/ Главная / Обсуждение проектов

Звіт про базове відстеження регуляторного акта – рішення Одеської міської ради від 05.04.2008 р. № 2476-V «Про затвердження правил утримання тварин у м. Одесі»

 Звіт
про базове відстеження регуляторного акта –
рішення Одеської міської ради від 05.04.2008 р. № 2476-V
«Про затвердження правил утримання тварин у м. Одесі»
 
          На виконання ст.ст. 10, 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308
«Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» здійснено базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Одеської міської ради
від 05.04.2008 р. № 2476-V «Про затвердження правил утримання тварин у              м. Одесі».
 
          Вид та назва регуляторного акта, базове відстеження результативності якого здійснюється
 
          Рішення Одеської міської ради від 05.04.2008 р. № 2476-V
«Про затвердження правил утримання тварин у м. Одесі».
 
          Назва виконавця заходів з відстеження
 
Управління екологічної безпеки Одеської міської ради.
 
Цілі прийняття акта
 
-        забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
-         посилення відповідальності власників тварин за їх утримання;
-         врегулювання відносин, що виникають у зв'язку з наявністю тварин у місті, в тому числі домашніх та безпритульних;
-         врегулювання відносин між органом місцевого самоврядування та власниками тварин;  
-          забезпечення безпеки життя мешканців міста;
-         встановлення належного контролю за утриманням тварин;
-         вирішення проблеми безпритульних тварин.
 
Строк виконання заходів
 
З 05.06.2009 р. по 15.07.2009 р.
 
Тип відстеження
 
Базове.
 
Методи одержання результатів відстеження
 
Результативність даного регуляторного акта відстежувалась на підставі аналізу статистичних даних щодо кількості скарг мешканців міста про напад тварин або порушення спокою, темпів зменшення популяції безпритульних тварин, посилення відповідальності власників домашніх тварин. Дія акта спрямована на поводження, утримання, розведення та регулювання чисельності тварин, незалежно від форм власності та інших речових прав на них.
 
          Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
 
          Для відстеження результативності регуляторного акта використовувались дані:
-                           КП «Центр екологічних проблем та ініціатив» стосовно відлову безпритульних тварин;
-                           БУ «Притулок для захисту та допомоги безпритульним тваринам» відносно регулювання чисельності безпритульних тварин, вакцинації, надання ветеринарної допомоги тваринам;
-                           районних адміністрацій Одеської міської ради відносно розглянутих скарг;
-                           міської санітарно-епідеміологічної станції міста Одеси стосовно нападів тварин;
-                           департаменту фінансів Одеської міської ради відносно розміру збору за утримання тварин населенням;
-                           управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради стосовно кількості тварин, зареєстрованих у КП «Житлово-комунальний сервіс»;
-                           управління екологічної безпеки Одеської міської ради стосовно розглянутих скарг та обсягу робіт для покращення ситуації у сфері поводження с тваринами на території міста;
-                           ОМУ ГУМВС України в Одеській області відносно проведеної роботи з притягнення до відповідальності порушників правил утримання тварин у м. Одесі.
 
Рівень проінформованості юридичних та фізичних осіб щодо впровадження рішення Одеської міської ради від 05.04.2008 р. № 2476-V
«Про затвердження правил утримання тварин у м. Одесі» є задовільним та забезпеченим згідно з вимогами чинного законодавства. Вказане рішення Одеської міської ради розміщено на офіційному сайті міста Одеси (www.odessa.ua), у газеті «Думська площа», а також після тиражування розповсюджено серед зацікавлених юридичних осіб та громадян.
 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
 
З прийняттям Правил підвищилась свідомість і активність громадян, шляхом пропаганди серед населення вимог та рекомендацій стосовно належного утримання домашніх та диких тварин, вигулу тварин, встановленню чітких вимог стосовно поводження з тваринами.
Дія регуляторного акта сприяє дотриманню вимог Закону України
«Про захист тварин від жорсткого поводження» та вимог до осіб, які утримують домашніх тварин.
Дія регуляторного акта сприяє зниженню чисельності безпритульних тварин на території міста.
          Правила надали змогу забезпечити захист інтересів територіальної громади міста у сфері поводження з тваринами.
          У цілому регуляторний акт підвищує можливості громадян реалізувати свої права на утримання тварин.
 
 
      Одеський міський голова                                                                          Е. Гурвіц
 
 
 
 
Додаток
 
 
 
Кількісні та якісні значення показників результативності акта
 
Кількісні показники
Одиниці виміру
Базове відстеження
за 2008 рік
Кількість складених приписів про усунення наслідків порушень Правил
 
шт.
20
Кількість нападів тварин
од.
2 618
Кількість розглянутих скарг мешканців
шт.
139
Кількість безпритульних тварин
гол.
35 000
Кількість відловлених безпритульних тварин
гол.
3 129
Розмір надходжень до бюджету міста за утримання тварин населенням
тис. грн
21,3
Кількість зареєстрованих тварин
гол.
12 530
Кількість домашніх тварин
гол.
100 000
 
 
 
 
Начальник управління
екологічної безпеки
Одеської міської ради                                                                          І.А. Дербоглав
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
04.08.2009 17:10

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/projects/22388/