/ Главная / Публичные закупки / Объявления о запланированных торгах / Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування: 1.2. Код за ЄДРПОУ: 03350083
1.3. Місцезнаходження: вул.Грецька, 40, м. Одеса, 65026 Україна.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р26000311785501 в АБ «Південний», р/р26001260323 в АБ "Укргазбанк".
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): Гаращенко Павло Дмитрович, в.о. директора КП СПКБО, вул. Грецька, 40, м. Одеса, інд. 65026, тел. (048) 722-32-05, факс: (048)722-51-73
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 2500000,00 грн (два мільйони п’ятсот тисяч гривень 00 коп.)
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016-2010: 06.20.1 - газ природний, скраплений або в газоподібному стані (ДК 021:2015: 09123000-7 - Газ природний )
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 240 000,0 куб. м.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Одеса, проспект Академіка Глушко, 33, крематорій
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 р.
5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: ТОВ “ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ”
65003, м. Одеса, вул. Одарія, 1, тел. 0487238194
6. Інформація про ціну пропозиції: 1 951 430 грн. 40 коп. (один мільйон дев’ятсот п’ятдесят одна тисяча чотириста тридцять грн. 40 коп. з ПДВ)
7. Умова застосування переговорної процедури: Відповідно до пункту 3 частини другої статті 39 Закону «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII, а саме: нагальна потреба у здійсненні державної закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів.
8. Додаткова інформація:


Голова комітету з конкурсних торгів   П.Д.Гаращенко

 

 

**************

 ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі1. Замовник.
1.1. Найменування: Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 03350083
1.3. Місцезнаходження: вул. Грецька, 40, м. Одеса, інд. 65026
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): Гаращенко Павло Дмитрович, в.о. директора КП СПКБО, вул. Грецька, 40, м. Одеса, інд. 65026, тел. (048) 722-32-05, факс: (048)722-51-73.
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі: 25.03.2016 р.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016-2010: 06.20.1 - газ природний, скраплений або в газоподібному стані (ДК 021:2015: 09123000-7 - Газ природний )
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 240 000,0 куб. м.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Одеса, проспект Академіка Глушко, 33, крематорій
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 р.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю“ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ”
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:39525257
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 65003, м. Одеса, вул. Одарія, 1, 048 723-81-94
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: Відповідно до пункту 3 частини другої статті 39 Закону «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII, а саме: нагальна потреба у здійсненні державної закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі: Організацією, яка може здійснювати постачання природного газу до крематорію м. Одеси, є Товариство з обмеженою відповідальністю“ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ”.
Відповідно Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 N 1197-VІІ (із змінами) Комунальному підприємству «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування». Правові засади функціонування ринку природного газу України визначені Законом України «Про ринок природного газу» (далі – Закон). Ч.1 ст. 13 Закону всім споживачам гарантується право вибору та зміни постачальника природного газу. Ч.2 ст. 12 Закону встановлено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом. Згідно з положеннями ч. 1 ст. 1 Закону постачальник природного газу – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність з постачання природного газу. Враховуючи викладене, всі споживачі природного газу мають право вільно обирати постачальника природного газу, якщо такий постачальник отримав в установленому порядку ліцензію на право провадження даного виду господарської діяльності.
На сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, наявний перелік лише суб’єктів господарської діяльності, які мають ліцензії постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом (http://www.nerc.gov.ua/?id=11942; http://www.nerc.gov.ua/?id=11995 ).
Відповідно до ст. 1 Закону України «До доступ до Публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на єдиному державному веб-порталі відкритих даних; на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом.
Таким чином, інформація, розміщена на офіційному веб-порталі НКРЕКП щодо Ліцензійного реєстру суб’єктів господарської діяльності в нафтогазовому комплексі, які мають ліцензії з постачання природного газу за регульованим тарифом, з транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами, з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами та із зберігання природного газу є офіційною інформацією державного органу.
Відповідно до п. 3.1. Постанови НКРЕКП від 12.01.2015р. № 9 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом», ліцензіат повинен провадити ліцензовану діяльність лише на території ліцензованої діяльності, затвердженій НКРЕКП.
Територія провадження ліцензіатом господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом є територія, у межах якої ліцензіат має право здійснювати господарську діяльність з постачання природного газу за регульованим тарифом.
При цьому територія провадження ліцензіатом господарської діяльності з постачання природного газу із зазначенням переліку адміністративно-територіальних одиниць затверджується постановою НКРЕКП про видачу відповідної ліцензії по кожному постачальнику.
Враховуючи вищезазначене, на кожній окремій території діє лише один постачальник природного газу за регульованим тарифом, з яким споживачі (у тому числі бюджетні установи та організації) можуть укласти договір на постачання природного газу за регульованим тарифом.
Відповідно до переліку суб’єктів, що мають ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, що наведено в Листі НКРЕКП від 09.07.2015р. № 6697/16/61-15, на території Одеської області та міста Одеси, відповідно до Постанови НКРЕКП від 28.05.2015р. № 1645, згідно отриманої у встановленому порядку Ліцензії № 299034 від 12.06.2015р., є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ».
Відповідно Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 N 1197-VІІ (із змінами) Комунальним підприємством «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» необхідно проведення переговорної процедури закупівлі для закупівлі газу для подальшої роботи підприємства, а саме для подальшої роботи крематорію.
На підставі вищезазначеного Комунальному підприємству «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» необхідно укласти договір з Товариство з обмеженою відповідальністю“ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ” на постачання природного газу.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:
- Закон України “Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 N 1197-VІІ (із змінами);
- постанови НКРЕКП від 22.01.2015 N 35 "Про затвердження Типового договору на постачання природного газу за регульованим тарифом"
- Лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 09.07.2015 N 6697/16/61-15
- статут ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ»
- довідка ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ»
- довідка Головного управління статистики в Одеській обл. ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ»
- виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ»
- ліцензія на постачання природного газу серія АЕ № 299034.


Голова комітету з конкурсних торгів П.Д.Гаращенко

 

 


 ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції,

або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі
 


1. Замовник (генеральний замовник).
1.1. Найменування: Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 03350083
1.3. Місцезнаходження: вул.Грецька, 40, м. Одеса, 65026 Україна
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016-2010: 06.20.1 - газ природний, скраплений або в газоподібному стані (ДК 021:2015: 09123000-7 - Газ природний )
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 240 000,0 куб. м.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Одеса, проспект Академіка Глушко, 33, крематорій
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 р.
3. Процедура закупівлі:переговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: від 29.03.2016 № 089894
5. Учасник-переможець (учасники-переможці).
5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ»
5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:39525257
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 65003, м. Одеса, вул. Одарія, 1, телефон 0487238194
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
1951430 грн. 40 коп.. з ПДВ
(цифрами)
один мільйон дев’ятсот п’ятдесят одна тисяча чотириста тридцять гривень 40 коп. з ПДВ
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):30.03.2016 р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода): Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 5 календарних днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.
Голова комітету з конкурсних торгів Гаращенко П.Д.
Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
31.12.2016 10:01

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/planned_auction/82003/