00:43:51   |   19 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Управления и отделы / КП “Міжнародний аеропорт Одеса”

КП “Міжнародний аеропорт Одеса”

Інформація щодо отримання документу дозвільного характеруКП “Міжнародний аеропорт Одеса”
Графік ведення прийому
Перелік необхідних документів
Підставою для відмови у видачі документів дозвільного характеру

Інформація для суб’єктів господарювання
щодо отримання документу КП “Міжнародний аеропорт Одеса”,
необхідного для отримання документу дозвільного характеру (ДДХ)
 
 
 
1. Для отримання документу КП «Міжнародний аеропорт Одеса», необхідного для отримання документу дозвільного характеру, - «Висновок з узгодження проектування, будівництва, реконструкції, розширення, технічного переобладнання», - необхідно звертатись до Єдиного дозвільного центру Управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради.
 
 
2. Місце знаходження Єдиного дозвільного центру – м. Одеса , вул. Преображенська, 21.
Режим роботи Єдиного дозвільного центру
– щодня з 09.00 до 16.30,
перерва з 13.00 до 14.00,
вихідні дні – субота, неділя
3. Графік ведення прийому представником КП «Міжнародний аеропорт Одеса» у приміщенні Єдиного дозвільного центру
– кожний перший вівторок щомісяця з 09.00 до 13.00.
4. Прийом у приміщенні Єдиного дозвільного центру веде представник КП «Міжнародний аеропорт Одеса» - Войцеховська Тетяна Миколаївна (дублер – Ніколаєнко Галина Вікторівна).
 
 
5. Перелік документів, необхідних для отримання документу КП «Міжнародний аеропорт Одеса» - «Висновок з узгодження проектування, будівництва, реконструкції, розширення, технічного переобладнання»:
5.1. з питань будівництва, реконструкції будинків і споруд, пристроїв радіовипромінювання:
а) лист із проханням про узгодження із вказівкою:
-      переліку об'єктів будівництва, їхніх основних характеристик (у тому числі висот) і призначення (для пристроїв радіовипромінювання указати робочі частоти, потужність, спрямованість випромінювання);
-      місця розташування об'єктів щодо міста, великого населеного пункту, залізничної станції   (із вказівкою області, краю, району);
-      абсолютних відміток поверхні землі на ділянках будівництва;
б) карта (викопіювання з карти) або ситуаційний план з рельєфом місцевості, з нанесенням ділянки забудови й об'єктів будівництва, прив'язаних до міста (населеного пункту)
 
5.2. з питань будівництва ліній зв'язку й електропередач:
а) лист із проханням про узгодження із вказівкою:
-      початкових і кінцевих пунктів ділянки траси, що погоджується, найменування всієї траси (із вказівкою області, краю, району, по території яких проходить траса);
-      напруги ліній електропередач;
-      висоти опор ліній зв'язку й електропередач    (у тому числі кутових, перехідних через водойми, ріки, залізничні колії й т.д.);
б) план траси ліній зв'язку й електропередач із ситуацією й рельєфом місцевості, орієнтованого по сторонах світу, із вказівкою масштабу
 
5.3. з питань розвитку, планування міст і населених пунктів:
а)     лист із проханням про узгодження проекту генплану із вказівкою розрахункового терміну, на який складений генплан;
б)    генплан із вказівкою існуючої, проектованої й перспективної забудови, розміщення житлової, промислової й іншої зон, а також поверховості (висоти) будинків і споруд;
в)     пояснювальна записка;
г)     схема взаємного ув'язування міста й існуючого аеродрому із межами шумових зон (у масштабі).
 
 
6. Безкоштовні консультації з питань отримання документу КП «Міжнародний аеропорт Одеса», необхідного для отримання документу дозвільного характеру (ДДХ), надає секретар «Комісії з узгодження будівництва висотних перешкод на приаеродромній території аеропорту Одеса» Ніколаєнко Галина Вікторівна за телефоном (0482) 39-35-18.
 
 
7. Підставою для відмови у видачі документу КП «Міжнародний аеропорт Одеса», необхідного для отримання документу дозвільного характеру (ДДХ) є:
-    недотримання вимог нормативно-правових актів України заявниками, які подали відповідні документи;
-    невідповідність наданих документів нормативно-правовим актам цивільної авіації України та вимогам чинного законодавства;
-    ненадання суб’єктом господарювання будь-якого документу з перелічених у п. 5 цього Додатку;
-    недостовірність та невідповідність дійсності даних, зазначених у документах, поданих суб’єктом господарювання;
-    відсутність Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної або фізичної особи.
 
 
8. ЗРАЗОК листа для отримання документу КП «Міжнародний аеропорт Одеса», необхідного для отримання документу дозвільного характеру (ДДХ).
 
 

 

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 19 сентября 10:00
   С Е С С И Я

Далее 21 сентября 10:00 
заседание 
трехстороннего социально-
экономического совета

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее