11:44:30   |   16 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Управления и отделы / Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
про підсумки роботи зі зверненнями громадян
у департаменті праці та соціальної політики
Одеської міської ради протягом 2016 року
у порівнянні з 2015 роком

 

Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради проаналізована робота зі зверненнями громадян за 2016 рік.
До департаменту та його структурних підрозділів протягом зазначеного періоду надійшло 22662 письмових звернень (за 2015 рік – 22547 звернень), що майже на рівні 2015 року. Із загальної кількості звернень 99,24% становлять заяви і клопотання, 0,67% – скарги, 0,07% – пропозиції (зауваження) і подяки. Крім того, з телефону єдиного центру звернень громадян надійшло 3514 звернень.


За звітний період на особистому прийомі до департаменту подано 5593 особистих звернень громадян, через органи державної влади надійшло 2256 звернень, засобами електронного зв’язку – 3938 звернень, в т.ч. на урядову «гарячу лінію» - 3873 звернень, від інших органів, установ, організацій – 4455 звернення (від депутатів усіх рівнів – 635 звернень), надіслано поштою – 984 звернень, надано через уповноважену особу – 5436 звернення.

 
Із загальної кількості отриманих звернень 52 повторних (0,22%) та 4284 неодноразове (18,90%).
Протягом звітного періоду отримано 29 колективних звернень (0,12 % від їх загальної кількості).
Зросла кількість звернень жителів міста, особливо пенсіонерів різних категорій, які в даний час гостро потребують окремих видів соціальних послуг, передусім матеріальної допомоги, через погіршення умов життя. За 2016 рік отримано 15732 звернення, що становить 69,42% від загальної кількості звернень.
Значну питому вагу складають звернення на отримання допомоги на лікування (компенсація витрат, витрачених на лікування, операції на очах, слухо- та зубопротезування, необхідністю придбання життєво необхідних медикаментів, проведення курсу лікування, обстежень та термінових хірургічних операцій). За звітний період отримано 6790 таких звернення, що складає 29,96% від загальної кількості звернень.


Протягом зазначеного періоду розглянуто по суті та надано вичерпну відповідь на 21632 звернення, що становить 95,45% від загальної кількості отриманих звернень, у тому числі:
- вирішено позитивно – 11962 звернення (52,78% від загальної кількості);
- надано роз’яснення – 8266 звернень (36,47% від загальної кількості);
- переслано за належністю 47 звернень (0,20% від загальної кількості);

 
Відмови у задоволенні звернень пов’язані з повторним зверненням протягом року, мешканцям області, відмови, пов’язані з наявністю доходів, що перевищують прожитковий мінімум у декілька разів, відмовою заявника від обстеження та складання акту матеріально-побутових умов проживання (1248 звернень, що становить 5,5% від загальної кількості).


На 1 січня 2017 року 1030 отриманих звернень (4,54% від загальної кількості) перебувало у стадії розгляду.
Кількість звернень за місцем проживання:
Суворовський район – 6016 звернень;
Малиновський район – 5630 звернень;
Приморський район – 5222 звернення;
Київський район – 5049 звернень;
За іншим місцем проживання (область) – 745 звернень.

 
Додатково, до підпорядкованих департаменту комунальних установ протягом зазначеного періоду надійшло 20210 звернень. Із загальної кількості звернень 99,94% становлять заяви і клопотання (20199 звернень), 0,05 % – скарги (11 звернень). Із загальної кількості отриманих звернень 2604 неодноразових, 911 – повторні.

 
Заявники у зверненнях порушили такі основні питання:
- соціального захисту – 19369 звернень;
- охорони здоров’я – 39 звернення;
- комунального господарства – 28 звернень;
- сім’ї та дітей – 198 звернень.

 
Протягом зазначеного періоду розглянуто по суті та надано вичерпну відповідь на 20181 звернення, що становить 99,99% від загальної кількості отриманих звернень, у тому числі:
- вирішено позитивно – 18224 звернення (90,29%);
- надано роз’яснення – 1876 звернень (9,29%).
Станом на 1 січня 2017 року у стадії розгляду 21 звернення (0,10%).

 
Всі рішення, що були прийняті під час розгляду звернень, та результати їх розгляду повідомлялися в обов’язковому порядку авторам у письмовому вигляді з неухильним дотриманням вимог чинного законодавства щодо роботи зі зверненнями громадян.

 
У департаменті проводиться значна робота щодо особистого прийому громадян, що сприяє оперативному вирішенню виниклих у громадян питань і підвищенню рівня попереднього розгляду звернень. Графіки особистого та виїзного прийомів громадян посадовими особами затверджено наказом директора департаменту від 21.12.2015 № 574, оприлюднено на офіційному сайті Одеської міської ради та у газеті „Одесский вестник”.
Відділом звернень громадян департаменту проводиться щоденний моніторинг особистого прийому з подальшим аналізом його проведення на щотижневих апаратних нарадах.
За 2016 рік директором департаменту здійснено 44 виїзних прийомів громадян в районних управліннях праці та соціального захисту населення м. Одеса, що дало змогу вирішувати проблеми громадян на місці.


На апаратних нарадах у департаменті щотижнево обговорюються та аналізуються питання роботи зі зверненнями громадян, додержання строків їх розгляду, а також щоквартально заслуховується аналітичний звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян з виданням відповідного наказу.
У засобах масової інформації та на офіційному сайті Одеської міської ради керівництвом департаменту регулярно висвітлюються заходи місцевої влади, які спрямовані на підвищення якості життя населення, оприлюднюється інформація про роботу зі зверненнями громадян та результати вирішення порушених у них питань. Звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян у департаменті праці та соціальної політики і підпорядкованих йому комунальних установах за 2016 рік розміщено на сайті Одеської міської ради.

 
Перший заступник
директора департаменту  І.С. Кучинська

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 17 июля 09.00 
общественные слушания 
проект тарифов

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее