12:41:34   |   21 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Публичные закупки / Объявления о запланированных торгах / Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання

Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання

Тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робот і послуг за рахунок коштів бюджету міста Одеси при головному розпоряднику бюджетних коштів - виконавчому комітеті Одеської міської ради (далі замовник) відповідно до норм Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-IV від 01.06.2010р., запрошує прийняти участь у торгах шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо закупівлі обладнання копіювально-розмножувального та іншого конторського обладнання (копіювальний апарат, багатофункціональні пристрої).
 
ФОРМА ЗАПИТУ
цінових пропозицій
 
1. Замовник:
1.1. Найменування: Виконавчий комітет Одеської міської ради.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04056919.
1.3. Місцезнаходження: м. Одеса, Думська площа,1, 65004.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р№35414031000543 в ГУДКУ в Одеській області, МФО 828011.
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Воротинцева Інна Валеріївна – начальник відділу проведення закупівель департаменту бухгалтерського обліку, звітності та закупівель Одеської міської ради, телефон (048) 722-81-09; (048) 798-35-58, телефакс (048) 722-74-16, gik@omr.gov.ua
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) : Виконавчий комітет Одеської міської ради, код за ЄДРПОУ – 04056919.
2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет (бюджет міста Одеси).
3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): omr.gov.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: 30.01.2 Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання (копіювальний апарат, багатофункціональні пристрої).
5.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:
          Кількість поставки товару: копіювальний апарат – 1 шт.; багатофункціональні пристрої -10 шт.
          Технічні параметри:

GestetnerMP 5000 BAD «або еквівалент»
 
 • Цифровий копіювальний апарат
 • Формат копії - до А3+
 • Продуктивність – не менш ніж 50 коп/хв
 • Автоподатчик (100 листів) з двостороннім скануванням - стандартно
 • Дуплекс - стандартно
 • Дозвіл 600x600 dpi
 • Максимальний об'єм копіювання, А4 – не менш ніж 200 000 сторінок в місяць
 • Час прогріву – 22 сек.
 • Час виходу першої копії – 3,5 сек.
 • Рівень шуму в робочому режимі – 68,5 Дб
 •  Вага – 85 кг
 • Проведення ресурсного ремонту на детальному рівні
 
Багатофункціональний пристрій
Canon i-SENSYS MF4320D «або еквівалент»
 •  Друк, сканування, копіювання
 •  Інтерфейс:  USB 2.0 Hi-Speed, Пам'ять 32Мб
 •  Швидкість друку, копіювання::  22 стр/мин.
 • Об’єм друку 10 000 стор. в місяць

          В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання, вартість кожного найменування із урахуванням зазначеної кількості та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.
5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: до 31.12.2010р.
6. Основні умови договору:
        1. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання
        2. Постачальник зобов'язується передати в строк у власність Замовника Товар, в асортименті, кількості та за цінами, що надається до Договору і є його невід'ємною частиною, а Покупецьзобов'язується прийняти цей товар та оплатити його.
         3. Оплата здійснюється за фактично поставлений товар згідно з накладною.
         4. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України.
         5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у тому числі за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.
 6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
7. Строк дії цінових пропозицій: 120 календарних днів з дати розкриття цінових пропозицій.
8. Подання цінових пропозицій: (особисто або поштою)
8.1. Місце: м. Одеса, Думська площа,1, каб.106
8.2. Строк: 11.10.2010р. до 10 год. 00 хв.
9. Розкриття цінових пропозицій:
9.1. Місце: м. Одеса, Думська площа,1, каб. 223
9.2. Дата: 11.10.2010р.
9.3. Час: 12 год. 00 хв.
10. Додаткова інформація:
          Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті за такою формою:
ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ
(подається Учасником на фірмовому бланку)
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю 30.01.2 Обладнання копіювально-розмножувального та інше конторське обладнання (копіювальний апарат, багатофункціональні пристрої).                                ________________________________________________________
та маємо можливість поставляти  товари:

   № п/п
Найменування товару
Кількість
Ціна за одиницю, грн., з ПДВ
Загальна вартість, грн., з ПДВ
1.
Копіювальний апарат Gestetner MP 5000 BAD «або еквівалент»
 
1
 
 
2.
Багатофункціональний пристрій
Canon i-SENSYS MF4320D «або еквівалент»
10
 
 
 
ВАРТІСТЬ РАЗОМ
 
 
 

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дати розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання Договору не пізніше ніж через 5 робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше 14 днів з дня визначення переможця.
До того часу, поки не буде підписано офіційного Договору, наша пропозиція з Вашим письмовим акцептом будуть вважатися такими, що мають силу договору між нами.
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Виконавця, завірені печаткою.
         
          Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі, якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
          Для підтвердження відсутності підстав щодо відхилення цінової пропозиції згідно ст. 17 Закону Учасники у складі цінової пропозиції подають документально підтверджену інформацію:
1. Документи, які підтверджують, що учасник (юридична особа) здійснює господарську діяльність відповідно до положень його статуту (копія статуту або іншого установочного документу).
2. Документи, що підтверджують наявність фінансової спроможності (копія балансу, звіту про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів за І півріччя 2010 року) та довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами видану не раніше 27 вересня 2010року.
3. Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ).
4. Документи, які підтверджують, що учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством (оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету дійсну на дату розкриття цінових пропозицій).
5. Оригінал довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб’єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, видану не раніше 27 вересня 2010 року.
6. Інші документи:
6.1 Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).
6.2. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).
6.3. Копія довідки про види діяльності за КВЕД (для фізичних осіб).
6.4. Копія паспорту (для фізичних осіб).
* Примітки:
а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі та містити відбитки печатки.
б) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції.
 
Голова комітету керуюча справами Т.М. Єршова 
Розміщено на офіційному сайті міста 27.09.2010 року.     
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 21 сентября 14:00
флешмоб «За мир»

Далее 21 - 22 сентября
День партизанской славы
Программа
Далее 21 сентября в 16.00
презентация 
фотоальбома 
об Одессе

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее