/ Главная / Городской голова / Исполком / БЕДРЕГА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

БЕДРЕГА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

Заместитель Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета – директор департамента финансов Одесского городского совета

 

 

БЕДРЕГА Светлана Николаевна

 

Бедрега Светлана Николаевна родилась 3 сентября 1962 года. Образование высшее. Закончила Одесский институт народного хозяйства по специальности "финансы и кредит", квалификация - "экономист".

После окончания с отличием в 1980 году Одесского финансового техникума начала трудовую деятельность экономистом по штатам, экономистом государственных доходов Коминтерновского райфинотдела.

В 1985 году окончила с отличием Одесский институт народного хозяйства и была направлена в Одесское областное финансовое управление, где работала на различных должностях в отделе агропромышленного комплекса.

В 1994 году была переведена на должность начальника отдела финансирования предприятий коммунальной собственности и инвестиций, а с 1997 года работала заместителем председателя Государственной налоговой администрации в Одесской области.

С 19.04.2002 года возглавляет департамент финансов Одесского городского совета (ранее - управление финансов Одесского городского совета).
С 29.04.2002 по 12.04.2005 занимала должность заместителя Одесского городского головы - начальника управления финансов Одесского городского совета.
С 19.04.2012 по 01.01.2014 занимала должность заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета - директора департамента финансов Одесского городского совета.
С 19.04.2012 года - член исполнительного комитета Одесского городского совета.

С 8.11.2017 года - заместитель Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.  

За добросовестный труд награждена грамотами и благодарностями.

 

Семейное положение: замужем.

Судимости не имеет.

Тел.: 722-03-69

 

* * *

Бедрега Світлана Миколаївна народилася 3 вересня 1962 року. Освіта вища. закінчила Одеський інститут народного господарства за спеціальністю "фінанси і кредит", кваліфікація - "економіст".

Після закінчення з відзнакою в 1980 році Одеського фінансового технікуму розпочала трудову діяльність економістом по штатах, економістом державних доходів Комінтернівського райфінвідділу.

У 1985 році закінчила з відзнакою Одеський інститут народного господарства і була направлена в Одеське обласне фінансове управління, де працювала на різних посадах у відділі агропромислового комплексу.

У 1994 році була переведена на посаду начальника відділу фінансування підприємств комунальної власності та інвестицій, а з 1997 року працювала заступником голови Державної податкової адміністрації в Одеській області.

З 19.04.2002 року очолює департамент фінансів Одеської міської ради (раніше - управління фінансів Одеської міської ради).
З 29.04.2002 по 12.04.2005 обіймала посаду заступника Одеського міського голови - начальника управління фінансів Одеської міської ради.
З 19.04.2012 по 01.01.2014 обіймала посаду заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - директора департаменту фінансів Одеської міської ради.
З 19.04.2012 року - член виконавчого комітету Одеської міської ради.

З  08.11.2017 року - заступник Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

За сумлінну працю нагороджена грамотами та подяками.

Сімейний стан: заміжня.

Судимості не має.

Тел.: 722-03-69.


* * *

 

БЕДРЕГА
Світлана Миколаївна
заступник Одеського міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради –
директор департаменту фінансів Одеської міської ради

 

Заступник Одеського міського голови – директор департаменту фінансів:
1. Забезпечує виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я, соціального захисту населення та праці.
2. Забезпечує розробку та реалізацію місцевих програм щодо поліпшення житлових, матеріально-побутових умов інвалідів і ветеранів війни та праці, незахищених верств населення.
3. Здійснює координацію діяльності виконавчих органів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, реалізації державної гендерної політики.
4. Здійснює керівництво та відповідає безпосередньо за діяльність департаменту фінансів Одеської міської ради.

Заступник Одеського міського голови здійснює координацію діяльності:
- департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради;
- КП «Одесфарм»;
- департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

Забезпечує взаємодію виконавчого комітету Одеської міської ради з органами Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби України та Головного управління статистики в Одеській області, Південним офісом Державної аудиторської служби України, державними та громадськими організаціями, закладами санітарно-курортного та рекреаційного комплексу.

 

Здійснення повноважень
у разі відсутності (відрядження, відпустка, хвороба)

першого заступника Одеського міського голови,

заступників Одеського міського голови,
керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради

 

У разі відсутності     

 

Повноваження здійснює

 

Бедрега С.М. 

Янчук О.Б.

щодо координації діяльності:
департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради,
КП «Одесфарм»,
департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

   

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

  

  

личного приема граждан руководством города 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
03.02.2016 11:11

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/mayor/committee/68850/