/ Главная / Управления и отделы / Управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Перелік документів дозвільного характеру які потрібні для отримання дозволу на проведення феєрверку (салюту).

Управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Одеської міської ради
 
Перелік документів дозвільного характеру які потрібні для отримання дозволу на проведення феєрверку (салюту).
Для одержання дозволу на проведення феєрверку (салютів) підприємство, установа, організація, яка проводить феєрверк (салют), зобов'язана подати до першого заступника Одеського міського голови письмове звернення в термін не пізніше, ніж за 5 - 10 днів до дати проведення публічного заходу.
 
Підприємство, установа, організація, яка виконує феєрверк (салют), надає до управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення таку письмову інформацію:
 - копія свідоцтва про реєстрацію організації;
 - копію дозволу, виданого Держнаглядохоронпраці, на виконання спеціальних видів робіт;
 - копію Статуту;
 - копії документів, що підтверджують атестацію виконавців на право проведення небезпечних видів робіт;
 - наказ, в якому визначено відповідальних осіб за виконання заходів безпеки при проведенні небезпечних робіт, калібр та кількість піротехнічних виробів, тривалість проведення феєрверку;
 - викопіювання зі схематичного плану розміщення піротехнічних виробів, будівель із нанесенням прогнозованої небезпечної зони, під’їзних доріг та інше (підписується керівником організації), погоджене з вибухотехнічним відділом НДЕКЦ при УМВС України в Одеській області, управлінням адміністративної служби міліції Одеського міського управління, Головного управління МНС в Одеській області (скріплене печаткою).
      Управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення узагальнює надані документи та матеріали, перевіряє їх узгодження з відповідними органами державної виконавчої влади, готує проект дозволу та подає його на підпис першому заступнику Одеського міського голови. Після отримання підписаного дозволу надає його до управління дозвільних та погоджувальних процедур (вул. Преображенська,21). Організації, яка проводить феєрверк (салют), отримує даний дозвіл, контролює підготовку та проведення феєрверку (салютів), виконання заходів безпеки, завчасно інформує письмово про дату та місце проведення феєрверку (салюту) ОМУ УМВС України в Одеській області та відповідний районний відділ внутрішніх справ.
      Замовникам феєрверку (салютів) може бути відмовлено в прийомі письмового звернення, якщо воно не відповідає вимогам підпунктів 4.2. та 4.3., або порушуються вимоги розділу 3 цього Положення, про що заявнику повідомляється письмово з належним обґрунтуванням.
      Рішення про відмову в дозволі на проведення феєрверку (салютів) може бути прийняте за такими обставинами:
     - письмове звернення не відповідає вимогам пункту 4.2. Положення;
      - прийняте рішення про заборону громадського заходу, відповідно до чинного законодавства;
      - заплановане організаторами проведення феєрверку не враховує вимог розділу 2 цього Положення.
        Після проведення феєрверку (салютів) відповідальний від організації, що виконувала феєрверк (салют), доповідає черговому управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, ОМУ УМВС України в Одеській області про проведення заходу по телефону – негайно, та письмово – до десятої години дня, наступного після дати проведення професійного феєрверку (салюту).
            Послуги з надання документів дозвільного характеру-безкоштовні.


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
19.10.2009 15:52

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/departments/23886/