23:37:48   |   17 января 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Управления и отделы / Департамент архивного дела и деловодства Одесского городского совета

Департамент архивного дела и деловодства Одесского городского совета

65098, г. Одесса, ул. Столбовая, 17
тел./факс 721-14-09
E-mail: deparhiv@omr.odessa.ua

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

По інформації щодо звернень громадян до департаменту

архівної справи та діловодства за 2016 рік

 

Департаментом архівної справи та діловодства

проаналізована робота зі зверненнями громадян протягом 2016 року

 

1. За 2016 рік до департаменту звернулось 3379 громадян, що на 3% більш у порівнянні з 2015 роком (3311звернень). Із загальної кількості звернень 3371 звернення становлять звернення громадян, що надійшли поштою, що на 3% більш у порівнянні з 2015 роком (3301 звернення). 8 громадян прийнято на особистому прийомі директором департаменту, що на 20% менш у порівнянні з минулим періодом (в 2015 році було прийнято – 10 громадян).
Звернення від Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та від народних депутатів України на адресу департаменту не поступали.
За 2016 рік до департаменту поступило одне колективне звернення. Всього з урахуванням колективних звернень, звернулось – 3380 громадян. Повторних, неодноразових та дублетних звернень немає. Інформаційні запити складають - 1% (53 звернення).
 

2. Основні питання, що порушують громадяни: надання копій із документів Національного архівного фонду щодо видачі ордерів на житло, введення в експлуатацію житлових будівель, документи з усиновлення, архівних довідок щодо підтвердження стажу роботи та заробітної плати та ін.
Характерні приклади звернень:
1. «Гр. Л. (звернення № ... від 13.01.2016р.) просить найти та надати копію рішення Жовтневого райвиконкому за період 1990-1992рр. щодо надання службової квартири № ... по вул. Осіпова, ...».
2. «Гр. Т. (звернення № ...  від 15.01.2016р. просить надати копії рішень в 2-х примірниках Центрального райвиконкому від 09.06.1989р. №280, Суворовського райвиконкому від 15.07.1994р. №464, Суворовського райвиконкому 21.08.1992р. №1988)».
3. «Гр. Є. (№ ...  від 10.02.2016р. просить надати архівну довідку про підтвердження стажу роботи в аптеці № ... )».
4. «Гр. С. (№ ...  від 24.02.2016р. просить надати архівну довідку про заробітну плату за період роботи в установі ... з ... по ... рр.».
5. «Гр. Б. (№ ...  від 25.05.2016р. просить надати довідку про наявність документів в будівельному монтажному управлінні №3».

 
3. За місцем проживання заявників 90% складають звернення мешканців м. Одеси та Одеської області, що складає 3041 звернення, у порівнянні з минулими роками кількість звернень знаходиться на рівні 85-90%. Покажчик пояснюється тим, що в департаменті знаходяться розпорядчі документи Одеської міської ради та її виконавчих органів; документи ліквідованих підприємств, установ та організацій м. Одеси.
 

4. В 2016 році звернень від інвалідів Великої Вітчизняної Війни не було.
 

5. За категоріями авторів до департаменту звернулося 5% (167 звернень) інвалідів І,ІІ,ІІІ групи, 1 % (11 звернень) учасників війни, 1% учасників бойових дій (36 звернень), 2% (44 звернення) ветеранів праці, 2% дітей війни (60 звернень), 1% (2 звернення) потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Тематика звернень така сама, як і інших громадян, тобто надання архівних довідок, копій або витягів із документів що є на зберіганні в департаменті. Порядок розгляду: виконання запитів здійснюється з дати реєстрації звернення: за документами архіву – до 30 днів включно; з використанням тільки довідкового апарату архіву – до 15 днів включно. Пересилання непрофільних запитів за їх належністю в інші установи або архіви, а також інформування про це заявника здійснюється протягом 5 днів з дати реєстрації звернення. При цьому загальний строк вирішення питання, порушеного у зверненні, не перевищує 45 днів. Всі звернення вищезазначеної категорії розглянуто протягом 15-30 днів з дня реєстрації.
Приклади:
1. «Гр. К. (№ ... від 18.04.2016р. просить надати довідку про заробітну плату за період роботи на ... з ... по ... рр.)».
2. «Гр. П. (№ ...  від 18.07.2017р. просить надати копію рішення Іллічівського райвиконкому від 17.06.1988р. №528)».
3. «Гр. Ч. (№ ...  від 07.10.2016р. просить надати довідку про підтвердження стажу роботи в ... за період ...-... рр.)».

 
6. Щодо забезпечення кваліфікованого, неупередженого, об’єктивного та своєчасного звернення громадян, оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимого заявників, реального поновлення порушених Конституційних прав та запобігання таких порушень відповідальність за виконання запитів покладено на заступників директора департаменту згідно наказу директора №14 від 20.11.2012р. «Про призначення відповідальних осіб з організації роботи із зверненнями громадян», відповідно до ст..42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання розпорядження міського голови від 14.11.2012р. №1086-01р «Про затвердження заходів з вдосконалення роботи із зверненнями громадян у виконавчих органах та комунальних підприємствах Одеської міської ради».
В 2016 році за результатами розгляду звернень, що надійшли до департаменту – 2847 заяв вирішено позитивно, 184 громадянам надано роз’яснення, 28 заяв надіслано на розгляд за належністю іншому органу, 259 громадянам надана заперечна відповідь (департамент не володіє інформацією на звернення громадян) та 53 звернення знаходяться у стадії розгляду.
 

7. В 2016 році на особистому прийомі директора департаменту прийнято 8 громадян. За графіком та фактично було 44 дні особистого прийому директором департаменту.
На особистий прийом в.о. директора департаменту не звернулось жодного громадянина (під час відпустки директора департаменту), усі питання були вирішені при прийомі громадян іншими працівниками департаменту. За графіком та фактично було 5 днів особистого прийому в.о. директора департаменту.
Графік особистого прийому громадян затверджено директором департаменту. Щомісячно розробляється графік прийому громадян усіма працівниками департаменту, який затверджується директором департаменту. У позаробочий час звернення приймаються у разі необхідності, за місцем проживання громадян прийом не ведеться в зв’язку з відсутністю таких звернень. Для прийому громадян виділено окреме приміщення (каб. №103), який обладнано державною символікою, встановлено 2 комп’ютери з програмою «Дєло», за допомогою якої ведеться реєстрація звернень, є інформаційна дошка з графіком прийому, довідковий матеріал щодо наявності документів в департаменті. Працює стіл довідок, де громадяни мають можливість отримати інформацію про наявність документів та отримати готові довідки поза чергою.

 
8. В 2016 році звернень громадян, в яких йдеться про недоліки у роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також звернень, які оскаржують рішення посадових осіб цих органів не було.
 

9. Наприкінці 2016 року на адресу департаменту поступила 1скарга, яка була пов’язана із електронним зверненням громадянина щодо надання інформації, яка не належала до компетенції департаменту. В зв’язку з тимчасовою відсутністю основного працівника, який відповідає за електронні звернення громадян, на запит було надано відповідь про відсутність інформації в департаменті, але запит не було переадресовано до відповідної установи. З виконавцем запиту проведено роз’яснювальну бесіду.
 

10. Питання про стан роботи із зверненням громадян на колегіях, засіданнях міськвиконкому, висвітлення з ЗМІ не проводилось.
 

11. Для удосконалення роботи зі зверненнями громадян роз’яснення конституційних прав та свобод людини і громадянина, повноважень департаментом працює телефонна лінія 721-14-09 протягом робочого дня. Консультація та надання безоплатної правової допомоги здійснюється через стіл довідок громадян, який працює у приймальні дні. Семінари, конференції, навчання проводить не було потреби.
 

12. За соціальним станом 25% (859 звернень) складають запити пенсіонерів та 39% (1311 звернень) робітників з питань підтвердження трудового стажу та заробітної плати, 2% підприємців (78 звернень), 33% безробітних (1110 звернень), 5% (154 звернень) громадян звернулися до департаменту з питань підтвердження фактів виділення житлової площі, підсобних приміщень, усиновлення тощо. Питома вага питань, порушених у зверненнях громадян становлять питання соціального характеру – 2955 од. (надання архівних довідок з підтвердження трудового стажу та заробітної плати).
Приклади:
1. «Гр. П. (№ ...  від 01.02.2016р. просить надати копію рішення Одеської міської ради від 09.11.2005р. №4858-V та копію рішення Одеської міської ради від 04.07.2007р. №1450- V)».
2. «Гр. З. (№ ...  від 12.02.2016р. просить надати довідку про підтвердження стажу роботи в ... за період роботи ... по ... рр.)».
3. «Гр. Б. (№ ...  від 13.05.2016р. просить надати довідку про заробітну плату за період роботи в ... за період ...-... рр.)».
В 2016 році звернень громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, у яких порушуються питання, вирішення яких не належить до компетенції Глави Держави, Верховної ради та Уряду України, облдержадміністрації не було.
 

13. Інформація про роботу із зверненнями громадян та результати вирішення порушених у них питань розміщується на офіційному веб-сайті Одеської міської ради.


Додаток

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

19 и 21 января
Матчи чемпионата Украины по баскетболу

Далее с 18 на 19 января
Крещенские купания
Адреса

Далее 18 января - 2 февраля
общественные 
слушания
ДПТ

Далее 17, 18, 19, 23 января
депутатские комиссии
ИЗМЕНЕНИЯ

Далее 22 января 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция
Далее 17 января 10.00-14.00
знакомство с внедрением проекта «Содействие образованию»

Далее 30 января 14.00
выставка графики
Е. Лебедевой

Далее 28 декабря - 21 января
выставка четырех
одесских художников

Далее 25 января 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 31 января 10:00
С Е С С И Я

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее