/ Главная / Публичные закупки / Объявления о запланированных торгах / Енергія електрична

Енергія електрична

Комунальне підприємство “Житлово-комунальний сервіс “Пересипський”

Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі
 
1. Замовник:
1.1. Найменування: 1.2. Код за ЄДРПОУ: 32190044
1.3. Місцезнаходження: вул.Чорноморського козацтва, 95, м.Одеса, 65003
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: Розрахунковий рахунок 26008231601, Публічне акціонерне товариство “Марфінбанк”, центральне відділення, МФО 328168, м.Одеса, вул. Польський узвіз, 11
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Сєров Володимир Станіславович, головний інженер КП “ЖКС “Пересипський”, голова комітету з конкурсних торгів
Телефон: (0482) 35-83-39 Тел./факс: (0482) 35-83-41
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 2649268 (два мільйони шістсот сорок дев’ять тисяч двісті шістдесят вісім) грн. 31 коп.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: omr.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1 - енергія електрична (Енергія електрична) - 7426140 кВт*год ,
в т.ч. Північний РЕМ - 7145214 кВт*год; Центральний РЕМ - 280926 кВт*год
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 7426140 кВт*год , в т.ч. Північний РЕМ - 7145214 кВт*год; Центральний РЕМ - 280926 кВт*год
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:  протягом 2015 року
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- ПАТ “ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО”, місцезнаходження: вул. М.Боровського, буд.28-Б, місто Одеса, 65031, тел.: (048) 7052269, (0480 7052079.
6. Інформація про ціну пропозиції: - 2649268,31  грн..  з ПДВ
    Ціна пропозиції за одиницю товару - 1,2335 грн. за кВт*год без ПДВ
                                                                    0,1975 грн. за кВт*год без ПДВ
                                                                    0,2685 грн. за кВт*год без ПДВ
                                                                    0,3495 грн. за кВт*год без ПДВ
                                                                    0,2570 грн. за кВт*год без ПДВ
7. Умова застосування переговорної процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, в наслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи; (підпункт 2,пункту 2, ст.39 Закону України “Про здійснення державних закупівель”
8. Додаткова інформація:
 
 
Головний інженер КП “ЖКС “Пересипський”,
голова комітету з конкурсних торгів     ____________               Сєров В. С. 
 
 
 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів – Кондратюк Тетяна Григорівна 
 
 
*****
 
 
Обґрунтування 
застосування переговорної процедури закупівлі
1.Замовник :
1.1.Найменування:  Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський»                 
1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 32190044
1.3.Місцезнаходження: 65003, місто Одеса вулиця Чорноморського козацтва, 95.       
1.4.Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище,   ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та факсу із зазначенням коду міжміського зв’язку, e-mail): Сєров Володимир Станіславович ,   голова комітету з конкурсних торгів,  головний інженер Комунального підприємства „Житлово-комунальний сервіс „Пересипський”, м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 95, каб.2,
тел. (0482) 358339 тел./факс (0482) 358341,  електронна адреса:
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника:   28листопада  2014 року.                                    
2.Інформація про предмет закупівлі :
2.1.Найменування предмета закупівлі: код ДК 016-2010 – 35.11.1 Енергія електрична
2.2.Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 7426140 кВт*год.
 
Північний РЕМ
7145 214 кВт*год
Центральний РЕМ
280926  кВт*год
 
2.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
2.4.Строк поставки товарів , виконання робіт чи надання послуг:  протягом  2015 року.
3.Інформація про учасника процедури закупівлі:
3.1.Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО”,
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131713.
3.3.Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс : 65031, м. Одеса, вул. М. Боровського, 28-Б телефон  (048) 705-22-69, факс (048) 705-20-79.
4.Умови застосування переговорної процедури закупівлі:
 Відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням електричної енергії регулюються Законом України «Про електроенергетику» (зі змінами та доповненнями). Постачання електричної енергії споживачам на закріпленій території здійснюють енергопостачальні компанії («обленерго»), які одночасно є власниками місцевих (локальних) електропередавальних мереж.
Закон України «Про природні монополії» відносить діяльність з передачі, розподілу і постачання електричної енергії до сфери природних монополій та суміжних ринків та встановлює обов’язок Антимонопольного комітету України щодо складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій. Відповідно до розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012р. №874-р «Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій» перелік суб’єктів природних монополій в установленому порядку розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua). Згідно інформації офіційного веб-сайту Антимонопольного комітету України організація ПАТ “ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО”,включена до переліку природних монополій Одеської області.
ПАТ “ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО”,здійснює постачання електричної енергії за регульованими тарифами, згідно з постановою КМУ від 15.08.2005р. №745 «Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам» та постановою НКРЕ від 21.10.2011р. № 2025 “Щодо затвердження на листопад 2011 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України» та відповідно до Постанови НКРЕ України від 23.05.2014року №749 «Про внесення змін до тарифів на електроенергію, що відпускається населенню».
 
Не укладання або несвоєчасне укладання договорів з ПАТ “ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО”,призведе до припинення (обмеження) постачання електроенергії у 2015 році та може стати причиною виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою здоров'ю людей, паралізує роботу комунального підприємства.
 
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:
Відповідно до підпункту 2, пункту 2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами), а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи Публічне акціонерне товариство “ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО”,  є єдиним постачальником електричної енергії.
6. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:
1. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів Комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський» від 28 листопада 2014 року щодо організації проведення переговорної процедури закупівлі в одного учасника на закупівлю 35.11.1 «Енергія електрична»  на протязі 2015 року. 
 
2. Затверджені копії документів ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО». 
         
 
 
 
 Голова комітету з конкурсних торгів                          В.С.Сєров
 
 
 
  М.П.
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
31.12.2015 10:51

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/planned_auction/78228/