09:29:48   |   16 августа 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Управления и отделы / Звіт управління внутрішньої політики департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради за підсумками роботи в період березень-січень 2011 року

Звіт управління внутрішньої політики департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради за підсумками роботи в період березень-січень 2011 року

З в і т
управління внутрішньої політики департаменту інформації та зв’язків з громадськістю

Одеської міської ради

за підсумками роботи в період березень-січень 2011 року

 

 Управління внутрішньої політики департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
м. Одеса, вул. Преображенська, 21, тел./факс: 722-36-54.

Начальник управління – Байжанов Альберт Іванович (тел. 722-15-55);
Начальник відділу зв’язків з політичними організаціями – Довгань Юлія Сергіївна
(тел. 722-36-54);
Начальник відділу зв’язків з громадськими організаціями – Обвінцева Наталья Іванівна (тел. 722-15-53)

Відповідно до Положення про департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради (далі – Управління), затвердженого рішенням Одеської міської ради від
№384-VI від 28.02.2011.
- основними функціями Управління у межах наданих повноважень та покладених обов’язків є:
- налагодження ефективних механізмів партнерства держави з інститутами громадянського суспільства, вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення її прозорості та відкритості;
- створення ефективних організаційних та правових умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
- запровадження більш ефективних форм роботи органів виконавчої влади з громадськістю у процесі формування та реалізації державної політики;
- проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;
- підтримання постійного діалогу з представниками територіальної громади та усіма соціальними групами громадян міста, створення можливостей для вільного та об'єктивного висвітлення усіх процесів у цій сфері засобами масової інформації;
- забезпечення взаємодії з політичними організаціями, громадськими об'єднаннями національних меншин, релігійними організаціями, громадськими організаціями та фондами;
- забезпечення відповідно до Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та норм міжнародного права, визнаних Україною, соціальної справедливості, рівності, захисту прав і законних інтересів громадян незалежно від ставлення до релігії;
- створення сприятливих умов для розвитку суспільної моралі і гуманізму, громадянської злагоди, взаєморозуміння, миру, стабільності й злагоди в місті та співробітництва людей незалежно від їх світогляду чи віровизнання.

Стисла інформація про діяльність консультативно-дорадчих органів:

Радою представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові (начальником управління Байжановим А.І.) проведено 3 засідання, на яких розглядалися питання щодо проведення таких заходів, як:
1 Соціальне замовлення. Перелік номінацій, вимоги до соціальних проектів.
2. Порядок прийняття участі в конкурсі соціальних проектів з використанням механізмів соціального замовлення у 2012 році.
3. Підсумки звітного року та плани на майбутнє.

Координаційною Радою керівників громадських та благодійних організацій при одеському міському голові (секретар ради – начальник відділу зв’язків з громадськими організаціями управління Обвінцева Н.І..) проведено 3 засідання, на яких були розглянуті такі найважливіші теми:

1. Підсумки звітного року та плани на майбутнє
2. Порядок фінансування громадських об’єднань за кошти бюджету м. Одеси.
3. Соціальне замовлення. Перелік номінацій, вимоги до соціальних проектів.
4. Порядок прийняття участі в конкурсі соціальних проектів з використанням механізмів соціального замовлення у 2012 році.
Крім того, з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону проведене засідання з питань створення координаційної ради з питань діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державних кордонів, а також розробка і видача посвідчень членам громадських з охорони громадської безпеки і державних кордонів
Здійснення прийому документів для реєстрації міських об'єднань громадян (відповідальний виконавець – начальник відділу зв’язків з громадськими організаціями управління Обвінцева Н.І.).
Згідно з розпорядженням міського голови від 22.07.2009 № 1589-01р «Про засоби реалізації рішення Одеської міської ради від 07.07.2009 № 4404-V «Про удосконалення реалізації повноважень з легалізації міських об'єднань громадян і міських осередків об'єднань громадян, органів самоорганізації населення, об'єднань власників багатоквартирних будинків» на управління внутрішньої політики були покладені повноваження по здійсненню прийому документів для реєстрації міських об'єднань громадян.
Протягом звітного періоду року:
- зареєстровано місцевих громадських об’єднань – тридцять дев’ять;
- легалізовано шляхом повідомлення про заснування – десять.
Проводитися щоденна робота з громадськими організаціями по інформуванню їх про прийняті рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови, які зачіпають інтереси громадських і благодійних організацій.
Представники громадських організацій запрошуються для підготовки та участі у спільних заходах, які проводять міські служби на честь знаменних свят та у зв’язку із необхідністю колективного вирішення суспільних проблем.
В ході спілкування з керівниками і активістами громадських об’єднань здійснюється зворотній зв’язок з громадськістю, зокрема, її найбільш активною частиною. На основі цього виробляються адресні пропозиції керівництву міста з удосконалення місцевої політики і вирішення конкретних проблем, що турбують певні соціальні групи. Усе це сприяє створенню позитивного іміджу міської влади і збереженню стабільної політичної ситуації в місті.

2. Обсяг ділової кореспонденції, що надійшла до управління у 2011році, склав загалом
5 721 одиниць (відповідальний виконавець – начальник відділу зв’язків з політичними організаціями управління Довгань Ю.С.), у тому числі:

Ділове листування: вхідна документація - 411, вихідна документація - 1454;
Розпорядження облдержадміністрації - 7;
Звернення громадян: 232 (поштою 4, особистому прийомі 184, від інших органів 44);
Рішення Одеської міської ради - 166;
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради - 182;
Протоколи доручення - 54;
Розпорядження з основної діяльності - 2003;
Розпорядження по особовому складу - 979;
Заявки на проведення масових заходів - 233;

Начальником управління внутрішньої на особистому прийомі прийнято загалом
179 громадян.

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18 августа 16:00 
фотовыставка «Грузия на пленке»

Далее 17 августа 16:00
презентация книги 
А. Хасина «Всем, кто меня слышит...»

Далее 18-19 августа
ралли "Куяльник"

Далее 17-18 августа
День юннатов
в зоопарке

Далее 18 августа в 15:00
«Игры героев»

Далее 20 августа 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция
Далее 17-19 августа
праздник спорта
«Гонка нации»

Далее 17-19 августа
фестиваль пляжных
видов спорта

Далее 27 августа в 11:00
общественные слушания
Правила приема сточных вод

Далее 21 августа 10:00-14:00 
семинар по энергоэффективности

Далее 21-26 августа
фестиваль степа

Далее до 16 августа
выставки 
«Узоры мастерства»

Далее 30 августа 11:00 
И С П О Л К О М

Далее 29 августа 10:00 
общественные слушания: тарифы на вывоз отходов

Далее 27-29 сентября
конференция «Проблемы
и перспективы развития
строительного комплекса Одессы»

Далее 8-9 сентября
OCEANMAN-2018

Далее 19 сентября 10:00
   С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее