18:13:57   |   21 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Публичные закупки / Объявления о запланированных торгах / Роботи земляні

Роботи земляні

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів


1. Замовник:
1.1 Найменування: Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради;
1.2 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25031496
1.3 Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Дерибасівська, 14, індекс 65026;
1.4 Реєстраційний рахунок замовника: 65009, м. Одеса, вул., Черняховського, 6, ГУДКСУ в Одеській області, р/р 35428015002520, МФО 828011;
1.5 Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Кац Людмила Василівна - начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та організаційної роботи – секретар комітету з конкурсних торгів управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, м.Одеса, вул. Дерибасівська, 14, каб 2, індекс 65026, Тел.:(048)722-10-70.факс: (048)724 -33 -24, e-mail – ecocity@mail.ua;
1.6 Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради 25031496
2 Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет;
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): omr.gov.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1 Найменування предмета закупівлі: ДК 016-97 45.11.2 Роботи земляні
5.2 Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Ліквідація буферного ставка колишньої Промивно-пропарювальної станції Одеса-Сортувальна Одеської залізниці
5.3 Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Одеса
5.4 Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. липень - грудень 2012 року
6. Місце отримання документації конкурсних торгів: м.Одеса, вул.Дерибасівська, 14, індекс 65026, кабінет 2, особисто
7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати):
7.1 Розмір: Не вимагається
7.2 Вид:---
7.3 Умови надання:-----
8. Подання пропозицій конкурсних торгів:
8.1 Місце: м.Одеса, вул.Дерибасівська, 14, кабінет 2, індекс 65026;
8.2 Строк: 29.06.2012 р. до 10.00
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
9.1 Місце: м.Одеса, вул.Дерибасівська, 14, кабінет 2, індекс 65026
9.2 Дата: 29.06.2012 р.
9.3 Час: 14.00
10 Додаткова інформація: Одеська область, м.Одеса, вул. Дерибасівська, 14 , 65026; Тел.:(048) 722-10-70, факс:(048)724-33-24, Кац Людмила ВасилівнаГолова комітету з конкурсних торгів - начальник управління
екології та розвитку рекреаційних зон Дербоглав І.А.

 

 

 
“14” червня 2012р.
ПРОТОКОЛ № 19
засідання комітету з конкурсних торгів
управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
 
Присутні:
1. Дербоглав Ігор Альбінович                   голова комітету з конкурсних торгів
2. Дяченко Андрій Володимирович          член комітету з конкурсних торгів
3. Мкртичян Анжеліка Арамівна               член комітету з конкурсних торгів
 
Порядок денний:
1.      Перенесення дати подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю робіт земляних (ліквідація буферного ставка колишньої промивно-пропарювальної станції Одесса Сортувальна Одеської залізниці) у зв`язку з визначенням 29.06.2012р. неробочим днем.
 
 
Заслухали:
1.      Голову комітету з конкурсних торгів – Дербоглава І.А. з питання перенесення дати подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю робіт земляних (ліквідація буферного ставка колишньої промивно-пропарювальної станції Одесса Сортувальна Одеської залізниці) у зв`язку з визначенням 29.06.2012р. неробочим днем.
Рішення:
1.      Враховуючи  що розпорядженням міського голови від 22.05.2012р. № 486-01р 29 червня 2012 року визначене неробочим днем встановити новий кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів  на закупівлю робіт земляних (ліквідація буферного ставка колишньої промивно-пропарювальної станції Одесса Сортувальна Одеської залізниці) 06.07.2012р. 10:00год, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 06.07.2012р. о 14 год. 00 хвил, відповідно:

 

1.1
 
 
1.1 Викласти п.п. 1,2 розділу 4 у наступній редакції:
 
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів:
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:
- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
 
 
 Особисто або поштою
 
65026, м.Одеса, вул. Дерибасівська, 14, кабінет №2
 
06.07.2012р.   10: 00 год
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
 
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
 
 
65026, м.Одеса, вул. Дерибасівська, 14, кабінет №2
 
 06.07.2012р.   14: 00 год
 
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника Учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю (зразок додається нижче), дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт громадянина. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
Форма довіреності
ДОВІРЕНІСТЬ
м. _______________                                                                                                          «___» _______ 2012р.
 
            ________________ (повна назва учасника), далі підприємство, в особі директора (голови правління, президента) ________________, який діє на підставі Статуту, цією довіреністю уповноважує _______________ (П.І.Б., № та серія паспорту, місце проживання) представляти інтереси підприємства на процедурі відкритих торгів на закупівлю робіт земляних(Ліквідація буферного ставка колишньої Промивно-пропарювальної станції Одеса-Сортувальна Одеської залізниці), що проводить Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.
            Для виконання представницьких функцій _____________ (П.І.Б.) надаються права на вчинення дій, передбачених чинним законодавством України, зокрема:
            - звертатися за роз’ясненнями до комітету конкурсних торгів щодо документації конкурсних торгів;
            - надавати пропозиції конкурсних торгів;
            - відкликати, вносити зміни та продовжувати дію пропозицій конкурсних торгів;
            - бути присутнім при розкритті пропозицій конкурсних торгів;
            - давати згоду на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів;
            - подавати заявки на участь у відкритих торгах;
            - подавати скарги щодо порядку здійснення процедури закупівлі, а також мати інші повноваження, необхідні для розгляду комітетом конкурсних торгів пропозиції конкурсних торгів підприємства.
 
            Ця довіреність, видана «___» ________ 2012 р., є чинною до «___» ____________ 2012 р. без права передоручення.
 
            Директор
(голова правління, президент)         _______________ /ініціали, прізвище/
                                                                       м.п.
 

Голова комітету:                                                     ________________   Дербоглав І.А.

 
Члени комітету
                                                                     ________________   Дяченко А.В.
 
                                                                     ________________     Мкртичян А.А.
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 21 июля в 21:00
Суперкубок Украины
«Шахтер» - «Динамо»
работа транспорта

Далее 21 июля 18.00
церемония закрытия Одесский кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 23 июля 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее