19:32:52   |   20 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Управления и отделы / Департамент комунальної власності Одеської міської ради

Департамент комунальної власності Одеської міської ради

ЗВІТ департаменту комунальної власності Одеської міської ради про виконання бюджету м. Одеси за 2016 рік

ЗВІТ
департаменту комунальної власності Одеської міської ради
про виконання бюджету м. Одеси за 2016 рік


Департамент комунальної власності Одеської міської ради є виконавчим органом Одеської міської ради. Згідно Положення про департамент комунальної власності Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 19.02.2013 року № 2752-VІ, основним завданням департаменту є реалізація місцевої політики у сфері управління комунальною власністю, забезпечення надходження коштів до бюджету міста за рахунок ефективного обліку, використання, збереження майна територіальної громади.
Департамент комунальної власності Одеської міської ради здійснює повноваження орендодавця комунального майна територіальної громади м. Одеса, що знаходиться в управлінні департаменту, укладає договори оренди на підставі розпоряджень міського голови, готує і вносить на розгляд Одеської міської ради проекти програм приватизації, відчуження комунальної власності. Здійснює повноваження з організації та проведення приватизації, продажу комунальної власності територіальної громади міста, у тому числі акцій (паїв, часток) Одеської міської ради, в майні господарських товариств. Виступає організатором аукціонів, конкурсів з продажу комунальної власності в межах своїх повноважень. Також функціями департаменту є здійснення заходів із розвитку ринку земель міста, організація ведення земельно-кадастрової документації, розроблення та супроводження земельно-інформаційної системи м. Одеси, участь у розробленні та виконанні міських програм із використання і охорони земель міста, здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства, організація землеустрою, координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів, забезпечення в межах повноважень реалізації державної політики у сфері державної експертизи землевпорядної документації.
З метою створення сприятливих умов для підвищення ефективності управління об’єктами права комунальної власності територіальної громади м. Одеси створено комунальна установа «Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради», яка діє згідно Статуту, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 25.02.2015 р. №6318- VІ.

Департамент комунальної власності Одеської міської ради у 2016 році визначено головним розпорядником бюджетних коштів м. Одеси за кодами тимчасової класифікації видатків, а саме:

• КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»
На утримання Департаменту комунальної власності Одеської міської ради у 2016 році затверджено бюджетних призначень по загальному фонду у сумі 11 530,0 тис. грн., виконання склало 11 374,7 тис. грн., або 98,7% та по спеціальному фонду затверджено бюджетних призначень у сумі 1 913,6 тис. грн., виконання склало 1 054,1 тис. грн., або 55,1%.

• КТКВ 150101 «Капітальні вкладення»
На виконання функцій департаменту комунальної власності Одеської міської ради у 2016 році за бюджетом розвитку затверджено бюджетних призначень у сумі 334 862,2 тис. грн., виконання склало 334 859,6 тис. грн., або 100,0%. (у тому числі по .комунальної установі «Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради» затверджено бюджетних призначень у сумі 224,6 тис. грн., виконання склало 224,6 тис. грн., або 100,0%).

• КТКВ 160101 «Землеустрій»
На виконання функцій департаменту комунальної власності Одеської міської ради у 2016 році затверджено бюджетних призначень у сумі 2 517,1 тис. грн., виконання склало 1 605,5 тис. грн., або 63,8%

КТКВ 200200 «Охорона і раціональне використання земель»
На виконання функцій департаменту комунальної власності Одеської міської ради у 2016 році затверджено бюджетних призначень у сумі 178,8 тис. грн., виконання склало 149,8 тис. грн., або 83,8%.


КТКВ 250404 «Інші видатки»
На виконання функцій, пов’язаних з основною діяльністю департаменту комунальної власності Одеської міської ради, у 2016 році затверджено бюджетних призначень по загальному фонду у сумі 12 015,3 тис. грн., виконання склало 11 699,8 тис. грн., або 97,4%,(у тому числі по .комунальної установі «Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради» затверджено бюджетних призначень у сумі 8 671,9 тис. грн., виконання склало 8 356,4 тис. грн., або 96,4%). По спеціальному фонду бюджетних призначень затверджено не було.

 

Інформація
про виконання бюджету за кодами бюджетної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 21 июля в 21:00
Суперкубок Украины
«Шахтер» - «Динамо»
работа транспорта

Далее 21 июля 18.00
церемония закрытия Одесский кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 23 июля 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее