07:36:50   |   20 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Управления и отделы / Управління внутрішньої політики Одеської міської ради

Управління внутрішньої політики Одеської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ про управління внутрішньої політики Одеської міської ради

Додаток 37 до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 № 20-V


ПОЛОЖЕННЯ
про управління внутрішньої політики
Одеської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Управління внутрішньої політики (далі – Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – Ради) і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Управління є правонаступником управління внутрішньої політики Одеської міської ради.
1.2. Управління підзвітне та підконтрольне Раді, підпорядковане міському голові та виконавчому комітету Ради. Управління є юридичною особою, має гербову печатку, штамп, бланк, розрахунковий та інші рахунки.
1.3. Управління у межах своїх повноважень забезпечує проведення на території міста державної політики щодо взаємодії з політичними партіями, громадськими об'єднаннями національних меншин, релігійними організаціями, громадськими організаціями та фондами.
1.4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, рішеннями Ради, виконавчого комітету Ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
1.5. Місцезнаходження управління: м. Одеса, вул. Канатна, 19/21.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
2.1. Розвиток зв'язків з політичними партіями та громадськими організаціями.
2.2. Аналіз з метою прогнозування суспільно-політичних процесів у місті.
2.3. Інформаційно-аналітичне забезпечення та реалізація внутрішньої політики держави.
2.4. Забезпечення дотримання законодавства відносно національних меншин.

2.5. Сприяння задоволенню національно-культурних, мовних та освітніх потреб національних громад, поточні та довготермінові прогнози у сфері міжнаціональних відносин на території міста.
2.6. Здійснення заходів для забезпечення гарантованого громадянам права на свободу віросповідання.
2.7. Сприяння зміцненню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань.
2.8. Сприяння участі місцевих релігійних організацій у міжнародних релігійних форумах, діловим контактам із зарубіжними організаціями.
2.9. Управління, відповідно до покладених на нього завдань:
2.9.1. Організовує підготовку проектів актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції управління.
2.9.2. Розглядає за дорученням міського голови або заступників міського голови, інших посадових осіб питання, що належать до компетенції Управління.
2.9.3. Бере участь у розробці відповідних розділів проектів бюджету та програми соціально-економічного розвитку міста.
2.9.4. Розглядає звернення громадян, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Управління.
2.9.5. Надає експертно-аналітичну, методичну, інформаційну та іншу допомогу виконавчим органам Ради та органам самоорганізації населення у вирішенні питань, що належать до компетенції Управління.
2.9.6. Доводить до відома громадськості через засоби масової інформації та шляхом участі у конференціях, семінарах, нарадах, зміст державної політики з питань внутрішніх, міжнаціональних та релігійних відносин. Інформує населення про свою діяльність.
2.9.7. Організовує проведення благодійних акцій і бере участь у створенні та реалізації програм, спрямованих на вирішення міських соціально-економічних проблем, за участю громадських організацій та із залученням інвестицій.
2.9.8. Сприяє роботі та бере участь у комісіях з питань реституції культового майна.
2.9.9. Веде облік політичних, національних, релігійних та громадських організацій, що діють на території міста.
2.9.10. Проводить роботу з організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління.
2.9.11. Здійснює підготовку документів для легалізації місцевих об'єднань громадян, місцевих осередків об'єднань громадян, спрямовує їх до виконавчого комітету Одеської міської ради, здійснює контроль за діяльністю об'єднань та їх осередків відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян». (Згідно з рішенням Одеської міської ради від 07.07.2009 № 4404-V та розпорядженням Одеського міського голови від 22.07.2009 № 1589-01р)
3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
3.1. Управління має право:
3.1.1. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.1.2. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками), а також вчених і фахівців на договірній основі, для вирішення питань, що належать до їхньої компетенції (лекційна пропаганда, соціологічні та інші дослідження).
3.13. Використовувати системи зв'язку і комунікацій, що існують у Раді, її виконавчому комітеті.
3.1.4. Проводити в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
4. КЕРІВНИЦТВО ТА АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
4.2. Начальник Управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням начальника Управління.
4.3. Начальник Управління:
4.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх працівників.
4.3.2. Затверджує функціональні обов'язки працівників Управління.
4.3.3. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання.
4.3.4. Затверджує Положення про відділи Управління.
4.3.5. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Управління.
4.3.6. Визначає порядок користування комп'ютерною технікою, електронною інформацією, її зберіганням та вилученням.
4.3.7. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
4.3.8. Подає міському голові подання щодо призначення на посаду і звільнення з посади працівників Управління, для присвоєння їм рангів посадових осіб місцевого самоврядування.
4.3.9. Надає міському голові проект штатного розкладу Управління.
4.4. Юридична служба (юрист) Управління підпорядкована начальнику Управління та начальнику юридичного управління.

Секретар ради                    О.А. Прокопенко

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 23 июля 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее