211000-1 Мастильні оливи та мастильні матеріали (Масла та мастила).
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Згідно ДКТ.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Варненська, 27-а, Одеська обл., м.Одеса, 65070.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. На протязі 2016р.
4. Процедура закупівлі. Відкриті торги.
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю. http://www.omr.gov.ua/
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №086692, від 28.03.2016р.
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.-
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №116350, від 13.05.2016р.
5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.-
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі.3
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
№1- Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігів Транс Ойл»
№2- Приватне підприємство «Тедекс Мастила Україна»
№3- Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Агрінол»
№4- Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичні Мастила - Центр»

6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
№1-39922075
№2- 34943074
№3-32365436
№4-39342405
6.4. Місцезнаходження/місце проживання.
№1- м. Чернігів, вул. Кільцева 9, Чернігівська обл., індекс 14000
№2- м. Львів, вул. Городоцька 355, к. 365, індекс 79040
№3- м. Мелітопольське шосе, 84/1, м. Бердянськ, Запорізька обл., індекс 71100
№4- м. Вишгород, вул. Ватутіна 69-Б, індекс 07300
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 26.04.2016р., 10 годин 00 хвилин за Київським часом.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 26.04.2016р., 11 годин 00 хвилин за Київським часом.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.4
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).-
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.
№1- 167 948,00 грн. з ПДВ (сто шістдесят сім тисяч дев’ятсот сорок вісім гривень,00коп.)
№2- 140 666,00 грн. з ПДВ (сто сорок тисяч шістсот шістдесят шість гривень, 00 коп.)
№3-142 368, 44 грн. з ПДВ (сто сорок дві тисячі триста шістдесят вісім гривень, 44 коп.)
№4-190 116,12 грн. з ПДВ (сто дев’яносто тисяч сто шістнадцять гривень, 12 коп.)
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.
№1- Стаття 29, пункт 1, п.п. 3. Закона України від 10.04.2014 р. №1197-VІІ - пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
№2- Стаття 29, пункт 1, п.п. 3. Закона України від 10.04.2014 р. №1197-VІІ - пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
№3- Стаття 29, пункт 1, п.п. 3. Закона України від 10.04.2014 р. №1197-VІІ - пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
№4- Стаття 29, пункт 1, п.п. 3. Закона України від 10.04.2014 р. №1197-VІІ - пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.-
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:-

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів __________________ ;
(цифрами і словами)
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів __________________ ;
(цифрами і словами)
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів __________________ ;
(цифрами і словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.-
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.-
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.-
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.-
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.-
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.-
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).-
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.
12.1. Дата прийняття рішення.11.05.2016р.
12.2. Підстави. Стаття 30, пункт 1, (відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом).
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
№1- Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігів Транс Ойл»
№2- Приватне підприємство «Тедекс Мастила Україна»
№3- Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Агрінол»
№4- Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичні Мастила - Центр»
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.
№1- Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігів Транс Ойл»
№2- Приватне підприємство «Тедекс Мастила Україна»
№3- Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Агрінол»
№4- Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичні Мастила - Центр»
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені
статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.-
14. Інформація про укладену рамкову угоду.-
14.1. Дата та номер рамкової угоди.-
14.2. Учасники рамкової угоди.-
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.-
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.-
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.
15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників).-

16. Склад комітету з конкурсних торгів:

1 Ковальчук Роман Миколайович Провідний юрисконсульт
2 Бабіна Тетяна Леонідівна Провідний інженер
3 Деремук В’ячеслав Вікторович Нач .господарського відділу
4 Свіщук Людмила Михайлівна Начальник ПЕВ
5 Миронюк Іван Григорович Інженер ОП
6 Краєвська Ольга Михайлівна Менеджер зі збутуСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
11.05.2016 09:20

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/auction_results/83529/