14:06:05   |   15 августа 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Публичные закупки / Объявления о запланированных торгах / Продукти нафтоперероблення

Продукти нафтоперероблення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 № 922

 

ЗАПИТ
цінових пропозицій

 

1. Замовник:
1.1. Найменування: Департамент комунальної власності Одеської міської ради.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26302595.
1.3. Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Артилерійська, 1, інд. 65039.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: п/р 35420022001909.
1.5. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасником (Серих Вадим Васильович, заступник директора Департаменту - начальник управління формування та обліку комунальної власності - голова комітету з конкурсних торгів, м. Одеса, вул. Артилерійська, 1, інд. 65039, тел. (048) 757-90-39, факс (048) 757-90-16, E-mail: PUKS-Tender@mail.ru).
1.6. Головний розпорядник коштів: Департамент комунальної власності Одеської міської ради – 26302595.
2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет.
3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
4. Адреса веб-сайту на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): omr.gov.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмету закупівлі: 23.20.1 Продукти нафтоперероблення рідкі (бензини моторні, паливо дизельне) лот №1 – бензин А-92 – 6000 літрів по талонах; лот №2 – дизельне паливо – 1000 літрів по талонах.
5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин, в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: 23.20.1 Продукти нафтоперероблення рідкі (бензини моторні, паливо дизельне) лот №1 – бензин А-92 – 6000 літрів по талонах; лот №2 - дизельне паливо – 1000 літрів по талонах.
5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: 3,4 квартал 2011 року.
6. Основні умови договору: основні умови договору згідно ст. 41 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» та відповідно до Типового договору, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 27.07.2010р. № 925
7. Строк дії цінових пропозицій: 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій.
8. Подання цінових пропозицій:
8.1. Місце:м. Одеса, вул. Артилерійська, 1, інд. 65039, каб. 22, особисто та/або поштою.
8.2. Строк: 20.09.2011р. до 10 годин 00 хвилин.
9. Розкриття цінових пропозицій
9.1. Місце: м. Одеса, вул. Артилерійська, 1, інд. 65039, каб. 11
9.2. Дата: 20.09.2011 року
9.3. Час: 11 годин 00 хвилин.
10. Додаткова інформація: способи зв’язку для отримання додаткової інформації за тел. (048) 757-90-16, Баронцова Ірина Сергіївна.

Додатки: на 11 арк.

Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник директора Департаменту - начальник
управління формування та обліку комунальної власності В. В. Серих

Додаток 1.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На закупівлю:
Продукти нафтоперероблення рідкі (бензини моторні, паливо дизельне)
лот №1 – бензин А-92; лот №2 – дизельне паливо (код 23.20.1)

бензинів моторних згідно ДСТУ 4063-2001,
палива дизельного згідно ДСТУ 3868-99

Найменування Од. вим. Кількість
Бензин А-92 літри 6 000
Паливо дизельне літри 1 000

1) Бензини моторні мають відповідати наступним умовам:
1. Усі види бензинів не етиловані.
2. Мають високі карбюраційні властивості, тобто утворюють паливну суміш, яка забезпечує легкий запуск двигуна та стійку роботу при всіх режимах.
3. Не викликають детонацію двигуна.
4. Забезпечують повне згорання.
5. При зберіганні не викликає корозію металу.
2) Інформація про відповідність запропонованого товару повинна бути підтверджена наступними документами:
1.Копія сертифікату відповідності на кожний вид палива, завірену печаткою підприємства, та посвідчену підписом Учасника, (крім осіб, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства).
2. Копія паспорту якості на кожний вид палива, завірену печаткою підприємства, та посвідчену підписом Учасника, (крім осіб, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства).
3). Наявність автозаправних станцій по м. Одеси має бути не менше п’яти (вказати перелік АЗС). Адреса (си) розташування АЗС, на яких Учасник має можливість надавати послуги з заправки автотранспорту Замовника по талонам.
4). Спосіб розрахунків: талони.
Додаток 2.
Основні вимоги до договору про закупівлю:
Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.
Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання. Постачальник зобов'язується передати в строк у власність Замовника «Товар» в асортименті, кількості та за цінами, що надаються до Договору і є його невід'ємною частиною, а Замовник зобов’язується прийняти цей товар та оплатити його.
У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
Ціна на товар встановлюються в національній валюті України.
У разі затримки надання товару або надання товару не в повному обсязі, заявленому Замовником, Постачальник має сплатити ПЕНЮ Замовнику в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості не наданого товару за кожен день прострочення, включаючи день фактичного виконання зобов’язань. Сплата пені не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору.
Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.
Істотні умови договору про закупівлю:
 предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);
 кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;
 порядок здійснення оплати;
 ціна договору;
 термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;
 строк дії договору;
 права та обов'язки сторін;
 зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
 відповідальність сторін.
У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.
Сторони не мають права відступати від істотних умов Типового договору про закупівлю товарів, робіт чи послуг за державні кошти, затвердженого наказом Мінекономіки від 27.07.10. № 925, але мають право конкретизувати його умови.
Договір про закупівлю повинен відповідати Типовому договору, затвердженому наказом Мінекономіки від 27.07.10. № 925 «Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти» та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти».
_____________________________________________ _______________
(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника) М.П. (підпис)
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти

місто Одеса ___ ________ 2011 рокуДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в особі директора Департаменту Позднякова Івана Васильовича, що діє на підставі Положення про Департамент комунальної власності Одеської міської ради (далі – Замовник), з однієї сторони, і _____ в особі _____, що діє на підставі ____ (далі – Учасник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):

І. Предмет договору

1.1. Учасник зобов’язується у 2011 році поставити Замовникові товари (виконати роботи або надати послуги), а Замовник – прийняти і оплатити такі товари (роботи або послуги).
1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару (роботи або послуги), асортимент, кількість, ціна за одиницю товару (послуг або кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт) визначаються у накладних, рахунках, специфікаціях, які складаються під час дії даного Договору та при зміні ціни є невід’ємними частинами даного Договору. Код згідно Державного класифікатору робіт та послуг ДК 016-97 _____________.
1.3. Обсяги закупівлі товарів (робіт або послуг) можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

ІІ. Якість товару ( робіт чи послуг)

2.1. Учасник повинен передати (поставити) Замовнику товар (виконати передбачені цим Договором роботи або надати Замовнику послугу(послуги)), якість яких відповідає умовам ДСТУ, іншім діючим стандартам і технічним умовам на відповідний вид товару. Якість товару повинна підтверджуватися сертифікатами та паспортами, оформленими належним чином.

ІІІ. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить _____(вказати цифрами та словами), у тому числі податок на додану вартість _____(вказати цифрами та словами).
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, про що укладається відповідний додаток.
.
ІV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником за фактично поставлений товар згідно накладної, протягом п’яти банківських днів з моменту її підписання Сторонами. (після підписання Сторонами акта виконаних робіт; або поетапної оплати Замовником поставлених товарів, виконаних робіт чи наданих послуг).
4.2. До рахунка додаються: акт приймання-передачі товарів, накладна (акт приймання-передачі робіт,послуг, специфікація та інші документи)


V. Поставка товару
(надання послуг або виконання робіт)

5.1. Термін поставки (передачі) товарів (виконання робіт або надання послуг) (цілодобово, протягом 1 дня).
5.2. Місце поставки (передачі) товарів (виконання робіт або надання послуг) (адреса).
5.3. Учасник, у посвідчення свого зобов’язання, що випливає з даного Договору, надає Замовнику акт приймання-передачі товару.
5.4. Право власності на товар переходить до Покупця з моменту оформлення відповідного акту приймання-передачі.

VІ. Права та обов’язки сторін

6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари (надані послуги або виконані роботи);
6.1.2. Приймати поставлені товари (надані послуги або виконані роботи) згідно з актом приймання-передачі та накладної;
6.1.3. Інші обов’язки: отримувати накладну та рахунок при наявності бюджетного фінансування; одержати весь обсяг товару протягом__.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Учасником, повідомивши про це його у строк за 30 календарних днів до дати розірвання;
6.2.2. Контролювати поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) у строки, встановлені цім Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів (виконання робіт або надання послуг) та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
6.2.4. Повернути рахунок (накладну) Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. розділу ІV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);
6.2.5. Інші права ___.
6.3. Учасник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) якість яких відповідає умовам, установленим розділом ІІ цього Договору;
6.3.3.Інші обов’язки:
6.3.3.1. Передати товар Замовнику після укладання даного Договору. Передача товару Покупцю супроводжується підписанням акту прийому-передачі (накладної);
6.3.3.2 Забезпечити зберігання товару протягом оформлення необхідних документів.
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари (надані послуги або виконані роботи);
6.4.2. На дострокову поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк за 10 робочих днів до такого розірвання;
6.4.4. Інші права _______.
VІІ. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі товарів (робіт або послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі 0,5 % від вартості несвоєчасно поставленого товару. а у разі здійснення попередньої оплати Учасник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.
7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
7.3.1. У випадку несвоєчасної передачі Учасником товару Замовникові, Учасник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 0,5% від вартості поставленого товару;
7.3.2. У випадку поставки Замовнику товару невідповідної якості, Учасник сплачує на вимогу Замовника штраф у розмірі 5% вартості поставленого неякісного товару;
7.3.3. Сплата Сторонами Договору штрафних санкцій не звільняє їх від обов’язку відшкодування збитків.

VІІІ. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово – промисловою палатою України за місцем виникнення таких обставин.
8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 180 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

ІХ. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

Х. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 2011 року.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

ХІ. Інші умови
11.1. Умови Договору можуть бути змінені у випадках зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення Сторонами Договору ціни Договору про закупівлю.
11.2. Учасник має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
ХІІ. Додатки до договору

Невід’ємною частиною цього Договору є: акт приймання-передачі товарів; накладна; специфікація, додатки до договору.ХІІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін


ЗАМОВНИК ПОСТАЧАЛЬНИК

ДЕПАРТАМЕНТ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м.Одеса вул. Артилерійська,1 65039 м. Одеса вул.
код ЄГРПОУ 26302595 код ЄГРПОУ
Р/Р 35420022001909 п/р
в ГУДКУ в Одеській області в
МФО 828011 МФО
ІПН 263025915018 ІПН
свідоцтво платника ПДВ № 100328896 свідоцтво платника ПДВ №
тел. 757-90-16 тел.

Директор ______________І.В. Поздняков Директор _____________
НЕ ДЛЯ ПІДПИСУ


Додаток 3.

Перелік документів для підтвердження відповідності пропозиції учасника вимогам замовника:

1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів: - копії аналогічних договорів за: 2009р., 2010р., 2011р.
2. Наявність фінансової спроможності:
2.1.Вимога встановлюється для Учасників торгів – юридичних осіб, у тому числі – юридичних осіб – суб’єктів малого підприємництва:
- копії балансу Учасника (форма № 1) за 2010 рік та завершений період 2011року;
- копії звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за 2010 рік та завершений період 2011року;
- копія звіту про рух грошових коштів за 2010 рік (форма № 3);
- копія звіту про власний капітал за 2010 рік (форма № 4);
- копія фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва за 2010 рік (форми № 1-мс та № 2-мс), або за 2010 рік та завершений період 2011 року (форми № 1-м та № 2-м).
2.2. Вимога встановлюється для Учасників торгів – фізичних осіб-підприємців:
- копії Декларації про доходи, одержані за 2010 р. (форма № 1) та завершений період 2011р.;
- або копія звіту суб`єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку за 2010 р. та завершений період 2011р. та свідоцтва про сплату єдиного податку, дійсного на дату розкриття пропозицій у разі, якщо Учасник є платником єдиного податку.
2.3. Оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) про наявність коштів на рахунках в банківських установах та про відсутність заборгованості за кредитами, дійсну на дату розкриття пропозицій (для юридичних і фізичних осіб).
3. Документи, що підтверджують наявність обладнання, матеріально-технічної бази і працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:
3.1. Довідка надана у довільній формі, яка підтверджує наявність обладнання та матеріально-технічної бази (на бланку підприємства за підписом керівника та печаткою).
3.2. Довідка надана у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для постачання продуктів нафтоперероблення рідкі(на бланку підприємства за підписом керівника та печаткою).

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого Учасника.


Документи про підтвердження відсутності підстав відмови в участі у процедурі закупівлі (вимога ст. 17 Закону України „Про здійснення державних закупівель ”
від 01.06.2010р. № 2289-VI ):
1. Завірена копія Статуту або іншого установчого документу;
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності);
3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);
5. Копія паспорту (для фізичних осіб);
6. Копія довідки про взяття на облік платника податків (ф №4-ОПП);
7. Копія свідоцтва про реєстрацію платником податку на додану вартість (у разі наявності);
8. Копія свідоцтва про сплату єдиного податку (у разі наявності);
9. Оригінал довідки з податкової інспекції про наявність/відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсної на дату розкриття пропозиції;
10. Оригінал довідки, дійсної на дату розкриття пропозицій про те, що Учасник не має заборгованості із сплати загальнообов’язкових внесків до Пенсійного фонду України;
11. Копія паспорту керівника, посадової особи учасника, яку призначено Учасником відповідальною;
12. Документи, що підтверджують правомочність посадової особи Учасника на укладання договору про закупівлю (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність на укладання та підписання договору, доручення);
13. Оригінал чи нотаріально завірена копія довідки територіального органу Департаменту з питань банкрутства Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про відсутність підприємства-Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;
14. Гарантійний лист про те, що посадову особу – представника Учасника, згідно з законом, не було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції .
У разі відсутності будь якого з перелічених документів пропозиція відхиляється.
Учасник подає як частину своєї пропозиції.
Оформлення цінової пропозиції:
1. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті;
2. Усі сторінки цінової пропозиції повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів цінових пропозицій підтверджуються випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи на підписання документів.
3. Цінова пропозиція повинна включати: цінову пропозицію, згідно Додатку 1,4 та 5 запиту; документи, що підтверджують його відповідність вимогам Замовника, згідно Додатку 3 до запиту; основні умови договору, згідно із Додатком 2 до запиту;
4. Цінова пропозиція запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і адреса замовника;
- назва предмету закупівлі відповідно до запиту цінових пропозицій;
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування «Не відкривати до (зазначається дата та час розкриття цінових пропозицій)».
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки (згідно чинного законодавства).
Додаток 4.

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (за наявності))

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Продукти нафтоперероблення рідкі (бензини моторні, паливо дизельне)
лот №1 – бензин А-92 по талонах (код 23.20.1)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю 23.20.1 Продукти нафтоперероблення рідкі(бензини моторні, паливо дизельне) бензин марки А-92 згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів та маємо можливість надавати товар:

Найменування товару Од. вим. Кількість Ціна за 1 л.,
грн., без ПДВ Ціна за 1 л.,
грн., з ПДВ Загальна вартість, грн.,з ПДВ
Бензин А-92 літри 6 000
Всього вартість пропозиції


Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Замовником. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник може відхилити нашу чи всі цінові пропозиції, якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначені у запиті, або в інших випадках, згідно із Законом України “Про здійснення державних закупівель ” від 01.06.2010р. № 2289-VI.
Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 робочих днів від дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів від дня визначення переможця.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Додаток 5.

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (за наявності))

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Продукти нафтоперероблення рідкі (бензини моторні, паливо дизельне)
лот №2 – дизельне паливо по талонах (код 23.20.1)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю 23.20.1 Продукти нафтоперероблення рідкі(бензини моторні, паливо дизельне) дизельне паливо згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів та маємо можливість надавати товар:

Найменування товару Од. вим. Кількість Ціна за 1 л.,
грн., без ПДВ Ціна за 1 л.,
грн., з ПДВ Загальна вартість, грн.,з ПДВ
Паливо дизельне літри 1 000
Всього вартість пропозиції


Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Замовником. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник може відхилити нашу чи всі цінові пропозиції, якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначені у запиті, або в інших випадках, згідно із Законом України “Про здійснення державних закупівель ” від 01.06.2010р. № 2289-VI.
Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 робочих днів від дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів від дня визначення переможця.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18 августа 16:00 
фотовыставка «Грузия на пленке»

Далее 18-19 августа
ралли "Куяльник"

Далее 17-18 августа
День юннатов
в зоопарке

Далее 20 августа 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция
Далее 17-19 августа
праздник спорта
«Гонка нации»

Далее 17-19 августа
фестиваль пляжных
видов спорта

Далее 27 августа в 11:00
общественные слушания
Правила приема сточных вод

Далее 21 августа 10:00-14:00 
семинар по энергоэффективности

Далее 21-26 августа
фестиваль степа

Далее до 16 августа
выставки 
«Узоры мастерства»

Далее 30 августа 11:00 
И С П О Л К О М

Далее 29 августа 10:00 
общественные слушания: тарифы на вывоз отходов

Далее 27-29 сентября
конференция «Проблемы
и перспективы развития
строительного комплекса Одессы»

Далее 8-9 сентября
OCEANMAN-2018

Далее 19 сентября 10:00
   С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее