09:50:39   |   16 января 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Новости / Конкурс по назначению управляющих многоквартирных домов: Малиновский район Одессы


Размещено: 07.04.2017 15:28:07

Конкурс по назначению управляющих многоквартирных домов: Малиновский район Одессы

Малиновская райадминистрация объявляет конкурс по назначению управляющих многоквартирных домов, в которых не созданы ОСМД и не принято решение о форме управления домом

Оголошення про проведення конкурсу з призначення

управителя багатоквартирних будинків на території Малиновського району

 

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради, з метою проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків на території Малиновського району міста Одеси, на виконання рішення Одеської міської ради № 1358-VІІ від 07.12.2016р. «Про організацію та проведення конкурсів з призначення управителів багатоквартирних будинків у м. Одесі», а також на підставі розпорядження Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради № 147/01-06 від 30.03.2017р., оголошує конкурс з призначення управителів в багатоквартирних будинках, розташованих на території Малиновського району м. Одеси, в яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

 

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради – індекс 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 22.

 

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб,

уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:

 

– секретар конкурсної комісії, начальник відділу організації житлового сервісу райадміністрації,

2-й поверх, каб. 211, тел. 734-95-38, понеділок – п’ятниця з 9-13 год.

 
– головний спеціаліст відділу організації житлового сервісу райадміністрації,

2-й поверх, каб.211, тел. 734-95-42, понеділок – п’ятниця з 9-13 год.

 

3. Ознайомлення з конкурсною документацією:

 

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих дні після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.
Також, ознайомитись з повним змістом конкурсної документації можливо на цьому сайті на сторінці Малиновської районної адміністрації.

 

4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

 

- ціна послуги з управління будинком – 50 балів (розрахунок ціни та калькуляція по обслуговуванню кожного будинку окремо);
- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною
базою – 10 балів;
- наявність персоналу відповідної кваліфікації – 10 балів;
- фінансова спроможність учасника конкурсу – 10 балів;
- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства – 20 балів.

 

5. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів,

оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

 

5.1. Вимоги до конкурсних пропозицій:
- об’єктом конкурсу є визначена група будинків
(додаток 1, додаток 2);
- розрахунок ціни послуги учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.
- конкурсна пропозиція нумерується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

5.2. Для участі у конкурсі його учасники подають заяву, у якій зазначають:
- фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
- юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ та оригінали або завірені належним чином копії документів, передбачених конкурсною документацією.
Кількість учасників конкурсу не обмежується.

 
5.3. Перелік документів:
- статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до законодавства України) суб’єкта господарювання;
- копія балансового звіту за останній звітний період;
- довідка з органів статистики про реєстрацію;
- свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання;
- витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) та лист, підписаний керівником учасника конкурсу та скріплено печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;
- довідка з державної фіскальної служби про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;
- довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо та також з урахуванням договорів);
- довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
- довідка про штатну структуру учасника конкурсу;
- довідка довільної форми про наявність програмного забезпечення для ведення фінансової діяльності;
- розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок ( в національній валюті). Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу (додаток 3);
- інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), наявність приміщення для діяльності персоналу.

  
Документи подаються державною мовою в оригіналі або належним чином засвідченими копіями.

 
Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском.

 

6. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

 

Конкурсна пропозиція подається особисто, або через уповноважену належним чином особу, чи надсилається поштою (рекомендованим листом) конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу, на адресу Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради (організатор конкурсу), м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 22, каб. 211, до 13.00 години 11 травня 2017 року.

 

7. Плата за участь у конкурсі не стягується.

 

8. Дата та час огляду учасниками конкурсу.

 

об’єктів конкурсу:
- об’єкт № 1 – 18 квітня 2017г. з 10 до 17 години;


- об’єкт № 2 – 19 квітня 2017г. з 10 до 17 години.

 

9. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

 

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради,
м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 22, 2-й поверх, велика зала,
12 травня 2017 р. о 10:00 годині.

* * * * *

Додаток: ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку

 

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

с 18 на 19 января
Крещенские купания
Адреса

Далее 16 января 18:00
концерт к 25-летию
театра им. А.Салика
 
Далее 15, 17 января
депутатские комиссии 
16 января - отмена

Далее 17 января 10.00-14.00
знакомство с внедрением проекта «Содействие образованию»

Далее 28 декабря - 21 января
выставка четырех
одесских художников

Далее 25 января 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 31 января 10:00
С Е С С И Я

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее