/ Главная / Правовая консультация / Повноваження державного органу з питань банкрутства

Повноваження державного органу з питань банкрутства

Головне територіальне управління юстиції в Одеській області

Повноваження державного органу з питань банкрутства  

 

Орган державної влади з питань банкрутства сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності суб'єктів підприємництва - боржників або визнання їх банкрутами. Повноваження органу державної влади з питань банкрутства визначаються законом.
Відповідно до вимог пункту 1 положення «Про Міністерство юстиції України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228, Міністерство юстиції України є державним органом з питань банкрутства.
Повноваження органу з питань банкрутства передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі у тексті – Закон України).


Відповідно до ст. 3 Закону України Державний орган з питань банкрутства:
сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків;
організовує систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
установлює вимоги для отримання свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
формує Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майном, керуючих санацією, ліквідаторів) України;
здійснює ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює форму подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних;
установлює порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства і організовує проведення такого аналізу при порушенні проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків;
установлює типові форми плану санації і мирової угоди, перелік майна, яке включається до ліквідаційної маси у справах про банкрутство;
готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;
готує та затверджує типові документи щодо проведення процедур банкрутства, методичні рекомендації;
здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

 
Для забезпечення виконання повноважень державний орган з питань банкрутства може залучати відповідні організації та спеціалістів у порядку і на умовах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Варто також зазначити, що окрім повноважень, передбачених Законом України, до інших повноважень державного органу з питань банкрутства відноситься також контроль за діяльністю арбітражних керуючих.
Відповідно до вимог п. 1.3. Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27.06.2013 № 1284/5, контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) здійснюють Мін’юст як державний орган з питань банкрутства та за його дорученням головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі як територіальні органи з питань банкрутства.
Мін’юст та його територіальні органи з питань банкрутства є органами контролю.
Державний орган з питань банкрутства, в рамках повноважень, передбачених ст. 3 Закону України, здійснює також аналіз стану погашення заборгованості із заробітної плати і виявлення проблемних питань, які перешкоджають погашенню заборгованості із заробітної плати перед працівниками підприємств-боржників.
Діючим законодавством передбачено участь державного органу у судовому супроводжені справ підприємств-боржників.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 1 Закону України державний орган з питань банкрутства є учасником у справі про банкрутство.
Варто зазначити, що не дивлячись на участь у справі, державний орган в жодному разі не впливає на рішення судів чи комітету кредиторів.
 Інформує начальник відділу з питань банкрутства

Головного територіального управління юстиції
в Одеській області
Іллін О.М.Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
11.04.2016 12:04

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/legal_advice/82093/