05:38:02   |   13 декабря 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Новости / Конкурс по назначению управляющих многоквартирных домов: Приморский район Одессы


Размещено: 07.04.2017 17:47:42

Конкурс по назначению управляющих многоквартирных домов: Приморский район Одессы

Приморская райадминистрация объявляет конкурс по назначению управляющих многоквартирных домов, в которых не созданы ОСМД и не принято решение о форме управления домом

Оголошення про проведення конкурсу з призначення

управителів багатоквартирних будинків на території Приморського району

 

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради, з метою проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків на території Приморського району міста Одеси, на виконання рішення Одеської міської ради №1358-VІІ від 07.12.2016 р. «Про організацію та проведення конкурсів з призначення управителів багатоквартирних будинків у м. Одесі», а також на підставі розпорядження Приморської районної адміністрації Одеської міської ради № 33 від 03.02.2017р., оголошує конкурс з призначення управителів в багатоквартирних будинках, розташованих на території Приморського району м. Одеси, в яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

 

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради – індекс 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 134.

 

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб,

уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:

 

- Рачківський Валерій Миколайович - заступник голови конкурсної комісії, начальник відділу організації житлового сервісу райадміністрації, кабінет 31, 2 поверх тел. 392-134, понеділок – п’ятниця з 09:00 до 13:00 год;
 

- Філатова Світлана Олександрівна - головний спеціаліст відділу організації житлового сервісу райадміністрації, кабінет 31, 2 поверх тел. 392-134, понеділок – п’ятниця з 09:00 до 13:00 год.

 

3. Ознайомлення з конкурсною документацією:

 

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих дні після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.
Також ознайомитися з повним змістом конкурсної документації можливо на офіційному сайті Одеської міської ради на сторінці Приморської районної адміністрації.

 

4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

- ціна послуги з управління будинком – 50 балів;
- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною
базою – 10 балів;
- наявність персоналу відповідної кваліфікації – 10 балів;
- фінансова спроможність учасника конкурсу – 10 балів;
- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства – 20 балів.

 

5. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів,

оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

 

5.1. Вимоги до конкурсних пропозицій:
- об’єктом конкурсу є визначена група будинків (додаток № 1, додаток № 2).
- розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо (додаток 3).
- конкурсна пропозиція нумерується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

5.2. Для участі у конкурсі його учасники подають заяву, у якій зазначають:
- фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
- юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ та оригінали або завірені належним чином копії документів, передбачених конкурсною документацією.
Кількість учасників конкурсу не обмежується.

5.3. Перелік документів:
- свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання;
- статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до законодавства України) суб’єкта господарювання;
- довідка з органів статистики про реєстрацію;
- копія балансового звіту за останній звітний період;
- витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) та акт, підписаний керівником учасника конкурсу та скріплено печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;
- довідка з державної фіскальної інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;
- довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо, а також з урахуванням договорів);
- довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
- довідка довільної форми про штатну структуру учасника конкурсу;
- довідка довільної форми про наявність програмного забезпечення для ведення фінансової діяльності;
- розрахунок ціни надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок (розрахунки здійснюються у національній валюті України). Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу;
- інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), наявність приміщення для діяльності персоналу;
Документи подаються в оригіналі або в належним чином засвідчених копіях державною мовою.
Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском.

 
6. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

 

Конкурсна пропозиція подається особисто, або через уповноважену належним чином особу, чи надсилається поштою (рекомендованим листом) конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу, на адресу Приморської районної адміністрації Одеської міської ради (організатор конкурсу), м. Одеса, вул. Канатна, 134, каб. 31, до 13.00 години 11 травня 2017 року.

 

7. Плата за участь у конкурсі не стягується.

8. Дата та час огляду учасниками конкурсу об’єктів конкурсу:

- об’єкт № 1 – 18 квітня 2017г. з 10 до 17 години

- об’єкт № 2 – 19 квітня 2017г. з 10 до 17 години

 

9. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради,

м. Одеса, вул. Канатна, 134, каб. 4, 1-й поверх,

12 травня 2017 р. о 10.00 годині.

* * * *  

 

Додатки відкореговані станом на 13.04.2017 р. 

- об’єкт № 1


- об’єкт № 2

Ціна на послугу з управління багатоквартирного будинку: адреса будинку

 

Уточнена інформація станом на 10_05_2017р.

 

 

* * * * *

Додатки відкореговані станом на 11.04.2017 р. 

- об’єкт № 1

- об’єкт № 2 

 * * * *

 Додатки станом на 07.04.2017:

- об’єкт № 1


-
об’єкт № 2

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее НОВЫЙ ГОД
ПРОГРАММА

Далее 16 декабря 11:00
Благотворительная 
дипломатическая ярмарка

Далее 16 декабря 12:00
День Святого Николая
в Одесском зоопарке

Далее Тест на
интеркультурное 
гражданство

Далее 26 декабря 11:00
И С П О Л К О М

Далее 29 ноября - 19 декабря
к Международному 
дню лиц с инвалидностью

Далее 12 декабря 17:00
презентация трехтомника А. Рыбака
«Хорошо ли там, где нас нет?»

Далее 21 декабря 15:00
презентация 75-го выпуска
альманаха «Дерибасовская-Ришельевская»

Далее 14 декабря 15:00
Лига смеха 
на «Кубок мэра»

Далее 14 декабря 15:00
выставка Кирилла Бондаренко
«Уходящая эпоха»

Далее до 25 декабря
предоставление информации
о работах в сфере благоустройства
в 2019 г.

Далее до 15 января 2019 года
выставка художника 
Игоря Марковского

Далее С 1 ноября
конкурсный отбор в Молодежный совет

Далее до 9 февраля 2019 г 
выставка Г.Крижевского
«Влюбленный в жизнь»

Далее ноябрь-декабрь
конкурс «Знаменосец»

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее