/ Главная / Международное сотрудничество

Європейський Союз

Установи ЄС
 
Європейський Союз (ЄС) не є федерацією, як Сполучені Штати. Він також не є просто організацією для співробітництва між урядами, як Організація Об'єднаних Націй. ЄС - це унікальне явище. Країни, що входять до складу ЄС (його країни-члени), лишаються незалежними суверенними державами, але, об'єднавши свою суверенність воєдино, вони отримали такий вплив, якого жодна з цих країн не могла б мати сама по собі.
 
На практиці об'єднання суверенності означає, що держави-члени ЄС доручають спільним установам, яких було створено саме цими державами, деяку частку своїх повноважень у прийнятті рішень для того, щоб рішення стосовно справ, які становлять спільний інтерес, могли прийматися демократично і на європейському рівні.
 
У процесі прийняття рішень ЄС задіяні три головних установи:
European Commission (Європейська Комісія), яка підтримує інтереси ЄС у цілому.
European Parliament (EP) (Європейський Парламент (ЄП)), який представляє інтереси громадян ЄС і обирається безпосередньо ними;
Council of the European Union (Рада Європейського Союзу), яка представляє інтереси окремих країн-членів ЄС;
 
Цей «інституційний трикутник» розроблює політичні принципи і закони, що застосовуються по всьому ЄС. По суті, нові закони пропонує Комісія, але приймають їх Парламент і Рада. Потім Комісія і країни-члени ЄС реалізують їх, а Комісія забезпечує відповідне застосування цих законів.
 
Існують ще дві установи, які грають важливу роль: Court of Justice (Суд Європейського Союзу) захищає європейські правові норми, а Court of Auditors (Суд аудиторів) перевіряє фінансування заходів, що проводяться ЄС.
 
Повноваження та обов'язки цих установ визначаються договорами, які є основою всього, чим займається ЄС. Ці договори визначають правила й процедури, яких мають дотримуватися установи ЄС. Договори узгоджуються президентами і/або прем'єр-міністрами усіх країн-членів ЄС і підтверджуються парламентами цих країн.
 
Держави-члени ЄС
Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Великобританія.
Політичні відносини Украіни та ЄС
ЄС прагне встановити з Україною тісні взаємини, що виходять за межі співпраці й сягають поступової економічної інтеграції та поглиблення політичного співробітництва.
 
Україна - це держава, яка є пріоритетним партнером ЄС у рамках European Neighbourhood Policy (Європейської політики сусідства (ЄПС)). 21 лютого 2005 року Рада з питань співпраці між Україною та ЄС ухвалила сумісний EU-Ukraine Action Plan (План дій Україна-ЄС). Цей План ґрунтується на Partnership and Co-operation Agreement (PCA) (Угоді про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС (УПС)) і надає комплексну й масштабну базу для сумісної роботи з Україною в усіх ключових галузях, що підлягають реформуванню.
 
5 березня 2007 року в Брюсселі почалися перемовини щодо нової посиленої угоди, що має замінити попередню УПС. З того часу, поперемінно у Брюсселі та Києві, було організовано кілька раундів перемовин (див. ' 2nd Joint Progress Report on Negotiations on the New Enhanced Agreement' (2-й спільний звіт про ведення перемовин щодо нової посиленої угоди) у розділі «Основні документи»). У травні 2008 року Україна стала членом Світової організації торгівлі. З урахуванням цього факту, вже у лютому 2008 року було проведено перемовини щодо створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, що є невід'ємною частиною Угоди про асоціацію.
Icторія ЄС
Україна є учасником Східного партнерства.
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
06.10.2009 13:03

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/cooperation/23596/