/ Главная / Публичные закупки / Объявления о запланированных торгах / Енергія електрична

Енергія електрична

Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»


ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі

 1. Замовник.
1.1. Найменування: Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 03350083
1.3. Місцезнаходження: вул.Грецька, 40, м. Одеса, 65026 Україна.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р26000311785501 в АБ «Південний», МФО 328209.
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): Гаращенко Павло Дмитрович, в.о. директора, вул. Грецька, 40, м. Одеса, інд. 65026, тел. (048) 722-32-05, факс: (048)722-51-73
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 1 500 000,00 грн (один мільйон п’ятсот тисяч гривень)
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016-2010: 35.11.1 Енергія електрична (ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 761 000 кВт*год
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Одеса, за адресою замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 р.
5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 Б, тел. (048)705-22-59. Факс (048)705-20-79
6. Інформація про ціну пропозиції:1 451 440 грн. 08 коп. (один мільйон чотириста п’ятдесят одна тисяча чотириста сорок гривень 08 коп. з ПДВ)
7. Умова застосування переговорної процедури: Відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII, а саме: у разі «відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи».
8. Додаткова інформація:


Голова комітету з конкурсних торгів Гаращенко П.Д.

 

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
 


1. Замовник .
1.1. Найменування: Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 03350083
1.3. Місцезнаходження: вул. Грецька, 40, м. Одеса, інд. 65026
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): Гаращенко Павло Дмитрович, в.о. директора КП СПКБО, вул. Грецька, 40, м. Одеса, інд. 65026, тел. (048) 722-32-05, факс: (048)722-51-73.
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі: 30.03.2016 р.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016-2010: 35.11.1 Енергія електрична (ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 761 000 кВт*год
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Одеса, за адресою замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 р.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго»
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131713
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 Б, тел. (048)705-22-59. Факс (048)705-20-79
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: Відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII, а саме: у разі «відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи».
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі: Організацією, яка може здійснювати постачання електричної енергії є «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго».
Відповідно до Закону України «Про природні монополії» визначено, що зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом України.
Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012 року № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій» затверджено «Порядок складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій». Зведений перелік суб'єктів природних монополій розміщується на офіційному веб - сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua).
Згідно даних з офіційного веб - сайту Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» є суб’єктом природних монополій м. Одеси та Одеської області. Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» здійснює господарську діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на підставі ліцензій від 21.05.2013р. АЕ №194763 та №194764.
На підставі вищезазначеного Комунальному підприємству «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» необхідно укласти договір з Публічним акціонерним товариством «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» на постачання електричної енергії.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:
- Закон України «Про природні монополії».
- Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012 року № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій».
- Перелік суб’єктів природних монополій Одеси та Одеської області, розміщений на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua)
- Документи, підтверджуючи відповідність вимогам Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 N 1197-VІІ (із змінами).

Голова комітету з конкурсних торгів П.Д. Гаращенко
 

 

 

 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції,

або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі
 


1. Замовник (генеральний замовник).
1.1. Найменування: Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 03350083
1.3. Місцезнаходження: вул.Грецька, 40, м. Одеса, 65026 Україна
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016-2010: 35.11.1 Енергія електрична (ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 761 000 кВт*год
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Одеса, за адресою замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 р.
3. Процедура закупівлі:переговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 31.03.2016 р. № 093248
5. Учасник-переможець (учасники-переможці).
5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго»
5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131713
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 Б, тел. (048)705-22-59. Факс (048)705-20-79
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
1 451 440 грн. 08 коп. з ПДВ
(цифрами)
один мільйон чотириста п’ятдесят одна тисяча чотириста сорок гривень 08 коп.з ПДВ
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):31.03.2016 р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода): Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через п’ять днів - у разі закупівлі електричної енергії, з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.
Голова комітету з конкурсних торгів
в.о. директора Гаращенко П.Д.  
Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
31.12.2016 10:01

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/planned_auction/82007/