18:12:28   |   21 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Публичные закупки / Объявления о запланированных торгах / Послуги професійні, технічні та комерційні, інші

Послуги професійні, технічні та комерційні, інші

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  №1106

 

ЗАПИТ
цінових пропозицій

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради                                                                                                                                                

1.2. Код за ЄДРПОУ: 25031496                                                                                                 

1.3. Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Дерибасівська 14, 65026                            

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. р/р № 35425104032147 в ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011.      

                                                        

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Розгон Людмила Валентинівна – начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та організаційної роботи департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, телефон (048) 722-10-70; телефакс (048) 724-33-24   ecocity@omr.odessa.ua.      

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі  (не для друку, не для оприлюднення).

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю http://omr.gov.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.    

4.1. Найменування предмета закупівлі: 74.90.2 - Послуги професійні, технічні та комерційні, інші н.в.і.у

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:

Лот 1 - Проведення наукових досліджень, проектних розробок та отримання експертного висновку щодо проекту обґрунтування зміни меж території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва - дендропарку Перемоги;                         

 Лот 2 - Проведення наукових досліджень, проектних розробок та отримання експертного висновку щодо проекту обґрунтування зміни меж території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва ім. Ленінського Комсомолу;                    

Лот 3 - Проведення наукових досліджень, проектних розробок та отримання експертного висновку щодо проекту обґрунтування зміни меж території парку - пам’ятки садово-паркового мистецтва ім. Котовського

Технічні вимоги предмета закупівлі розміщено в Додатку 1 до запиту цінових пропозицій

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг:  вул. Дерибасівська 14, м.Одеса, 65026

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: 31.12.2014р.

5. Основні умови договору. Основні умови договору наведені в Додатку 2 до запиту цінових пропозицій

6. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.

7. Подання цінових пропозицій:                                                                                

7.1. Місце та спосіб подання: вул. Дерибасівська 14, м.Одеса, 65026, особисто або поштою.                                                                                                                  

7.2. Строк: 01.12.2014 до 10:00

8. Розкриття цінових пропозицій.                                                                             

8.1. Місце: вул. Дерибасівська 14, м.Одеса, 65026                                                                                                                    

8.2. Дата: 01.12.2014                                                                                                                     

8.3. Час: 11:00

9. Додаткова інформація.  

Учасник повинен подати документи, зазначені в Додатку 3 до запиту цінових пропозицій, які підтверджують відсутність підстав, зазначених у статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».                          

Цінова пропозиція подається з дотриманням вимог, встановлених частиною третьою статті 36 Закону України «Про здійснення державних закупівель».                                                                                                                

Форма цінової пропозиції приведена у Додатку 4

Інструкція до запиту цінових пропозицій викладена у Додатку 5 до запиту цінових пропозицій.                  

 

Додатки:

1.     Технічне завдання (1арк.)

2.     Основні умови договору (1арк.)

3.     Кваліфікаційні критерії до учасників процедури запиту цінових пропозицій (1арк.)

4.     Форма цінової пропозиції (3 арк.)

5.     Інструкція до запиту цінових пропозицій (1арк.)

 

 

 

Перший заступник директора  департаменту 

В.М. Дацюк 

   

 

Додаток 1

до запиту цінових пропозицій

 

Технічне завдання

на виконання науково-дослідної роботи

 

1. Назва роботи «Наукове обгрунтування меж окремих парків міста Одеси».

 

2. Підстави для виконання Закон України „Про екологічну мережу України” від 24.06.2004 р. N 1864-IV, Програма формування національної екологічної мережі в Одеській області на 2005-2015 роки, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 18.11.2005 р. № 705-ІУ, Схема екомережі Одеської області, затверджена рішенням обласної ради від 20.05.2011 р. № 136-УІ

 

3. Мета та актуальність Робота проводиться в рамках завдань, визначених основними напрямами реалізації державної екологічної політики України та має за мету здійснення наукового обгрунтування меж окремих парків міста Одеси.

 

4. Основні технічні вимоги до виконання роботи (коротко формулюються вимоги до складу робіт, перелік науково-технічних документів, що надаються після закінчення етапів та всього договору, перелік нормативних документів, згідно з якими повинні бути оформлені результати роботи, вимоги до форми кінцевого результату всієї роботи, вимоги до форми кінцевого результату всієї роботи та її складових етапів):

Виконати геодезичі роботи щодо координування меж окремих парків з урахуванням відповідних змін. Складання планів в масштабі, який є зручним для візуалізації інформації на ньому. Провести деталізацію складу і меж окремих парків міста Одеси. Разробити наукове обгрунтування встановлення меж парків.

 

5. Порядок приймання роботи (викладається технологія приймання результатів робіт за етапами із зазначенням переліку документів, які для цього формулюються (акти, протоколи, звіти та ін.), та вказуються потрібні організаційні моменти, відсутні в тексті договору, щодо приймання результатів роботи, наводиться технологія відпрацювання зауважень Замовника): Робота здається у повному обсязі відповідно до Календарного плану в Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації згідно з Актом здавання-приймання виконаної науково-дослідної роботи.

     

6. Впровадження результатів роботи (указується у якому вигляді, на яких об'єктах чи у яких органах використовуватимуться результати роботи, які додаткові умови для цього повинні виконуватись): Науково-дослідні розробки з обгрунтування меж окремих парків міста Одеси, координування меж зазначених територій та складання відповідних графічних матеріалів будуть використані для подальшої реалізації заходів Програми формування національної екологічної мережі в Одеській області на 2005-2015 роки. Виготовлені матеріали будуть призначені для використання у роботі місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та виконавчих органів місцевого самоврядування всіх адміністративних територій області, державних органів виконавчої влади, установ і організацій, причетних до розробки усіх видів проектної документації при здійсненні землеустрою, розробки містобудівної документації, а також господарської та іншої діяльності.

 

 

 

Додаток 2

до запиту цінових пропозицій

 

Основні умови договору:

 

1. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.

2. Виконавець поставляє замовникові послуги, а замовник сплачує за поставлені послуги за цінами, які зазначені у кошторисі, що додається до Договору і є невід'ємною його частиною.

3 . Оплата за поставлені послуги здійснюється на підставі підписаного сторонами акту.

4. Ціни на послуги встановлюються в національній валюті України.

5. Основні вимоги до договору відповідно до ст.40 Закону

6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7. У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним.

8.Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі,   зокрема   з   урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;
3) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
4) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

2) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі; 3) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);4) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

5) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.

 

 

 

 
Додаток 3
до запиту цінових пропозицій
Кваліфікаційні критерії до учасників:
 
Відповідно до статті 17 Закону для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах учасник у складі своєї пропозиції надає наступні документи:
1. Документи, які підтверджують, що учасник (юридична особа) здійснює господарську діяльність відповідно до положень його статуту (копія статуту або іншого установчого документу);
2.   Копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).
3. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).
4. Копію паспорту (для фізичних осіб).
5. Оригінал довідки виданий відповідним державним уповноваженим органом щодо відсутності рішення про порушення проти суб’єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.
6. Документи, які підтверджують що учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством (оригінал довідки з Міністерства доходів і зборів України про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету) дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.
7. Документи, що підтверджують правомочність учасника на укладення договору про закупівлю (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ)
8.  Оригінал довідки Міністерства внутрішніх справ України:
- чи були засуджені Учасник (керівник/керівники) та уповноважена особа за злочин, пов'язаний з порушенням процедур закупівель, чи інший злочин, вчинений з корисних мотивів, судимість з яких не знято або не погашено у встановленому законом порядку, дійсну на дату розкриття
9. Оригінал довідки, виданої уповноваженим органом у встановленому законодавством порядку, що містить в собі відомості про те, що Учасника (керівника/керівників) та уповноважену особу не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.
10. Довідку в довільній формі, в якій учасник має зазначити місце реєстрації
11. Довідка учасника в довільній формі про те, що протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).
 
 
 
 
 
Додаток 4
до запиту цінових пропозицій
 
Форма цінової пропозиціїза лотом 1
 
щодо закупівлі послуг з Проведення наукових досліджень,
проектних розробок та отримання експертного висновку
щодо проекту обґрунтування зміни меж території
парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва -
дендропарку Перемоги
  
 
Ми, (назва Учасника), подаємо свою пропозицію щодо участі в процедурі запиту цінових пропозицій щодо закупівлі послуг з Проведення наукових досліджень, проектних розробок та отримання експертного висновку щодо проекту обґрунтування зміни меж території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва - дендропарку Перемоги.
Проаналізувавши ваш запит на цінову пропозицію ми маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на загальну           суму ______­­__(_________________) гривень __ копійок, у тому числі        ПДВ ________(_________________) гривень __копійок.
1. До акцепту цінової пропозиції, Ваш запит цінових пропозицій разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені запитом цінових пропозицій та договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів із дня розкриття цінової пропозиції. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами запиту цінових пропозицій, та розуміємо, що ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно з Законом.
5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із замовником не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця та не раніше ніж через три робочих дні з дня оприлюднення на веб - порталі уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції.
6. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і безперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в запиті цінових пропозицій.
 
 
        _________________________                                                    _____________
 (посада уповноваженої особи учасника)                                            (підпис та ініціали)
 
                                                                                                                    
МП
 
 
 
Форма цінової пропозиціїза лотом 2
 
щодо закупівлі послуг з Проведення наукових досліджень,
проектних розробок та отримання експертного висновку
одо проекту обґрунтування зміни меж території парку-пам'ятки
садово-паркового мистецтва ім. Ленінського Комсомолу
 
 
 
 
Ми, (назва Учасника), подаємо свою пропозицію щодо участі в процедурі запиту цінових пропозицій щодо закупівлі послуг з Проведення наукових досліджень, проектних розробок та отримання експертного висновку щодо проекту обґрунтування зміни меж території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва ім. Ленінського Комсомолу.
Проаналізувавши ваш запит на цінову пропозицію ми маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на загальну           суму ______­­__(_________________) гривень __ копійок, у тому числі        ПДВ ________(_________________) гривень __копійок.
1. До акцепту цінової пропозиції, Ваш запит цінових пропозицій разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені запитом цінових пропозицій та договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів із дня розкриття цінової пропозиції. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами запиту цінових пропозицій, та розуміємо, що ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно з Законом.
5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із замовником не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця та не раніше ніж через три робочих дні з дня оприлюднення на веб - порталі уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції.
6. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і безперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в запиті цінових пропозицій.
 
 
        _________________________                                                    _____________
 (посада уповноваженої особи учасника)                                                                                           (підпис та ініціали)
 
                                                                                                                    
МП
 
 
 
 
 
Форма цінової пропозиціїза лотом 3
 
щодо закупівлі послуг з Проведеннянаукових досліджень,
проектних розробок та отримання експертного висновку щодо проекту
обґрунтування зміни меж території парку - пам’ятки
садово-паркового мистецтва ім. Котовського
  
 
Ми, (назва Учасника), подаємо свою пропозицію щодо участі в процедурі запиту цінових пропозицій щодо закупівлі послуг з Проведеннянаукових досліджень, проектних розробок та отримання експертного висновку щодо проекту обґрунтування зміни меж території парку - пам’ятки садово-паркового мистецтва ім. Котовського.
Проаналізувавши ваш запит на цінову пропозицію ми маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на загальну           суму ______­­__(_________________) гривень __ копійок, у тому числі        ПДВ ________(_________________) гривень __копійок.
1. До акцепту цінової пропозиції, Ваш запит цінових пропозицій разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені запитом цінових пропозицій та договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів із дня розкриття цінової пропозиції. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами запиту цінових пропозицій, та розуміємо, що ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно з Законом.
5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із замовником не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця та не раніше ніж через три робочих дні з дня оприлюднення на веб - порталі уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції.
6. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і безперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в запиті цінових пропозицій.
 
 
        _________________________                                                    _____________
 (посада уповноваженої особи учасника)                                                                                           (підпис та ініціали)
 
                                                                                                                     МП
 
  
 
Додаток 5
до запиту цінових пропозицій
 
 
 
Інструкція до запиту цінових пропозицій
 
Цінова пропозиція подається до Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради (вул. Дерибасівська 14, м. Одеса, 65026) прошита в одному екземплярі у відповідно промаркованому конверті: обов’язково зазначається найменування і адреса Замовника, назва предмету закупівлі відповідно до запрошення, а також назва Учасника, його адреса, код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів та e-mail (за наявності)
Пропозицію необхідно подати до 10:00 год. 01.12.2014р.
Всі пропозиції, подані Замовнику після закінчення кінцевого терміну їх подання, не розриваються і будуть повернені Учаснику без розгляду. Пропозиція друкується та підписується Учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за Учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу цінової пропозиції. Пропозиція має містити реєстр наданих документів. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки Учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих на участь в торгах та підписаних відповідним чином, несе Учасник.
Цінову форму «Пропозиція» необхідно оформити згідно Додатку 4. Учасник визначає ціни на товари та послуги, які він пропонує надати за Договором з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат. Ціни вказати в національній валюті України.
Розкриття цінових пропозицій відбудеться 01.12.2014 о 11:00 год. за адресою: вул. Дерибасівська 14, м. Одеса, 65026
Переможець торгів буде визначений за найнижчою ціною за умови дотримання вимог, зазначених у додатку 1 та у додатку 3.
Відповідальний за проведення процедури запиту цінових пропозицій – Дацюк Валентина Миколаївна, перший заступник директора департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.
Додаткова інформація за тел. (048) 722-10-70.
 
 
 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 21 июля в 21:00
Суперкубок Украины
«Шахтер» - «Динамо»
работа транспорта

Далее 21 июля 18.00
церемония закрытия Одесский кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 23 июля 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее