/ Главная / Новости / Сообщение о проведении инициативных общественных слушаний в городе Одессе


Размещено: 16.03.2015 18:35:55

Сообщение о проведении инициативных общественных слушаний в городе Одессе

29 марта 2015 года состоятся инициативные общественные слушания. Проект решения

29 марта 2015 года с 12.00 до 17.00 состоятся инициативные общественные слушания по вопросу обсуждения проектов строительства многоэтажных жилых домов в г. Одессе по адресам: ул. Асташкина, 29; ул. Большая Арнаутская, 26, 28, 30; ул. Белинского, 16; ул. Осипова, 40; ул. Большая Арнаутская, 23/1 и обсуждения проекта решения Одесского городского совета о прекращении незаконного строительства без утверждения детальных планов территорий в историческом ареале, с нарушением требований «Историко-архитектурного опорного плана г. Одессы».

Общественные слушания состоятся в помещении актового зала Одесского областного совета (г. Одесса, ул. Канатная, 83).
Ответственными за организацию инициативных общественных слушаний определены уполномоченные лица инициативной группы Черный Алексей Сергеевич и Сарафанюк Сергей Федорович.

Распоряжение городского головы №195 от 12.03.2015 г. о проведении Слушаний подписано в соответствии с пунктом 16 статьи 23 Устава территориальной громады города Одессы (решение Одесского городского совета от 25.08.2011 №1240-VI).
Согласно ст. 24 Устава территориальной громады города Одессы перед началом общественных слушаний проводится регистрация участников слушаний с правом решающего голоса на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и принадлежность к городской громаде, с указанием фамилии, инициалов, года рождения, места жительства и контактных данных (телефона, адреса электронной почты при наличии). Депутаты всех уровней, должностные лица местного самоуправления, эксперты, другие приглашенные лица регистрируются отдельно по соответствующим удостоверениям и принимают участие в общественных слушаниях с правом совещательного голоса.

С материалами общественных слушаний можно ознакомиться на официальном сайте Одесского городского совета.

 

* * * * *

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА


Про припинення незаконного будівництва
без затвердження детальних планів територій
в історичному ареалі з порушенням вимог
«Історико-архітектурного опорного плану м. Одеси»Відповідно до ч.2 с. ст. 32 Закону України «Про охорону культурної спадщини» з метою захисту традиційного характеру середовища населених місць, вони заносяться до Списку історичних населених місць України. Постановою Кабінету Міністрів України № 878 від 26.07.2001 р. Одеса внесена до «Списку історичних населених місць України»
Наказом Міністерства культури України від 20.06.2008 р. № 728/0/16-08 затверджений «Історико-архітектурний опорний план, проект зон охорони та визначення меж історичних ареалів м. Одеса», відповідно до якого межа комплексної охоронної зони історичного центру в м. Одесі проходить по вул. Приморській, Старопортофранківській, Богдана Хмельницького, Мечникова, Пантелеймонівській, Бєлінського, Лідерсовському бульвару до вул. Приморської.
В наказі Міністерства культури України від 20.06.2008 р. № 728/0/16-08, яким затверджений «Історико-архітектурний опорний план, проект зон охорони та визначення меж історичних ареалів м. Одеса» зазначено, що висота будівель в Центральному історичному ареалі міста Одеси не повинна перевищувати 18, 6 м. від рівня поверхні, а висота акцентних будівель на кутах кварталів – не вище 21, 3 метра. Гранична висота нових будівель, які розміщуються в глибіні кварталів, повинна визначатися математичними розрахунками в складі історико-містобудівного обґрунтування таким чином, щоб видима з вулиці проекція верхньої частини фасаду нової будівлі по висоті складала не більше ніж 62% висоти фасаду будівлі, що виходить на червону лінію вулиці.
До затвердження Генерального плану Одеси й містобудівної документації на місцевому рівні міською радою, погодження її з Мінкультури, у тому числі на відповідність до «Історико-архітектурного опорного плану, проекту зон охорони та визначення меж історичних ареалів м. Одеса», затвердженого наказом Міністерства культури України від 20.06.2008 р. № 728/0/16-08 має бути забезпечено збереження традиційного характеру середовища в межах історичного ареалу Одеси (в межах комплексної охоронної зони історичного центру м. Одеси).
За адресами: вул. Асташкіна, 29; вул. Велика Арнаутська, 26, 28, 30; вул. Бєлінського, 16; вул. Осипова, 40, вул. Велика Арнаутська, буд. 23/1, які знаходиться в межах історичного ареалу Одеси (в межах комплексної охоронної зони історичного центру м. Одеси), розпочаті підготовчі роботи та нове будівництво багатоповерхових житлових будинків.
Підпункти 14 та 17 ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону культурної спадщини» визначають, що до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, належить:
- погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм і проектів, реалізація яких може позначитися на об'єктах культурної спадщини;
- надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках національного значення, їхніх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць.
Відповідно до п. 5 та п. 12 Постанови КМУ № 318 від 13.03.2002 р. «Про Затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць» межі історичних ареалів визначаються спеціальною науково-проектною документацією під час розроблення історико-архітектурних опорних планів і погоджуються з органами місцевого самоврядування та Міністерством культури України.
П. 14. Постанови КМУ № 318 від 13.03.2002 р., передбачає, що в охоронних зонах забезпечується охорона традиційного характеру середовища, усунення споруд і насаджень, які порушують традиційний характер середовища, відтворення втрачених цінних об'єктів. Нове будівництво можливе тільки у виняткових випадках за проектами, погодженими в порядку, визначеному законодавством.
П. 16. Постанови КМУ № 318 від 13.03.2002 р., передбачає, що розроблення містобудівної документації є першочерговим для міст, що включені до Списку історичних населених місць України. Для зазначених міст місцеві містобудівні програми, містобудівна документація затверджуються відповідними радами за погодженням з Мінкультури або уповноваженими ним органами охорони культурної спадщини та Мінрегіонбудом.
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» до містобудівної документації на місцевому рівні відноситься генеральний план населеного пункту, план зонування територій і детальний план території.
Нова редакція Генерального плану Одеси не прийнята. Плани зонування та детальні плани територій, на яких розташовані об`єкти будівництва за адресами вул. Асташкіна, 29; вул. Велика Арнаутська, 26, 28, 30; вул. Бєлінського, 16; вул. Осипова, 40; вул. Велика Арнаутська, буд. 23/1 – не розроблялись та з Міністерством культури не погоджувались. Отже, містобудівна документація не затверджувалась Одеською міською радою і не погоджувалась з Мінкультури України або уповноваженими ним органами охорони культурної спадщини. Проекти землеустрою та проекти містобудівних перетворень на територіях проведення будівництва цих об’єктів Міністерством культури України не погоджувались; дозволів на проведення робіт земляних і будівельних робіт в історичному ареалі Міністерство культури України не видавало.
Відповідно до пунктів 37, 42 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 16-21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 32 Закону України «Про охорону культурної спадщини», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити не допустимим та ввести мораторій на нове будівництво об’єктів в межах історичного ареалу м. Одеси (в межах комплексної охоронної зони історичного центру м. Одеси) до розроблення в установленому законодавством порядку та затвердження містобудівної документації на місцевому рівні – Генерального плану, плану зонування територій та детальних планів територій. Мораторій поширюється на відносини, що виникають у разі будівництва об'єктів, які не відповідають вимогам «Історико-архітектурного опорного плану, проекту зон охорони та визначення меж історичних ареалів м. Одеса», що затверджений Наказом Міністерства культури України від 20.06.2008 р. № 728/0/16-08 та щодо яких, до набрання чинності цим рішенням, не одержані всі погодження і дозволи Міністерства культури України, які передбачені Законом України «Про охорону культурної спадщини».

2. До затвердження містобудівної документації на місцевому рівні (нового Генерального плану м. Одеси, плану зонування або детальних планів територій) встановити заборону на передачу (надання) земельних ділянок із земель комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб, а також заборонити надання містобудівних умов та обмежень щодо забудови відповідної території, що розташована в межах історичного ареалу м. Одеси (в межах комплексної охоронної зони історичного центру м. Одеси).

3. Начальнику управління архітектури та містобудування Одеської міської ради Голованову О. Д. забезпечити контроль за дотриманням законодавства у сфері містобудування, охорони об'єктів культурної спадщини, державних стандартів, норм і правил забудови, затвердження містобудівної документації і проектів будівництва та підготувати в термін 10 днів обгрунтоване звернення до Державної архітектурно будівельної інспекції України та до Кабінету міністрів України про надання згоди про проведення позапланової перевірки наступних будівництв багатоповерхових будинків за адресами: вул. Асташкіна, 29 (замовник ТОВ «Аль-Карім»); вул. Велика Арнаутська, 26, 28, 30 (замовник ТОВ «Міра»); вул. Бєлінського, 16 (замовник ПП «Дисконт»); вул. Осипова, 40 ТОВ (замовник «КОНСУЛ – ПЛАЗА»), вул. Велика Арнаутська, буд. 23/1 (замовник ТОВ «Рів`єра Девелопмент»).

4. Начальнику Управління з питань охорони об`єктів культурної спадщини Одеської міської ради Шелюгіну А. І. надати пояснювальні запису з обґрунтуванням вимог законодавства України щодо охорони культурної спадщини, що не виконані або порушені, наступними забудовниками за адресами: вул. Асташкіна, 29 (замовник ТОВ «Аль-Карім»); вул. Велика Арнаутська, 26, 28, 30 (замовник ТОВ «Міра»); вул. Бєлінського, 16 (замовник ПП «Дисконт»); вул. Осипова, 40 ТОВ (замовник «КОНСУЛ – ПЛАЗА»), вул. Велика Арнаутська, буд. 23/1 (замовник ТОВ «Рів`єра Девелопмент») - протягом 5 діб.

5. Директору Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Спектору О. В. провести аналіз виконання усіх зобов`язань за Договорами оренди землі з забудовниками за адресами: вул. Асташкіна, 29 ТОВ «Аль-Карім»; вул. Велика Арнаутська, 26, 28, 30 ТОВ «Міра»; вул. Бєлінського, 16 ПП «Дисконт»; вул. Осипова, 40 ТОВ «КОНСУЛ – ПЛАЗА», вул. Велика Арнаутська, буд. 23/1 ТОВ «Рів`єра Девелопмент» протягом десяти діб.

6.Директору Юридичного департаменту Одеської міської ради Поповськой І. П. провести перевірку законодавчого забезпечення укладання Договору оренди землі 21.01.2014 року під будівництво багатоповерхових будинків за адресою вул. Асташкіна, 29 ТОВ «Аль-Карім» в десятиденній термін.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову.

Міський голова Г. ТрухановПроект рішення розроблений політичною партією «Демократичний Альянс»

Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
16.03.2015 18:35

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/news/68707/