07:30:01   |   16 декабря 2017   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Управления и отделы / Департамент комунальної власності Одеської міської ради

Департамент комунальної власності Одеської міської ради

ЗВІТ департаменту комунальної власності Одеської міської ради про виконання бюджету м. Одеси за 2016 рік

ЗВІТ
департаменту комунальної власності Одеської міської ради
про виконання бюджету м. Одеси за 2016 рік


Департамент комунальної власності Одеської міської ради є виконавчим органом Одеської міської ради. Згідно Положення про департамент комунальної власності Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 19.02.2013 року № 2752-VІ, основним завданням департаменту є реалізація місцевої політики у сфері управління комунальною власністю, забезпечення надходження коштів до бюджету міста за рахунок ефективного обліку, використання, збереження майна територіальної громади.
Департамент комунальної власності Одеської міської ради здійснює повноваження орендодавця комунального майна територіальної громади м. Одеса, що знаходиться в управлінні департаменту, укладає договори оренди на підставі розпоряджень міського голови, готує і вносить на розгляд Одеської міської ради проекти програм приватизації, відчуження комунальної власності. Здійснює повноваження з організації та проведення приватизації, продажу комунальної власності територіальної громади міста, у тому числі акцій (паїв, часток) Одеської міської ради, в майні господарських товариств. Виступає організатором аукціонів, конкурсів з продажу комунальної власності в межах своїх повноважень. Також функціями департаменту є здійснення заходів із розвитку ринку земель міста, організація ведення земельно-кадастрової документації, розроблення та супроводження земельно-інформаційної системи м. Одеси, участь у розробленні та виконанні міських програм із використання і охорони земель міста, здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства, організація землеустрою, координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів, забезпечення в межах повноважень реалізації державної політики у сфері державної експертизи землевпорядної документації.
З метою створення сприятливих умов для підвищення ефективності управління об’єктами права комунальної власності територіальної громади м. Одеси створено комунальна установа «Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради», яка діє згідно Статуту, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 25.02.2015 р. №6318- VІ.

Департамент комунальної власності Одеської міської ради у 2016 році визначено головним розпорядником бюджетних коштів м. Одеси за кодами тимчасової класифікації видатків, а саме:

• КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»
На утримання Департаменту комунальної власності Одеської міської ради у 2016 році затверджено бюджетних призначень по загальному фонду у сумі 11 530,0 тис. грн., виконання склало 11 374,7 тис. грн., або 98,7% та по спеціальному фонду затверджено бюджетних призначень у сумі 1 913,6 тис. грн., виконання склало 1 054,1 тис. грн., або 55,1%.

• КТКВ 150101 «Капітальні вкладення»
На виконання функцій департаменту комунальної власності Одеської міської ради у 2016 році за бюджетом розвитку затверджено бюджетних призначень у сумі 334 862,2 тис. грн., виконання склало 334 859,6 тис. грн., або 100,0%. (у тому числі по .комунальної установі «Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради» затверджено бюджетних призначень у сумі 224,6 тис. грн., виконання склало 224,6 тис. грн., або 100,0%).

• КТКВ 160101 «Землеустрій»
На виконання функцій департаменту комунальної власності Одеської міської ради у 2016 році затверджено бюджетних призначень у сумі 2 517,1 тис. грн., виконання склало 1 605,5 тис. грн., або 63,8%

КТКВ 200200 «Охорона і раціональне використання земель»
На виконання функцій департаменту комунальної власності Одеської міської ради у 2016 році затверджено бюджетних призначень у сумі 178,8 тис. грн., виконання склало 149,8 тис. грн., або 83,8%.


КТКВ 250404 «Інші видатки»
На виконання функцій, пов’язаних з основною діяльністю департаменту комунальної власності Одеської міської ради, у 2016 році затверджено бюджетних призначень по загальному фонду у сумі 12 015,3 тис. грн., виконання склало 11 699,8 тис. грн., або 97,4%,(у тому числі по .комунальної установі «Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради» затверджено бюджетних призначень у сумі 8 671,9 тис. грн., виконання склало 8 356,4 тис. грн., або 96,4%). По спеціальному фонду бюджетних призначень затверджено не було.

 

Інформація
про виконання бюджету за кодами бюджетної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

18 декабря 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 16 декабря 12:00
День Святого Николая
в Одесском зоопарке

Далее 16-17 декабря 11:00
Рождественская дипломатическая ярмарка

Далее 18 декабря  18:00
«Ойкумена одессита»
с Ф. Кохрихтом

Далее 23-24 декабря 11.00
Ярмарка 
«Парк чудес»

Далее до 25 декабря
заявки от субъектов
хозяйствования в 
департамент
муниципальной
безопасности

Далее 28 декабря 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2017 и 2018 годах

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее