12:29:40   |   19 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Публичные закупки / Объявления о запланированных торгах / Шини нові

Шини нові

Оголошення про проведення відкритих торгів

ЗАПИТ
цінових пропозицій

 
1. Замовник:
1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Міські дороги»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32642110
1.3. Місцезнаходження. м. Одеса, вул. Промислова, 37, інд. 65031
1.4. Реєстраційний рахунок замовника № 35437013002911, МФО 828011 в ГУДКУ в Одеській області м. Одеса, код ЕДРПОУ 32642110, № 26004690027701, МФО 328016 в Балківському відділенні Одеської обл. філії ПАТ «Укрсоцбанк»
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).Гвазава Вахтанг Ревазович директор КП «Міські дороги» – голова комітету з конкурсних торгів КП «міські дороги», (048) 778-23-36, 778-28-83
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергитичного комплексу Одеської міської ради, 34674154.

 
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти підприємства та кошти місцевого бюджету.
3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua 
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): omr.gov.ua 

 
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі.
25.11.1 Шини нові
5.2.
Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри. 25.11.1 Шини нові згідно технічного завдання (додаток 1).
5.3. Строк поставки товарів або надання послуг. Грудень 2010 року

 
6. Основні умови договору. Згідно ст. 41 Закону України та відповідно до типового договору, затвердженого наказом Міністерства Економіки України від 27.07.2010 року №925 (додаток 2 Основні умови договору)

 
7. Строк дії цінових пропозицій. 120 (сто двадцять) днів

 
8. Подання цінових пропозицій:
8.1. Місце: м. Одеса, вул. Промислова, 37, каб. № 14, особисто або поштою
8.2. Строк: 30.11.2010р. до 10 год. 00 хв. (за Київським часом)

 
9. Розкриття цінових пропозицій:
9.1. Місце: м. Одеса, вул. Промислова, 37, каб. № 3
9.2. Дата: 30.11.2010р
9.3. Час: 12 год. 00 хв. (за Київським часом).

 
10. Додаткова інформація. Способи зв’язку для отримання додаткової інформації за телефонами (048) 778-23-36, 778-28-83 Гвазава Вахтанг Ревазович. Учасник подає як частину своєї пропозиції.
Оформлення цінової пропозиції:
- цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у чапечатоному конверті;
- цінова пропозиція повинна включати: цінову пропозицію, згідно Додатку 1 та запиту; документи, що підтверджують його відповідальність вимогам Замовника, згідно Додатку 3 до запиту; основні умови договору, згідно із Додатком 2 до запиту;
- цінова пропозиція запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і адреса замовника, назва предмету закупівлі відповідно до запиту пропозицій, повне найменування учасника процедури, його адреса, ідентифікаційний код ЕДРПОУ, номери контактних телефонів.


* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки (згідно чинного законодавства)

 

 
Голова комітету з конкурсних торгів
КП «Міські дороги» Гвазава В.Р. 

 

 

 

Додаток 1ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ


На закупівлю:
25.11.1 Шини нові

№ п/п
Найменування
Одиниця виміру
Кількість
1.
Шина 9,00Р20 (ИН-142БМ) 12 сл. с камерой
шт.
26
2.
Шина 11,00Р20 (И-68) 16 сл. с камерой
шт.
12
3.
Шина 12,00Р20 (И-68) 18 сл. с камерой
шт.
10

 

 

 

Додаток 2


Основні умови договору:
Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахування особливостей, визначених законом.
Постачальник надає Замовнику товари, а Замовник сплачує товари, визначені за ціною (далі «товари»), згідно видаткової накладної.
Ціни на товари встановлюються в національній валюті України.
Розрахунки на надані товари здійснюють на підставі п. 7 ст.51 бюджетного кодексу України.
Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.
У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

 
________________________
______________                                       _______________
(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)                    (підпис)

 
М.П.

Додаток 3

 
Перелік документів

для підтвердження відповідності пропозиції учасника вимогам замовника:

 
1. Загальні відомості про учасника
 

№ з/п
Загальні відомості про учасника
Відповідні
1.
Повна назва (для юридичних осіб) або П.І.Б. (для фізичних осіб):
 
2.
Юридична адреса:
 
3.
Місцезнаходження:
 
4.
Поштова адреса:
 
5.
Банківські реквізити:
 
6.
Відомості про керівника (П.І.Б., посада, контактний телефон) – для юридичних осіб:
 
7.
Телефон, факс, електронна пошта:
 
8.
Форма власності та юридичний статус – для юридичних осіб:
 
9.
Основна спеціалізація, напрямки діяльності:
 
10.
Перелік осіб, які уповноважені діяти від імені учасника і які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання зобов’язань за результатами торгів:
 

  

Датовано «___» _____________ 2010 р. 
 
  

_________                               _____________________________________________
(Підпис)                                       (П.І.Б., посада уповноваженої особи учасника або

                                                                       П.І. учасника-фізичної особи)

 
2. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази:

- Довідка у довільній формі, що містить опис технічних можливостей підприємства Учасника.
(на бланку підприємства за підписом керівника та печаткою).


3. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:
- Довідка у довільній формі (на бланку підприємства за підписом керівника та печаткою).
3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:
- 3.1. Довідка у довільній формі, яка повинна містити наступні відомості про виконання аналогічних договорів зо останні 3 роки, а саме: назва організації з якою укладено договір, адреса, телефон ( за наявністю), предмет закупівлі. Термін виконання договору.

 
4. Наявність фінансової спроможності.
4.1. Копія балансу Учасника (форма №1) за останній звітній період.
Для суб’єктів малого підприємництва – копії фінансового звіту Учасника – суб’єкта малого підприємництва (форма №1-м) за останній звітний період.
4.2. Вимога встановлюється для Учасників торгів – юридичних осіб:
Копії звіту про фінансові результати Учасника (форма№2) за останній звітний період.
Для суб’єктів малого підприємництва – копії фінансового звіту Учасника – суб’єкта малого підприємництва (форма №2-м) за останній звітній період.
Вимоги для Учасників торгів – фізичних осіб – підприємців:
Копії Декларації про доходи, одержані за останній звітній період (форма № 1);
або копія звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку за останній звітній період, у разі , якщо Учасник є платником єдиного податку.
4.3. Довідка з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків в банківських установах та про відсутність заборгованості по сплаті відсотків по кредитах станом на останній день місяця, що передує дню розкриття пропозицій конкурсних торгів, або більш пізню дату (оригінал).


Документи про підтвердження відсутності підстав відмови в участі у процедурі закупівлі (вимога ст. 17 ЗУ):
- завірена копія Статуту підприємства-засновника учасника торгів (у випадку якщо статутний капітал учасника торгів сформован (у тому числі) за рахунок внеску юридичної особи);
- копія свідоцтва про державну реєстрацію;
- копія паспорту керівника, посадової особи учасника, яку призначено учасником відповідальною за проведення торгів;
- документи, що підтверджують правомочність посадової особи учасника на укладення договору про закупівлю (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення,довіреність на укладання та підписання договору, дорученням або інший документ , що підтверджує повноваження посадової особи учасника на укладання та підписання договору;
- документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала пропозицію (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення керівника, довіреність, дорученням або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника);
- довідка у довільній формі за підписом керівника про те, що посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, або таку судимість знято чи погашено в установленому порядку;
- довідка у довільній формі про те, що фізичну особу, яка є учасником, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, або таку судимість знято чи погашено в установленому порядку;
- оригінал чи нотаріально завірену довідку відповідного уповноваженого органу з питань банкрутства про те що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура строком видачи не більш ніж за 1 місяць до дати розкриття;
- оригінал чи нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про наявність/відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсні на дату проведення розкриття пропозицій.

 
Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції.


У разі відсутності будь якого з перелічених документів пропозиція відхиляється.

 

 

 
Цінова пропозиція
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку(за наявності)

 

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю 25.11.1 Шини нові, згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів та маємо можливість надавати товари

 

№ з/п
Найменування
Кількість
Ціна за 1 од., 
в т.р. ПДВ, грн.
Загальна вартість,
в т.р. ПДВ, грн.
1.
Шина 9,00Р20 (ИН-142БМ) 12 сл. с камерой
26
 
 
2.
Шина 11,00Р20 (И-68)
16 сл. С камерой
12
 
 
3.
Шина 12,00Р20 (И-68)
18 сл. С камерой
10
 
 

 
Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Замовником. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник може відхилити нашу чи всі цінові пропозиції, якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначені у запиті, або в інших випадках , згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. № 2289-VI.
Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 робочих днів від дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів від дня визначення переможця.Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

 

 

Розміщено на офіційному сайті міста Одеси 15.11.2010

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 23 июля 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее 19 июля 11:00
кампания по безопасности дорожного движения
"ВІЧ-НА-ВІЧ"

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее