04:13:21   |   16 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Публичные закупки / Объявления о запланированных торгах / Послуги щодо планування міських і сільских поселень

Послуги щодо планування міських і сільских поселень

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури закупівлі в одного учасника
 
1. Замовник:
1.1. Найменування: управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02498820.
1.3. Місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, Приморський район, вул. Гоголя, 10, 65082.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35418018002496, МФО 828011 ГУДКСУ в Одеській області.
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Касімов Марат Міргазіянович, заступник начальника управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, голова комітету з конкурсних торгів, (048) 729 74 24, (048) 723 07 35 (факс), kasimov.m.m@gmail.com.
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): управління архітектури та містобудування Одеської міської ради; 02498820.
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет.
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www. odessa.ua.
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: 71.11.3 - послуги щодо планування міських і сільских поселень (внесення змін до проекту Генерального плану м. Одеси).
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  Одеська обл., м. Одеса, Приморський район, вул. Гоголя, 10, каб. 205, 65082.
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2013 року.
6. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя»; м. Київ, бул. Л. Українки, 26, 01133; (044) 285 63 38; (044) 285 63 72.
7. Ціна пропозиції
7.1. Загальна ціна пропозиції: 2 000 000, 00 грн. (два мільйона гривен).
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник начальника управління                                           М.М.Касімов
 
  

 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

  

1. Замовник:

1.1. Найменування: управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  02498820.

1.3. Місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, Приморський район,  вул. Гоголя, 10, 65082.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):  Касімов Марат Міргазіянович, заступник начальника управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, голова комітету з конкурсних торгів, (048) 729 74 24, (048) 723 07 35 (факс), kasimov.m.m@gmail.com.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): управління архітектури та містобудування Одеської міської ради; 02498820.

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 28.01.2013 р.

2. Джерело фінансування закупівлі: бюджет міста Одеси.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі:  71.11.3 - послуги щодо планування міських і сільских поселень (внесення змін до проекту Генерального плану м. Одеси).

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Одеська обл., м. Одеса, Приморський район, вул. Гоголя, 10, каб. 205, 65082.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2013 року.

4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя».

4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 02497720; р/р 26008319423 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805, номер свідоцтва платника ПДВ 100315841; індивідуальний податковий номер 024977226109.

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: м. Київ, бул. Л. Українки, 26, 01133; (044) 285 63 38; (044) 285 63 72.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: згідно з п. 5 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» процедура закупівлі в одного учасника застосовується, як виняток, у разі «потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:

 - проект генерального плану виконаний УДНДІ «Діпромісто»  (м. Київ) на протязі 2005-2007 р.р.;

- проект має бути відкоригований у зв’язку із набранням чинності Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та за результатами громадських слухань;

 - УДНДІ «Діпромісто» (м. Київ) є провідним інститутом містобудівної галузі та на протязі 2007-2012 р.р. здійснювало моніторинг проекту;

 - відповідно до п. 8.4 договору № 620-01-2004 «Про виконання проектно-вишукувальних робіт» від 16.12.2004 р. проект Генерального плану є авторський твір.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

- розпорядження міського голови м. Одеси від 30.12.2003 р. № 1682/01р «Про Генеральний план міста Одеси»;

 - розпорядження міського голови м. Одеси від 25.05.2006 р. № 494-01р. «Про організацію робіт із розробки Генерального плану м. Одеси на новий розрахунковий період»;

 - рішення виконкому Одеської міської ради від 20.03.2008 р. № 188 «Про доопрацювання проекту Генерального плану міста Одеси»;

- річний план закупівель на 2013 рік управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;

- кошторис на 2013 рік управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;

- документи, підтверджуючі відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель», надані листом № ПЕВ-120 від 21.01.2013 р.    

- протокол № 3 від 28.01.2013 р. засідання комітетуз конкурсних торгів з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за рахунок коштів бюджету   міста    при   головному   розпоряднику   бюджетних   коштів - управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради щодо прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника послуг з щодо планування  міських і сільских  поселень (внесення змін до проекту Генерального плану  м. Одеса);

- Закон України «Про здійснення державних закупівель».                                 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник начальника управління                                                  Касімов М.М.

 

 

 М.П.

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 16 июля 9:00
аппаратное совещание

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 17 июля 09.00 
общественные слушания 
проект тарифов

Далее 14 июля 21:30
кинопоказ «Safety Last!»

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее