14:00:38   |   22 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Публичные закупки / Объявления о запланированных торгах / Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші

Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші

ФОРМА ЗАПИТУ
цінових пропозицій

1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальне підприємство «Інформресурс»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку) 32933651.
1.3. Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Варненська, 27, інд. 65070
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: рр 35439004004993
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасником (Стогній Артем Аркадійович, тел..: 067-485-11-02; (048) 734-90-13 ) телефон/факс:
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Представництво по управлінню комунальної власності - 26302595
2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет
3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
4. Адреса веб-сайту на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): omr.gov.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмету закупівлі: 72.20.3 Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші
5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (Додаток 1. Технічне завдання).
5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: жовтень-листопад 2010р
6. Основні умови договору: основні умови договору згідно ст. 41 ЗУ “ Про здійснення державних закупівель ” та відповідно до Типового договору, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 27.07.2010р. № 925 (Додаток 2. Основні умови договору)
7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів
8. Подання цінових пропозицій:
8.1. Місце: м. Одеса, вул. Варненська, 27, інд. 65070, каб. 212, особисто та/або поштою.
8.2. Строк: 18.10.2010р. до 10-00 .
9. Розкриття цінових пропозицій
9.1. Місце: м. Одеса, вул. Варненська, 27, інд. 65070, каб. 212
9.2. Дата 18.10.2010 року
9.3. Час: 12-00
10. Додаткова інформація: Способи зв’язку для отримання додаткової інформації за тел. (048) 7349013, Стогній Артем Аркадійович.
Більш детальніша інформація розташована на сайті: www.tender.me.gov.ua

Додатки: на 5 арк.
Директор КП «Інформресурс» Стогній А.А.Додаток 1.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На закупівлю:
72.20.3 Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші

1. Інсталяція сервісного програмного забезпечення на сервері.
2. Встановлення та налаштування серверу бази даних.
3. Інсталяція серверу - додатку та АРМ адміністратора на сервері.
4. Інсталяція клієнта додатку управління базою даних на робочих містах бухгалтерів та паспортистів дільниць ЖКС;
5. Інсталяція АРМа дільниці ПО ЕСАН на робочих містах бухгалтерів та паспортистів дільниць ЖКС.

Інсталяцію необхідно провести на 72 дільницях.


Додаток 2.

Основні умови договору:

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.
Постачальник надає Замовнику послуги, а Замовник сплачує послуги, визначені за ціною (далі - „ послуги "), згідно акту виконаних послуг .
Ціни на послугу встановлюються в національній валюті України.
Розрахунки за надану послугу здійснюються на підставі п. 7 ст. 51 Бюджетного кодексу України .
Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.
У разі затримки надання послуг або надання послуг не в повному обсязі, заявленому Замовником, Постачальник має сплатити штраф Замовнику в розмірі 0,25 відсотків від вартості не наданих послуг за кожен день прострочення, включаючи день фактичного виконання зобов’язань. Сплата пені не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору.
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.
У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.


____________________________________________ ___________________
(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника) (підпис)

М.П.


Додаток 3.
Перелік документів для підтвердження відповідності пропозиції учасника вимогам замовника:
1. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази:
--- Довідка у довільній формі, що містить опис технічних можливостей підприємства Учасника.
(на бланку підприємства за підписом керівника та печаткою).
2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:
--- Довідка у довільній формі (на бланку підприємства за підписом керівника та печаткою).
3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів: ---3.1. Довідка у довільній формі, яка повинна містити наступні відомості про виконання аналогічних договорів за останні 3 роки, а саме: назва організації з якою укладено договір, адреса, телефон (за наявністю), предмет закупівлі, термін виконання договору.
4. Наявність фінансової спроможності:
--- 4.1. Копії балансу Учасника (форма № 1) за останній звітній період.
Для суб’єктів малого підприємництва – копії фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-м) за останній звітній період.
--- 4.2. Вимога встановлюється для Учасників торгів – юридичних осіб:
Копії звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за останній звітній період.
Для суб’єктів малого підприємництва – копії фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за останній звітній період.
Вимога для Учасників торгів – фізичних осіб-підприємців:
Копії Декларації про доходи, одержані за останній звітній період (форма № 1);
або копія звіту суб`єкта малого підприємництва – фізичної особи-платника єдиного податку за останній звітній період, у разі, якщо Учасник є платником єдиного податку.
--- 4.3. Довідка з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків в банківських установах та про відсутність заборгованості по сплаті відсотків по кредитах станом на останній день місяця, що передує дню розкриття пропозицій конкурсних торгів, або більш пізню дату (оригінал).
Документи про підтвердження відсутності підстав відмови в участі у процедурі закупівлі (вимога ст. 17 ЗУ):
- завірена копія Статуту (Положення) або установчого договору (для іноземного учасника – належним чином завірений переклад витягу з торгового реєстру країни знаходження), або іншого документу в залежності від законодавства країни, де зареєстрований учасник;
- завірена копія статуту підприємства - засновника учасника торгів (у випадку якщо статутний капітал учасника торгів сформовано (у тому числі) за рахунок внеску юридичної особи);
- копія свідоцтва про державну реєстрацію;
- копія паспорту керівника, посадової особи учасника, яку призначено учасником відповідальною за проведення торгів;
- документі, що підтверджують правомочність посадової особи учасника на укладення договору про закупівлю (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність на укладання та підписання договору, дорученням або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на укладання та підписання договору;
- документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала пропозицію (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення керівника, довіреність, дорученням або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника);
- довідка у довільній формі за підписом керівника про те, що посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, або таку судимість знято чи погашено в установленому порядку;

- довідка у довільній формі про те, що фізичну особу, яка є учасником, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, або таку судимість знято чи погашено в установленому порядку;
- оригінал чи нотаріально завірену довідку відповідного уповноваженого органу з питань банкрутства про те що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, строком видачі не більш ніж за 1 місяць до дати розкриття;
- оригінал чи нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про наявність/відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсні на дату проведення розкриття пропозицій.
Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції .
У разі відсутності будь якого з перелічених документів пропозиція відхиляється.


Учасник подає як частину своєї пропозиції .
Оформлення цінової пропозиції:
- цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті;
- цінова пропозиція повинна включати: цінову пропозицію, згідно Додатку 1 та 4 запиту; документи, що підтверджують його відповідність вимогам Замовника, згідно Додатку 3 до запиту; основні умови договору, згідно із Додатком 2 до запиту;
- цінова пропозиція запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і адреса замовника, назва предмету закупівлі відповідно до запиту цінових пропозицій, повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів.

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки (згідно чинного законодавства)

Додаток 4.

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (за наявності))

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю 72.20.3 Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші, згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів та маємо можливість надавати послуги:

Вартість послуги______________________________________ грн.
в тому числі ПДВ складає______________________________ грн.
Загальна вартість послуги з ПДВ ________________________ грн.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Замовником. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник може відхилити нашу чи всі цінові пропозиції, якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначені у запиті, або в інших випадках, згідно із Законом України “ Про здійснення державних закупівель ” від 01.06.2010р. № 2289-VI.
Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 робочих днів від дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів від дня визначення переможця.Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 - 22 сентября
День партизанской славы

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее