/ Главная / Обсуждение проектов / Звіт про базове відстеження регуляторного акта

Звіт про базове відстеження регуляторного акта

ЗВІТ
про базове відстеження регуляторного акта –
рішення Одеської міської ради від 22.01.2008р. № 2153-V
«Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)»

На виконання ст.ст. 10, 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням постанови КМУ від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», здійснено базове відстеження результативності регуляторного акта, а саме рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)».
 
Вид та назва регуляторного акта, базове відстеження результативності якого здійснюється
Рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)».
Назва виконавця заходів з  відстеження
Інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради.
Цілі прийняття акта
Підвищення рівня благоустрою території міста, забезпечення належного санітарного стану міських територій, недопущення утворення стихійних сміттєзвалищ, упорядкування проведення земляних робіт при будівництві об’єктів та ремонті мереж водо-, тепло-, газо-, електропостачання та зв’язку, збереження об’єктів зовнішнього благоустрою та зелених насаджень, що в цілому сприяє і буде сприяти поліпшенню санітарного стану міста, підвищенню іміджу міста та його привабливості.
Строк виконання заходів
З 10.04.2009 р. по 15.05.2009 р.
Тип відстеження
Базове
Методи одержання результатів відстеження
Результативність даного регуляторного акта відстежувалась методом збору та аналізу статистичних даних стосовно підтримки належного санітарного стану міста, відновлення та збереження належного рівня благоустрою в ньому.              
 Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Для відстеження результативності регуляторного акта використовувались дані:
-районних адміністрацій Одеської міської ради відносно винесених адміністративними комісіями районних адміністрацій постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил благоустрою міста Одеси (далі – Правила) та обсягу робіт для покращення стану благоустрою території районів;
- управління житлово-комунального господарства Одеської міської ради, стосовно укладених договорів про вивіз ТБО;
- КП «Міськзелентрест», стосовно висаджених та підрізаних дерев; обсяг робіт з благоустрою парків та зеленої зони міста;
- КП «Міські дороги», стосовно ремонту і профілювання проїзної частини та тротуарів;
- адміністративної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради, стосовно проведеної роботи з притягнення до відповідальності порушників Правил;
- інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради відносно складених протоколів та приписів за порушення Правил;
- департаменту фінансів Одеської міської ради відносно коштів, що надійшли до цільового фонду Одеської міської ради на заходи з благоустрою міста.
  Рівень проінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо впровадження рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р.
№ 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)» забезпечено згідно з вимогами чинного законодавства. Вказане рішення Одеської міської ради розміщено на офіційному сайті міста Одеси (www.odessa.ua) , а також після тиражування розповсюджено серед зацікавлених суб’єктів господарювання та громадян.
          
       Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначних цілей
    Аналіз кількісних та якісних показників свідчить, що дія регуляторного акта покращила умови для підтримки благоустрою міста.
      З прийняттям Правил підвищилась свідомість і активність громадян та суб’єктів господарювання всіх форм власності стосовно необхідності укладання угод на видалення твердих побутових відходів, що дає змогу попередити утворення несанкціонованих звалищ сміття та забруднення довкілля.
      Завдяки встановленню чітких вимог стосовно підтримки благоустрою розширено сферу впливу та відповідальності за порушення Правил.
      Збільшились надходження до місцевого бюджету від сплати штрафів за порушення благоустрою.
     Дія регуляторного акта сприяє збереженню та утриманню об'єктів зовнішнього благоустрою в належному санітарно-технічному стані.
    З прийняттям Правил було посилено контроль за збереженням та утриманням об’єктів благоустрою. Правила надали змогу забезпечити захист інтересів територіальної громади міста в сфері благоустрою.
    Громадяни та суб’єкти господарювання всіх форм власності набули можливість реалізувати свої права в галузі благоустрою. Збільшилась кількість суб’єктів господарювання всіх форм власності, які надають фінансову підтримку на благоустрій міста.
 У цілому регуляторний акт підвищує свідомість суб’єктів господарювання та громадян щодо підтримки благоустрою міста, довкілля.
   
        Одеський міський голова                                                           Е. Гурвіц
  
Додаток 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта
 
 
Кількісні показників
 
 
Одиниці виміру
 
Базове відстеження
з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р.
Кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення за порушення Правил
 
 
шт.
 
1 711
Кількість складених приписів про усунення наслідків порушень Правил
 
 
шт.
 
4 859
Кількість складених постанов про притягнення до адміністративної відповідальності у сфері благоустрою
 
 
шт.
 
1 688
Розміри надходжень до бюджету міста за порушення правил з благоустрою території міста
 
 
 грн.
 
60 200
Кількість укладених договорів про вивіз твердих побутових відходів:
а) між управлінням УЖКХ та ПЕК і підприємствами, що надають послуги з вивезення побутових відходів;
б)між підприємствами, що надають послуги з вивезення побутових відходів та громадянами і суб’єктами господарювання;
 
 
 
 
 
шт.
 
 
 
8
 
 
4 420
Кількість позовів до суду про стягнення коштів внаслідок порушення Правил;
 
шт.
 
-
 
Обсяг проведених заходів пов’язаних з проведенням робіт з будівництва, ремонту, реконструкції та утримання об’єктів благоустрою міста:
 
а)ремонт фасадів ;
 
б)благоустрій прилеглих територій;
 
 
в) реконструкції вулиць;
 
г)улаштування тротуарної плитки;
 
 
 
 
 
 
 
а) буд.
 
б) буд. та м. кв.
 
в) шт.
 
г)м. кв. та м. куб.
 
 
 
 
 
105
 
15
26 670
 
8
 
17 828
 2 160,93
Кількість висаджених:
 - дерев;
 - кущів; 
 - квітів;
 - сажанців;
Кількість санітарно очищених сухих і аварійних дерев
Підрізано дерев
Створено газонів
Створено квітників
 
 
 
шт.
 
 
 
 
га
м. кв.
 
5 403
10 248
360
216
 
1 181
3 748
8 454
18 413
Кількість улаштованих дитячих майданчиків
 
шт.
 
13
Кількість відремонтованих дитячих майданчиків
 
 шт.
159
Кількість встановлених урн
 
шт.
631
Кількість ліквідованих стихійних звалищ побутового сміття
 
шт.
м. куб
46
106
Благоустрій дворів
 
шт.
71
Кількість відремонтованих та пофарбованих лавок
 
шт.
672
Кількість пофарбованих урн
 
шт.
935
 
Кількість пофарбованих зупинок та зупинкових  комплексів
 
шт.
193
Розмір коштів, що надійшли до цільового фонду Одеської міської ради на заходи з благоустрою міста
 
 
грн.
 
488 637,40
Ремонт дорожнього покриття:
- тротуар;
- пр. частина;
 
м. кв.
 
 27 742,9
74 752,1
 
Профілювання:
 
м. кв.
3 030
 
 
 Начальник інспекції з благоустрою міста                                                                     
Одеської міської ради                                                           Р.М. Мурадян


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
24.06.2009 12:58

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/projects/21668/