/ Главная / Публичные закупки / Объявления о запланированных торгах / ”Енергомонтажний поїзд №754” разом із земельною ділянкою

”Енергомонтажний поїзд №754” разом із земельною ділянкою

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області


Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області
Інформація про продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону –
єдиного майнового комплексу Державного підприємства

”Енергомонтажний поїзд №754” разом із земельною ділянкою


 


Адреса об`єкта приватизації: 65039, м. Одеса, вул.Семінарська,15-А.

Код об’єкта за ЄДРПОУ: 01387828


 


Вид діяльності підприємства: електромонтажні роботи, будівництво житлових і нежитлових будівель, інші будівельно-монтажні роботи.

Відомості про об`єкт приватизації.
До складу ЄМК входять контора за адресою: м. Одеса, вул.Семінарська,15-А. та виробнича база за адресою: Одеська область, Овідіопольсьткий район, смт. Авангард, вул.Базова,5.
Контора підприємства площею 147,2кв.м розташована в частині підвальних приміщень 5-ти поверхового житлового будинку за адресою: м.Одеса, вул.Семінарська,15-А.


До складу виробничої бази ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 1507,0кв. м., у тому числі:
- Будівлі: контора-червоний куток (літ. А) загальною площею 129,7кв.м, рік введення в експлуатацію – 1973, одноповерхова дерев’яна каркасно-щитова конструкція; гараж (літ.Б) загальною площею 391,2кв.м., рік введення в експлуатацію – 1976, одноповерховий, кам’яний; склад цегляний (літ.В) загальною площею 184,1кв.м, рік введення в експлуатацію – 1964; ганок (літ в) загальною площею 38,6кв.м, рік введення в експлуатацію – 1973; навіс металевий (літ.Г) загальною площею 229,1кв.м рік введення в експлуатацію – 2008; цех-склад для побут.робіт кам’янимй (літ.Д) загальною площею 193,1кв.м, рік введення в експлуатацію – 1989; склад РУХ-20 кам’яний (літ. Е) загальною площею 246,9кв.м, рік введення в експлуатацію – 1964; ремонтна кам’яна (літ.Ж) загальною площею 325,6кв.м, рік введення в експлуатацію – 1976; навіс металевий (літ.З) загальною площею 216,1кв.м, рік введення в експлуатацію – 2008; кузня кам’яна (літ.И) загальною площею 36,4кв.м, рік введення в експлуатацію – 1964.
- Споруди: №№1-6: огорожа з воротами; вимощення.
- Транспортні засоби, машини, обладнання, інвентар – 40 одиниць.

Майно підприємства розташовано на земельній ділянці 1,4305га в районі 7км Овідіопольської дороги, забезпечено під’їзними автошляхами, енергозабезпеченням, територія огороджена.

Відомості про земельну ділянку: площа – 1,4305 га.

Кадастровий номер: 5123755200:02:002:0614.

Категорія земель: землі промисловості.

Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування виробничих об'єктів підприємства.

Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.

Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2014 року. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підприємство не здійснює.
Статутний капітал становить 132,0 тис. грн.
Заборгованість станом на 31.12.2015р.: кредиторська – 2541,1 тис.грн., у т.ч. прострочена заборгованість із заробітної плати – 690,6 тис.грн., до пенсійного фонду – 586,5 тис.грн., до бюджету – 962,7 тис.грн., інші поточні забов`язання – 301,3 тис.грн., збитки за 2015 рік – 378,6 тис.грн.
Чисельність працюючих: 11 осіб, у тому числі: начальник, головний бухгалтер, 9 одиниць робітників.

Початкова ціна Об’єкта приватизації без ПДВ – 9 928 333,33 грн. (дев’ять мільйонів
дев’ятьсот двадцять вісім тисяч триста тридцять три грн. 33 коп.). в т.ч. :
- майна ЄМК - 3 690 083,33 грн. (три мільйона шістьсот
дев’яносто тисяч вісімдесят три грн. 33 коп.).
- земельної ділянки - 6 238 250,00 грн.(шість мільйонів двісті
тридцять вісім тисяч двісті п’ятдесят грн.).

ПДВ – 1 985 666,67 грн. (один мільйон дев’ятьсот
вісімдесят п’ять тисяч шістьсот шістдесят шість грн. 67 коп.).

Початкова ціна об’єкта приватизації з ПДВ – 11 914 000,00 грн. (одинадцять мільйонів дев’ятьсот чотирнадцять тисяч грн.).
в т.ч.:
- майна ЄМК - 4 428 100,00 грн. (чотири мільона
чотириста двадцять вісім тисяч сто грн.).
- земельної ділянки - 7 485 900,00 грн. (сім мільйонів чотириста
вісімдесят п’ять тисяч дев’ятьсот грн.).

Умови продажу об’єкта:

1. Зберігати профіль діяльності підприємства протягом 3-х років, а саме:
виконання енергомонтажних та будівельно-монтажних робіт.
2. Зберігати протягом 3-х років кількість робочих місць, які склалися на час укладання договору купівлі-продажу та створити нові робочі місця у кількості не менш 5 одиниць протягом одного року.
3. Дотримуватись соціальних гарантій та прав трудового колективу, передбачених чинним законодавством України та умовами колективного договору, у т.ч. повноти і своєчасності виплати оплати праці не нижче мінімального рівня.
4. Дотримуватись екологічних та санітарних норм і правил експлуатації об’єкта приватизації.
5. Не допускати заборгованості перед бюджетом та позабюджетними фондами.
6. Забезпечити сплату податків до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів.
7. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП „Енергомонтажний поїзд №754” з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та анулювати печатки і штампи державного підприємства в установленому законодавством порядку протягом 6 місяців.
8. Здійснити передачу документів ДП „Енергомонтажний поїзд №754”, які підлягають постійному зберіганню, до державного архіву міста Одеси протягом 6-ти місяців.
9.Покупець зобов’язаний оформити право власності на земельну ділянку та забезпечити подальше використання земельної ділянки згідно з чинним законодавством України.
10. Покупець є правонаступником всіх прав та обов’язків державного підприємства.
11. Забезпечити протягом 30 днів виплату заробітної плати у сумі 690,6 тис. грн. та погашення кредиторської заборгованості, яка буде визначена за період з 31.12.2015р. по дату підписання акту приймання-передачі.
12. Умови, які зазначені у п.п.1-11, вступають в дію з моменту підписання акту приймання-передачі.
13. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості станом на 31.12.2015року у сумі 1850,5 тис.грн., в тому числі до бюджету - 962,7 тис.грн., пенсійного фонду - 586,5 тис.грн., та інші поточні зобов’язання – 301,3 тис.грн., протягом 30 днів з моменту укладання договору купівлі-продажу.

Заяви на участь у конкурсі подаються до органу приватизації відповідно до Порядку подання та розгляду заяви про включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію об’єктів груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 02.04.2012 за №437.

Учасник конкурсу подає бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та платежі за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержувача РВ ФДМУ по Одеській області, р/р №37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 1 191 400,00 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться одержувачу - РВ ФДМУ по Одеській області на р/р №37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.

Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбудеться 29 березня 2016 року об 11 годині за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11 поверх, каб.1112.
Останній день приймання заяв 21 березня 2016року.

Ознайомитись з об`єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 години за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 731-50-36, 728-72-62.

Прийом заяв: понеділок – четверг з 9.00 до 16.00, п’ятниця з 9.00 до 15.00 години у регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області, адреса: м.Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11 поверх, каб. 1113.
Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
29.03.2016 11:02

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/planned_auction/81191/