14:14:19   |   16 октября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Новости / Конкурс по назначению управляющих многоквартирных домов: Киевский район Одессы


Размещено: 07.04.2017 16:41:09

Конкурс по назначению управляющих многоквартирных домов: Киевский район Одессы

Киевская райадминистрация объявляет конкурс по назначению управляющих многоквартирных домов, в которых не созданы ОСМД и не принято решение о форме управления домом

Оголошення про проведення конкурсу з призначення

управителів багатоквартирних будинків на території Київського району міста Одеси

 

Київська районна адміністрація Одеської міської ради з метою проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків на території Київського району міста Одеси, на виконання рішення Одеської міської ради №1358-VІІ від 07.12.2016р. «Про організацію та проведення конкурсів з призначення управителів багатоквартирних будинків у м. Одесі», а також на підставі розпорядження Київської районної адміністрації Одеської міської ради №157 від 30.03.2017р., оголошує конкурс з призначення управителів в багатоквартирних будинках, розташованих на території Київського району міста Одеси, в яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

 

Київська районна адміністрація Одеської міської ради – індекс 65114, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9.

 

2. Прізвища, посади та номера телефонів осіб,

уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:

 

Стрельникова-Ніколенко Ірина Олексіївна - секретар конкурсної комісії, начальник відділу організації житлового сервісу райадміністрації,

 
Шишко Тетяна Станіславівна - головний спеціаліст відділу організації житлового сервісу рай адміністрації.

 
65114, Одеська обл., м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 9, каб. 201-203, тел/факс: (048) 39-22-55, 39-22-36.
e-mail: kra@omr.odessa.ua

 

3. Ознайомлення з конкурсною документацією:

 

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих дні після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.
Також, ознайомитись з повним змістом конкурсної документації можливо на цьому сайті на сторінці Київської районної адміністрації. 
  

4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій.
 
1
Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, оплату послуг стосовно спільного майна та винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу
 
50 балів
(чим нижча ціна   послуги тим
більший бал)
2  
Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою
 
10 балів
3
Фінансова спроможність учасника конкурсу
 
10 балів
4
Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців), а саме кількість та кваліфікаційний рівень персоналу
      
10 балів
 
5
Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства
20 балів
 

  

5. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів,
оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:
 
5.1. Вимоги до конкурсних пропозицій:
- об’єкти конкурсу визначені по групам будинків:
Об'єкт конкурсу №1: (Додаток № 1),

Об'єкт конкурсу №2: (Додаток № 2),

Об'єкт конкурсу №3: (Додаток № 3),

Об'єкт конкурсу №4: (Додаток № 4).

- до учасників конкурсу висуваються вимоги згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004р. №1875-IV, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869, правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02.02.2009р. № 13, Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005р. № 76, Наказу міністерства регіонального розвитку та будівництва ЖКГ від 25.12.2013р. № 603 «По затвердження норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій», Наказу міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації» від 09.11.2006р. № 369.

- перелік та періодичність складових послуги з управління багатоквартирним будинком, зазначені у конкурсній документації.
- розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.
- конкурсна пропозиція нумерується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

5.2. Для участі у конкурсі його учасники подають Заяву, у якій зазначають:
- фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

- юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ та оригінали або завірені належним чином копії документів, передбачених конкурсною документацією.

Кількість учасників конкурсу не обмежується.

5.3. Перелік документів:
- статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до законодавства України) суб’єкта господарювання;
- копія балансового звіту за останній звітний період;
- довідка з органів статистики про реєстрацію;
- свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання;
- витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) та акт, підписаний керівником учасника конкурсу та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;
- довідка з державної фіскальної служби про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;
- довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо та також з урахуванням договорів);
- довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
- довідка про штатну структуру учасника конкурсу;
- довідка довільної форми про наявність програмного забезпечення для ведення фінансової діяльності;
- розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок (в національній валюті). Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу;
- інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), наявність приміщення для діяльності персоналу.

Документи подаються державною мовою в оригіналі або належним чином засвідченими копіями.

Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском.
 
6. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.
 
Конкурсна пропозиція подається особисто, або через уповноважену належним чином особу, чи надсилається поштою (рекомендованим листом) конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу на адресу Київської районної адміністрації Одеської міської ради (організатор конкурсу), індекс 65114, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9, каб. 203.
Кінцевий строк подачі документів: до 13.00 год. 11.05.2017 р.
 
7. Плата за участь у конкурсі не стягується.

8. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:
 
65114, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9, каб. № 200;
12 травня 2017 р. о 10:00 год. 
 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее с 1 по 24 октября
прием заявок 
«Лучший инновационный проект»

Далее 15-17 ноября
Международный форум
индустрии красоты

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 19-21 октября
«Лавка мастеров»

Далее 22 октября 9:00
аппаратное совещание

Далее 19 октября в 15:00
105-й выпуск «Всемирных одесских новостей»

Далее 25 октября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 3 ноября 9:00
забег к 100-летию
независимости Польши

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее