23:47:27   |   18 января 2019   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Новости / Сообщение о планируемой деятельности, которая подлежит оценке влияния на окружающую среду: СИНТЕЗ ОЙЛ


Размещено: 13.09.2018 10:30:58

Сообщение о планируемой деятельности, которая подлежит оценке влияния на окружающую среду: СИНТЕЗ ОЙЛ

ПрАТ «СИНТЕЗ ОЙЛ»  информирует о намерении осуществлять планируемую деятельность и оценку ее влияния на окружающую среду

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілляПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ
(ПрАТ) “СИНТЕЗ ОЙЛ”
код згідно з ЄДРПОУ 14343703
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.


1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Місце знаходження юридичної особи: 68000, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Північна, буд. 2.
Місце провадження діяльності: 65003 м. Одеса, вул. Гефта, 1а, вул. Наливна, буд. 15.
тел. (0482) 345840
(місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Тимчасове зберігання (далі - зберігання) та перевантаження підприємством нафти, нафтопродуктів, нафтохімічних вантажів та карбамідно-аміачної суміші (далі - рідкі вантажі) в імпортному та експортному напрямках за розширеною номенклатурою, згідно робочих технологічних карт (РТК). Підприємством розроблено та планується здійснення перевантажувальних робіт згідно робочих технологічних карт перевантаження: РТК-1.5.1, РТК-1.5.2, РТК-1.5.3, РТК-1.5.4, які містять технологічні схеми та вантажі, що не увійшли до попередніх дозвільних документів.

Операції перевантаження рідких вантажів на судна /з суден здійснюється на Нафтогавані Державного Підприємства «Адміністрація Морських Портів України» (ДП «АМПУ» через стендери на причалах №№ 1н, 2н, 4н, 5н та 6н, які згідно договору сервітуту використовує ПрАТ «Синтез Ойл»).

Очистка баластних і лляльних вод проводиться на Станції Очищення Баластних Вод (далі СОБВ).
Операції по зливу/наливу та зберіганню рідких вантажів проводяться на проміжній базі перекачування, де розташовані нежитлові будівлі та резервуари.
В планованій діяльності задіяні позабазові трубопроводи, які з’єднують Нафтогавань ДП «АМПУ» з береговими терміналами.
Технологічні операції зберігання рідких вантажів та перевантаження рідких вантажів за допомогою стендерів, трубопроводів та берегових терміналів є загальноприйнятими для всіх нафтобаз та світових портів, де вищевказані операції використовуються, дозволяють мінімізувати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря і не мають технологічних альтернатив.3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Планована діяльність, як і господарська діяльність, яку ПрАТ “Синтез Ойл” здійснює на сьогоднішній день, буде проваджуватись на:
• Нафтогавані ДП «Адміністрація морських портів України», де підприємством ПрАТ «Синтез Ойл» згідно Договору сервітуту за допомогою стендерів на причалах №№ 1н, 2н, 4н, 5н та 6н виконується перевантаження рідких вантажів на судна і з суден.
Адреса: 65003 м. Одеса, Нафтогавань ДП «АМПУ», вул. Гефта, 1а;
Станції Очищення Баластних Вод (далі - СОБВ) з резервуарним парком, який належить ДП «АМПУ» та знаходиться в спільній діяльності у ПрАТ «Синтез Ойл» і ДП «АМПУ». На СОБВ виконується очищення баластних і лляльних вод і резервне зберігання нафтопродуктів.
Адреса: 65003 м. Одеса, Нафтогавань ДП «АМПУ» вул. Гефта, 1а;
• Проміжній базі перекачування вантажів (нижня площадка), на якій розташовані нежитлові будівлі і резервуари ПрАТ» Синтез Ойл» та ПрАТ «Синтез Транзит», які знаходяться в оренді у ПрАТ «Синтез Ойл».
Адреса: 65003 м. Одеса, вул. Наливна, буд. 15;
• Траса трубопроводів, які з’єднують Нафтогавань ДП “АМПУ” з береговими Терміналами

Господарська діяльність ПрАТ “Синтез Ойл” на вищевказаних дільницях здійснюється на протязі більш ніж двадцяти років і не має територіальних альтернатив.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Планована діяльність спрямована на розвиток підприємства, ефективне та раціональне використання його виробничих потужностей. Реалізація планованої діяльності дасть змогу на зберігання та перевантаження підприємством рідких вантажів в імпортному та експортному напрямках за розширеною номенклатурою, зберегти і навіть збільшити кількість робочих місць на ПрАТ “Синтез Ойл”, а також збільшити надходження у місцевий та Державний бюджети при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Планована діяльність передбачає зберігання та перевантаження нафти, нафтопродуктів, нафтохімічних вантажів та КАС в імпортному та експортному напрямках за розширеною номенклатурою.
Як було вказано вище, планована діяльність буде проваджуватись на технологічному обладнанні (резервуари, стендери тощо), яке експлуатується при господарській діяльності, яку ПрАТ “Синтез Ойл” здійснює на сьогоднішній день і не потребує будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) існуючих об’єктів.
Втручання в природне середовище буде відбуватися за рахунок збільшення як переліку, так і кількості забруднюючих речовин та відходів, що не увійшли до попередніх дозвільних документів.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативам.

Планована діяльність, а саме технологічні операції зберігання рідких вантажів в резервуарах та перевантаження рідких вантажів за допомогою стендерів, трубопроводів та берегових терміналів не має технологічних та територіальних альтернатив.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами.

Планована діяльність, а саме технологічні операції зберігання рідких вантажів в резервуарах та перевантаження рідких вантажів за допомогою стендерів, трубопроводів та берегових терміналів не має технологічних та територіальних альтернатив.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля за альтернативами.

Планована діяльність, а саме технологічні операції зберігання рідких вантажів в резервуарах та перевантаження рідких вантажів за допомогою стендерів, трубопроводів та берегових терміналів не має технологічних та територіальних альтернатив.9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

У ПрАТ “Синтез Ойл”:
• відсутні трубопроводи для транспортування газу, нафти, хімічних речовин діаметром понад 800 міліметрів і довжиною понад 40 кілометрів (стаття 3, пункт 2, частина 13);
• потужність резервуарів для зберігання нафти, нафтохімічної або хімічної продукції
складає менше, ніж 200 тисяч тонн) (стаття 3, пункт 2, частина 16),
тому можна сказати, що планована діяльність не відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які мають значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

Планована діяльність відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які мають значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля за класифікацією:
• поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких і газоподібних) 15 кубічних метрів і більше (стаття 3, пункт 3, частина 4).
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.


11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідає статті 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” та Додатку 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. №1026.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля ”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що пе-редбачає:
• підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
• проведення громадського обговорення планованої діяльності;
• аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
• надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
• врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інфо-рмація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання рішення про впровадження планованої діяльності, яке є підставою для початку провадження цієї діяльності, встановлює (затверджує) параметри та умови провадження планованої діяльності і приймається у формі документа дозвільного характеру або іншого акта у порядку, встановленому законодавством для відповідних рішень

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

 
Видається Міністерством екології та природних ресурсів України. (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу дослі-джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Міністерства екології та природних ресурсів України. Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, будинок 35, відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-20-89, email: m.shimkus@menr.gov.ua  
Контактна особа: Шимкус Марія Олександрівна.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) .Директор               Яровий Є.І.

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 21 января 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция
Далее 18 - 19 января 
Крещенские купания
Адреса пляжей

Далее 18-19 января 
работа городского транспорта
на Крещение 

Далее 19 января 15:00
концерт солистов
Vocal Music

Далее 23 января 15:00
Поэтическая встреча
в Литмузее 
А.С. Пушкина

Далее 24 января 11:00
ИСПОЛКОМ
прямая трянсляция

Далее 27 января 14:00
Литературная программа
«Негасимый свет таланта»

Далее 30 января 10:00
С Е С С И Я
прямая трянсляция

Далее до 25 января
выставка 
«Зимняя фантазия»

Далее Тест на
интеркультурное 
гражданство

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее