/ Главная / Управления и отделы / В Одессі впроваджена єфективна система реабілітації осіб з особливими потребами

В Одессі впроваджена єфективна система реабілітації осіб з особливими потребами

Близько 500 осіб та дітей з особливими потребами протягом року отримують комплексну допомогу в Одеський центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку

З метою розвитку ефективних підходів у вирішенні проблем раннього розвитку дітей з особливими потребами, надання їм відповідної спеціальної допомоги, соціальної реабілітації, адаптації і подальшої інтеграції в суспільство, у 2000 році у м. Одесі був створений реабілітаційний комплекс для надання всебічної допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з ураженням центральної нервової системи (ЦНС).

Сьогодні під дахом одного будинку (за адресою: вул. Гайдара, 3-а) працюють: комунальна установа «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку», благодійна організація «Інститут реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку імені Януша Корчака» та громадська організація батьків інвалідів з інтелектуальною недостатністю «Право на життя».

КУ «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» є єдиною, унікальною структурою на Україні - європейською моделлю комплексної допомоги інвалідам всіх вікових груп і їх сім'ям.

Досвід розвинутих країн, так як і наш, показує, що найкращими формами реабілітаційних закладів є центри денного перебування дітей-інвалідів, тому що вони дозволяють здійснювати реабілітаційний процес без відриву від родини. Цей фактор є дуже важливим для дитини, тому що родина є середовищем, яке забезпечує нормальний розвиток і створює умови для її подальшої соціалізації та інтеграції у суспільство.

Другою важливою умовою є максимально ранній початок реабілітаційного процесу і забезпечення нерозривного, послідовного зв’язку між лікувальними (медико-генетичні консультації, пологові будинки, відділення патології новонароджених, дитячі лікарні, районні поліклініки), педагогічними (дошкільні дитячі заклади, школи) та реабілітаційними закладами.

Центр реабілітації надає комплексну допомогу сім'ям, які мають дітей, і повнолітнім людям з особливими потребами, мешканцям міста Одеси. Тут створені умови для психолого-педагогічної, психологічної, соціальної, трудової та медичної реабілітації всіх вікових груп осіб з відхиленнями психофізичного розвитку різного ступеня тяжкості.

Структура закладу включає в себе 7 відділень:
- 2 відділення ранньої реабілітації (діти від народження - до 7 років), розраховані на 150 осіб з вадами психофізичного розвитку (вул.Гайдара, 3-а, вул.Ак.Сахарова, 30/1), у тому числі 2 інтегровані групи дитячого садка (від 3 до 7 років), розраховані до 40 дітей разом з дітьми з особливими потребами (вул.Гайдара, 3-а, вул.Ак.Сахарова, 30/1);

- 2 відділення соціально-психолого-педагогічної реабілітації, яке складається з 12 груп денного перебування з системою корекційного навчання (від 3 до 18-20 років), розрахованих на 96 дітей-інвалідів (вул.Гайдара,3-а, вул.Ак.Сахарова,30/1);

- відділення навчально-виробничих майстерень для повнолітніх інвалідів - «захищені майстерні», які забезпечують працезайнятість інвалідів та розраховані на 38 місць (вул. Гайдара,3-а);

- відділення працетерапії – «захищені майстерні» для денної зайнятості, соціально-педагогічної реабілітації, соціально побутової адаптації 24-х повнолітніх інвалідів та подальшої ії інтеграції у суспільство (вул.Махачкалінська, 10);

- відділення постійного та тимчасового перебування інвалідів (соціальний гуртожиток) з кризовою кімнатою, розташоване на проживання для 16 інвалідів (вул.Ген.Петрова, 8);

- відділення соціального патронату для інвалідів та дітей-інвалідів, які за станом свого здоров’я не можуть відвідувати Центр, але потребують реабілітаційних заходів та допомоги, де на обліку зараз знаходиться 24 підопічних.

Інтегроване навчання і виховання, яке здійснюється в Центрі реабілітації, з 1998 р. було апробовано на базі Інституту реабілітації ім. Януша Корчака як впровадження прогресивного і ефективного підходу до навчання дітей з особливими потребами в межах дитячого колективу без ізоляції від суспільства, в умовах звичайного середовища.

На даний час у Центрі реабілітації успішно працюють дві інтегровані групи (центр і філія), в яких здійснюється спільне навчання дітей дошкільного віку з обмеженими можливостями та дітей, які не мають таких обмежень. Особливість навчання і виховання дітей з особливими потребами в інтегрованій групі полягає в тому, що крім загальних навчальних програм розвитку, складаються індивідуальні програми корекційно-реабілітаційного впливу із залученням фахівців всіх профілів, що реалізують комплексний підхід. Навчання і виховання в інтегрованих групах має важливе значення і для становлення особистості дітей без порушень. Здоровим дітям прищеплюються такі якості, як чуйність, доброта, толерантність. Потребу у такому напрямку дошкільного виховання дітей підтверджує черга до інтегрованих груп, яка не змінюється з часом.
Щоденно Центр реабілітації та його відділення відвідують понад 200 вихованців (групи денного перебування, відділення навчально-виробничих майстерень та відділення працетерапії). Також понад 150 дітей отримують комплексну реабілітаційну допомогу амбулаторно, у соціальному гуртожитку мешкає 14 інвалідів з особливими потребами.

Тип реабілітаційної установи – змішаний. У Центрі реабілітації здійснюється комплексна реабілітація у напрямках: медико-соціальна (медичний супровід та соціальний патронат – головний фахівець з питань реабілітації, лікарі: невролог, психотерапевт, психіатр, педіатр, медичні сестри, медична сестра кабінету фізіотерапії, масажист-реабілітолог, інструктори лікувальної фізкультури, лікувального плавання, лікувальної верхової їзди, соціальні працівники), психолого-педагогічна (групи денного перебування, амбулаторне відділення ранньої реабілітації – педагоги-реабілітологи, вчителі-дефектологи, корекційні педагоги, соціальні педагоги, практичні психологи, вчителі-логопеди) та трудова реабілітація (педагоги- реабілітологи, вчителі та інструктори з праці).

Протягом року у Центрі отримують допомогу близько 500 осіб з розумовою відсталістю (інваліди, діти-інваліди та діти з групи ризику) у всіх структурних підрозділах установи (консультативний прийом, амбулаторне відділення, денний стаціонар).

З 2000 року директором Центру працює Марина Костянтинівна Ігоніна.Адреса Центру: вул.Гайдара,3-а, м. Одеса, 65074, тел. (0482)-675700.
Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
06.03.2017 16:58

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/departments/93481/