03:56:38   |   16 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Публичные закупки / Объявления о запланированных торгах / Електрична енергія

Електрична енергія

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури закупівлі в одного учасника
 
 
1. Замовник:
1.1. Найменування: Київська районна адміністрація Одеської міської ради
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26303241
1.3. Місцезнаходження: м. Одеса, 65114, вул. Академіка Корольова,9
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35415043002420
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Київська районна адміністрація Одеської міської ради, код за ЄДРПОУ – 26303241.
2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет (бюджет міста Одеси).
3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): omr.gov.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: 40.10.1 Електрична енергія:
 

 

ЛОТ 1
Для потреб Київської районної адміністрації Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольва,9

 

 
5.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: 183600 кВт/год. (окремо реактивна енергія – 6112,9 грн.):
 

 

ЛОТ 1
183600 кВт/год. (окремо реактивна енергія – 6112,9 грн.)

 

 
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
 

 

ЛОТ 1
адреса: м. Одеса,  вул. Академіка Корольова,9

 

 
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31.12.2013 року
6. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори: Відкрите акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго».  Юридична адреса: м. Одеса, вул. Садова, 3, 65023; Фактична адреса: м. Одеса, вул. М.Боровського,28-Б, 65031, телефон/телефакс (048) 705-22-59; 705-20-79. Виробничий підрозділ Південний РЕМ, 65104, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова,18-Б.
7. Ціна пропозиції 195300 (сто дев’яносто п’ять  тисяч триста) гривень.
 
 
 
ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Київська районна адміністрація Одеської міської ради
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26303241
1.3. Місцезнаходження: 65114, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Заричанська Олена Олександрівна, секретар комітету з конкурсних торгів, посада – заступник начальника відділу організації торгівлі, побутового обслуговування та соціально-економічного розвитку району Київської районної адміністрації Одеської міської ради, 65114 м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9, каб.429, тел./факс: (0482) 39-22-31, 44-03-90, e-mail: kra429@mail.ru
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Київська районна адміністрація Одеської міської ради, код за ЄДРПОУ 26303241
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 23.01.2013 р.
2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет (бюджет міста Одеси).
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: 40.10.1 Електрична енергія
3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 183600,0 кВт/год
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: м. Одеса, вул. Академіка Корольова,9.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31.12.2013 р.
4. Інформація про учасника процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Відкрите акціонерне товариство «Енергопостачальна Компанія Одесаобленерго».
4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 00131713
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 65023 м. Одеса, вул. Садова, 3 тел. (048) 705-20-50, Фактична адреса: м. Одеса, вул. М.Боровського,28-Б, 65031, телефон/телефакс (048) 705-22-59; 705-20-79. Виробничий підрозділ Південний РЕМ, 65104, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова,18-Б.
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: відповідно до п. 2, п. ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме – відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи;
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:
Відповідно до Закону України «Про природні монополії», Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 №537-р «Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій», Закону України «Про електроенергетику», та згідно ліцензій АБ №220547 на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, АБ №220548 на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, що видані Національною комісією регулювання електроенергетики України, Відкрите акціонерне товариство «Енергопостачальна Компанія Одесаобленерго» займає монопольне становище на товарному ринку з постачання електроенергії в Одеській області та здійснює надання послуг з постачання електроенергії всім категоріям споживачів, в тому числі установам і організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, та суб'єктам господарювання.
Відповідно до п.п. 6.4. Положення про складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій, затвердженого Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 № 537-р перелік суб’єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua).
ВАТ «Енергопостачальна Компанія Одесаобленерго» – єдиний постачальник електричної енергії в регіоні, який має відповідний дозвіл. Багаторічний досвід постачання електричної енергії не дає підстав для сумніву в технічних можливостях, наявності обладнання, матеріально – технічної бази, кваліфікації та наявності персоналу, досвіду виконання умов договору та фінансової спроможності ВАТ «Енергопостачальна Компанія Одесаобленерго».
Не укладання або несвоєчасне укладання договору з ВАТ «Енергопостачальна Компанія Одесаобленерго» на надання послуг з постачання електроенергії призведе до припинення/обмеження електроенергії для потреб електроустановок, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Одеса. Це поставить під загрозу здоров’я та життя громадян України, стане причиною виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, спричинить руйнування систем електрозабезпечення.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: -
1) Протокол №3 від 23.01.2013р. засідання комітету з конкурсних торгів при Київській районній адміністрації Одеської міської ради «Про обрання процедури закупівлі електричної енергії для забезпечення потреб Київської районної адміністрації Одеської міської ради »
2) Копії документального підтвердження інформації про відповідність ВАТ  «Енергопостачальна Компанія Одесаобленерго» кваліфікаційним вимогам відповідно до ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                                                                    Ю.В. Калінін
                                                                       М.П.
 

 
Секретар комітету з конкурсних торгів Заричанська О.О..
Тел. (0482) 39-22-31,
 

 

 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 16 июля 9:00
аппаратное совещание

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 17 июля 09.00 
общественные слушания 
проект тарифов

Далее 14 июля 21:30
кинопоказ «Safety Last!»

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее