/ Главная / Публичные закупки / Объявления о запланированных торгах / Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки

Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки

Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі

 

1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26343789.
1.3. Місцезнаходження: вул. Катерининська, буд. 14, місто Одеса, Приморський район, поштовий індекс 65026.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: реєстраційний рахунок 35410003031889 в ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011.
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Шелюгін Андрій Ігорович – начальник управління (голова комітету з конкурсних торгів), м. Одеса, вул. Катерининська,14, поштовий індекс 65026, тел. (048)722-75-98, факс (048) 722-80-04, spadshchina@ukr.net.
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 802 992 (Вісімсот дві тисячі дев’ятсот дев’яносто дві) грн. 00 коп. з ПДВ.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.omr.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: Код за ДК 016:2010 - 84.24.1 Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки (код за ДК 021: 2015 - 75242000-4 Послуги з охорони правопорядку та громадського порядку (послуги з озброєної охорони музейних предметів Державної частини Музейного фонду України, а саме скульптурної групи у складі пам'ятника «Засновникам Одеси» за адресою: м. Одеса, Катерининська площа).
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги з озброєної охорони музейних предметів Державної частини Музейного фонду України, а саме скульптурної групи у складі пам'ятника «Засновникам Одеси» за адресою: м. Одеса, Катерининська площа.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
м. Одеса, Катерининська площа.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 р.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Управління поліції охорони в Одеській області,
вул. Академіка Філатова, буд. 70, корпус А, місто Одеса, Малиновський район, поштовий індекс 65074, тел. (048) 64-10-44, факс (048) 64-10-44.
6. Інформація про ціну пропозиції: 802 992 (Вісімсот дві тисячі дев’ятсот дев’яносто дві) грн. 00 коп. з ПДВ.
7. Умова застосування переговорної процедури: відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014 р. із змінами, а саме: «відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи».
8. Додаткова інформація: -
 Голова комітету з конкурсних торгів,

начальник управління                                                        А.І. Шелюгін

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
 


1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26343789.
1.3. Місцезнаходження: вул. Катерининська, буд. 14, місто Одеса, Приморський район, поштовий індекс 65026.
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса) : Шелюгін Андрій Ігорович – начальник управління (голова комітету з конкурсних торгів), м. Одеса, вул. Катерининська,14, поштовий індекс 65026, тел. (048)722-75-98, факс (048) 722-80-04, spadshchina@ukr.net.
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі: 23 лютого 2016 року.
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: Код за ДК 016:2010 - 84.24.1 Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки (код за ДК 021: 2015 - 75242000-4 Послуги з охорони правопорядку та громадського порядку (послуги з озброєної охорони музейних предметів Державної частини Музейного фонду України, а саме скульптурної групи у складі пам'ятника «Засновникам Одеси» за адресою: м. Одеса, Катерининська площа).
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги з озброєної охорони музейних предметів Державної частини Музейного фонду України, а саме скульптурної групи у складі пам'ятника «Засновникам Одеси» за адресою: м. Одеса, Катерининська площа.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Одеса, Катерининська площа.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 р.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Управління поліції охорони в Одеській області.
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 40108934.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: вул. Академіка Філатова, буд. 70, корпус А, місто Одеса, Малиновський район, поштовий індекс 65074, тел. (048) 64-10-44, факс (048) 64-10-44.
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі:
відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014 р. із змінами, а саме: «відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи».
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі:
Постановою Кабінету Міністрів України від 10серпня 1993р. № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» затверджено перелік об’єктів, що підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ за договорами. До таких об’єктів відносяться державні музеї та інші важливі об’єкти культури, де зберігаються історичні та культурні цінності загальнодержавного значення.
Згідно договору № 25-12/1 від 25.12.2015р. управлінню з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради від КУ «Одеський муніципальний музей особистих колекцій імені О.В. Блещунова» було передано на тимчасове зберігання скульптурну групу у складі пам’ятника «Засновникам Одеси».
В зв’язку з відмовою у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 3305-26 від 03.03.2011р., управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради на протязі 2011-2013р. проводилися відкриті торги послуг з озброєної охорони музейних предметів Державної частини Музейного фонду України, а саме скульптурної групи у складі пам'ятника «Засновникам Одеси» за адресою: м. Одеса, Катерининська площа.
В квітні 2013 року в Прокуратурою Київського району м. Одеси проводилась перевірка у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів. За результатами перевірки управлінню надано Подання про усунення порушень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про здійснення державних закупівель», причин та умов, що їм сприяли № (16-43)4499вих/3 від 18.05.2013р., в якому зазначено, що в зв’язку з тим, що скульптурна група у складі пам’ятника «Засновникам Одеси» є музейними предметами Державної частини музейного фонду України, то, за вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 10серпня 1993р. № 615, вони підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони, тому управлінням не вірно обрано та застосовано процедуру закупівлі відкритих торгів у 2010-2013 роках замість закупівлі в одного учасника.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 року №834 «Питання функціонування органів поліції охорони як територіальних органів Національної поліції та ліквідації деяких територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» (із змінами) органи поліції охорони, утворені як територіальні органи Національної поліції, є правонаступниками Департаменту Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ та відповідних державних установ Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ.
Враховуючи напружену соціально-політичну, економічну та криміногенну ситуацію у країні, забезпечення надійної охорони зазначених вище музейних предметів, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, потребує залучення працівників поліції охорони з вогнепальною зброєю до надання послуг у сфері громадського порядку та громадської безпеки на території розташування скульптурної групи пам’ятника «Засновникам Одеси» за адресою: м. Одеса, Катерининська площа.
З огляду на викладене, є в наявності правові підстави для застосування управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради переговорної процедури закупівлі.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:
- Постанова КМУ від 10серпня 1993р. № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності»;
- Подання про усунення порушень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про здійснення державних закупівель», причин та умов, що їм сприяли № (16-43) 4499вих/3 від 18.05.2013р., надане Прокуратурою Київського району м. Одеси;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 834 «Питання функціонування органів поліції охорони, як територіальних органів Національної поліції та ліквідації деяких територіальних органів Міністерства внутрішніх справ».
 Голова комітету з конкурсних торгів,

начальник управління                                                         А.І. Шелюгін
Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
31.12.2016 10:49

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/planned_auction/80589/