/ Главная / Управления и отделы / До відома роботодавців та найманих працівників міста Одеси

До відома роботодавців та найманих працівників міста Одеси

Набув чинності Закон України «Про професійний розвиток працівників», яким унормовано створення та забезпечення ефективного функціонування системи професійного розвитку працівників підприємств, установ та організацій.

Інформація для роботодавців та найманих працівників щодо набрання чинності Закон України «Про професійний розвиток працівників»
 
 
Найважливіший аспект розвитку якості та конкурентоздатності робочої сили – доступність навчання протягом життя
 
У лютому місяці 2012 року набув чинності Закон України «Про професійний розвиток працівників», яким унормовано створення та забезпечення ефективного функціонування системи професійного розвитку працівників підприємств, установ, організацій, набуття ними необхідних професійних знань та навичок як у закладах освіти, так і безпосередньо на виробництві.
Серед причин, які стримували розвиток системи професійного навчання кадрів на виробництві, – недосконалість нормативної бази, що регулює питання професійного навчання працівників в умовах виробництва.
Задля усунення цих проблем введено в дію Закон України «Про професійний розвиток працівників» (№ 4312-VI), який підписано Президентом України 12 січня 2012 року (далі – Закон). Реалізація положень цього Закону сприятиме формуванню висококваліфікованого кадрового потенціалу та забезпеченню кадрами потреб розвитку виробництва; підвищенню професійного рівня працівників відповідно до вимог виробництва та забезпеченню на цій основі випуску конкурентоспроможної продукції; зниженню рівня виробничого травматизму з причин недостатньої кваліфікації працівників, збільшенню зайнятості населення та підвищенню рівня життя громадян.
Закон поділяє професійне навчання працівників на формальне і неформальне. Перше, регламентовано законодавством вже раніше, та  передбачає відповідність державним стандартам освіти і може проводитися як у навчальному закладі так і в роботодавця безпосередньо.
Друге (неформальне) –  уведено для вирішення питань, що виникають під час організації професійного навчання працівників безпосередньо на виробництві, та яке не потребує наявності ліцензії на право надання освітніх послуг.
Як засвідчила практика, умови ліцензування професійного навчання на виробництві  для більшості підприємств є неприйнятними - це насамперед підготовка значного обсягу документації для ліцензування за кожною професією, плата та тривалий термін процедури ліцензування. Тому більшість підприємств здійснює навчання працівників переважно за індивідуальною формою безпосередньо на виробництві (на робочому місці) під керівництвом наставника та за рахунок коштів підприємства.
Неформальне професійне навчання працівників – це професійне навчання, яке не регламентоване місцем здобуття, строками, формою навчання, може організовуватися безпосередньо на робочих місцях через учнівство або тренінги, самоосвіту тощо. До неформального професійного навчання належить також підвищення кваліфікації працівників, стажування, якщо за його результатами не отримано документ державного зразка про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації.
За результатами такого навчання новим Законом передбачається підтвердження підвищення професійної кваліфікації з офіційним документальним підтвердженням. Для цього передбачено створити центри визнання результатів неформального професійного навчання в складі державної служби зайнятості.
Запровадження процедури підтвердження кваліфікації працівників дасть змогу вирішити проблему визначення кваліфікації працівників, які мають належний практичний професійний досвід. Для працівника це надасть право на збільшення заробітної плати (після підвищення розряду, категорії), просування по службі, посилення конкурентоспроможності і захищеності кваліфікованих працівників на ринку праці.
В чинному Законі також конкретизовані основні напрями діяльності роботодавців у сфері професійного розвитку працівників, зокрема щодо:
- розроблення поточних та перспективних планів професійного навчання працівників;
- визначення видів, форм і методів професійного навчання працівників;
- розроблення та виконання робочих навчальних планів і програм професійного навчання працівників;
- добору педагогічних кадрів та фахівців для проведення професійного навчання працівників безпосередньо у роботодавця;
- ведення первинного та статистичного обліку кількості працівників, зокрема тих, які пройшли професійне навчання;
- стимулювання професійного зростання працівників;
- забезпечення підвищення кваліфікації працівників безпосередньо у роботодавця або в навчальних закладах, як правило, не рідше ніж один раз на п’ять років;
- визначення періодичності атестації працівників та організація її проведення;
- проведення аналізу результатів атестації та здійснення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників.
Закон передбачає, що організація професійного навчання працівників здійснюватиметься роботодавцями з урахуванням потреб власної господарської або іншої діяльності відповідно до вимог законодавства. Фінансове забезпечення професійного розвитку працівників реалізовуватиме роботодавець за рахунок власних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством. Проте працівник за власним бажанням може проходити професійне навчання за рахунок своїх коштів або коштів інших фізичних чи юридичних осіб.
Водночас, звертаємо Вашу увагу, що згідно листа Державної податкової служби України від 18.01.2012 г. №731/5/14-1516, якщо у відповідній сфері господарської діяльності професійне навчання та/або професійна підготовка, перепідготовка чи підвищення кваліфікації працівників підприємств у вітчизняних або зарубіжних навчальних закладах були необхідні для виконання тих чи інших професійних обов’язків, є обов’язковими і передбачені галузевим Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (наказ Мінпраці від 26.11.2008 р. №557), витрати на професійне навчання можуть бути віднесені до складу валових витрат.
 
Департамент праці та соціальної політики
Одеської міської ради


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
14.05.2012 14:40

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/departments/41262/