22:40:08   |   18 декабря 2017   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Публичные закупки / Объявления о запланированных торгах / Послуги щодо планування міських і сільских поселень

Послуги щодо планування міських і сільских поселень

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури закупівлі в одного учасника
 
1. Замовник:
1.1. Найменування: управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02498820.
1.3. Місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, Приморський район, вул. Гоголя, 10, 65082.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35418018002496, МФО 828011 ГУДКСУ в Одеській області.
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Касімов Марат Міргазіянович, заступник начальника управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, голова комітету з конкурсних торгів, (048) 729 74 24, (048) 723 07 35 (факс), kasimov.m.m@gmail.com.
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): управління архітектури та містобудування Одеської міської ради; 02498820.
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет.
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www. odessa.ua.
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: 71.11.3 - послуги щодо планування міських і сільских поселень (внесення змін до проекту Генерального плану м. Одеси).
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  Одеська обл., м. Одеса, Приморський район, вул. Гоголя, 10, каб. 205, 65082.
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2013 року.
6. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя»; м. Київ, бул. Л. Українки, 26, 01133; (044) 285 63 38; (044) 285 63 72.
7. Ціна пропозиції
7.1. Загальна ціна пропозиції: 2 000 000, 00 грн. (два мільйона гривен).
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник начальника управління                                           М.М.Касімов
 
  

 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

  

1. Замовник:

1.1. Найменування: управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  02498820.

1.3. Місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, Приморський район,  вул. Гоголя, 10, 65082.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):  Касімов Марат Міргазіянович, заступник начальника управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, голова комітету з конкурсних торгів, (048) 729 74 24, (048) 723 07 35 (факс), kasimov.m.m@gmail.com.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): управління архітектури та містобудування Одеської міської ради; 02498820.

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 28.01.2013 р.

2. Джерело фінансування закупівлі: бюджет міста Одеси.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі:  71.11.3 - послуги щодо планування міських і сільских поселень (внесення змін до проекту Генерального плану м. Одеси).

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Одеська обл., м. Одеса, Приморський район, вул. Гоголя, 10, каб. 205, 65082.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2013 року.

4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя».

4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 02497720; р/р 26008319423 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805, номер свідоцтва платника ПДВ 100315841; індивідуальний податковий номер 024977226109.

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: м. Київ, бул. Л. Українки, 26, 01133; (044) 285 63 38; (044) 285 63 72.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: згідно з п. 5 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» процедура закупівлі в одного учасника застосовується, як виняток, у разі «потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:

 - проект генерального плану виконаний УДНДІ «Діпромісто»  (м. Київ) на протязі 2005-2007 р.р.;

- проект має бути відкоригований у зв’язку із набранням чинності Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та за результатами громадських слухань;

 - УДНДІ «Діпромісто» (м. Київ) є провідним інститутом містобудівної галузі та на протязі 2007-2012 р.р. здійснювало моніторинг проекту;

 - відповідно до п. 8.4 договору № 620-01-2004 «Про виконання проектно-вишукувальних робіт» від 16.12.2004 р. проект Генерального плану є авторський твір.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

- розпорядження міського голови м. Одеси від 30.12.2003 р. № 1682/01р «Про Генеральний план міста Одеси»;

 - розпорядження міського голови м. Одеси від 25.05.2006 р. № 494-01р. «Про організацію робіт із розробки Генерального плану м. Одеси на новий розрахунковий період»;

 - рішення виконкому Одеської міської ради від 20.03.2008 р. № 188 «Про доопрацювання проекту Генерального плану міста Одеси»;

- річний план закупівель на 2013 рік управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;

- кошторис на 2013 рік управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;

- документи, підтверджуючі відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель», надані листом № ПЕВ-120 від 21.01.2013 р.    

- протокол № 3 від 28.01.2013 р. засідання комітетуз конкурсних торгів з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за рахунок коштів бюджету   міста    при   головному   розпоряднику   бюджетних   коштів - управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради щодо прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника послуг з щодо планування  міських і сільских  поселень (внесення змін до проекту Генерального плану  м. Одеса);

- Закон України «Про здійснення державних закупівель».                                 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник начальника управління                                                  Касімов М.М.

 

 

 М.П.

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

До 14 января 
Выставка «Дыхание праздника»

Далее 18 декабря  18:00
«Ойкумена одессита»
с Ф. Кохрихтом

Далее 23-24 декабря 11.00
Ярмарка 
«Парк чудес»

Далее 27 декабря 14:00
«Всякая всячина» 
Е. Голубенко

Далее до 25 декабря
заявки от субъектов
хозяйствования в 
департамент
муниципальной
безопасности

Далее 28 декабря 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2017 и 2018 годах

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее