/ Главная / Обсуждение проектов / Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

ЩОДО проекту рішення Одеської міської ради

Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта –
 проекту рішення Одеської міської ради
«Про затвердження Положення про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності» у новій редакції
 
На виконання ст.ст. 10, 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням методики проведення відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року    № 308, здійснено базове відстеження результативності регуляторного акта, а саме: рішення Одеської міської ради «Про затвердження Положення про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності» у новій редакції.
 
Вид та назва регуляторного акта, базове відстеження результативності якого здійснюється
Рішення Одеської міської ради «Про затвердження Положення про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності» у новій редакції.
 
Назва виконавця заходів з відстеження
Управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради (65082, м. Одеса, вул. Преображенська,21,  е-mail:URISP@ukr.net,           тел. 8 (048) 720-70-27).
 
Цілі прийняття акта
1.    Упорядкування діяльності адміністратора.
2.    Затвердження існуючої належності адміністратора до управління дозвільних та погоджувальних процедур як посадової особи.
3.    Визначення додаткових прав та обов’язків адміністратора стосовно взаємодії з суб’єктами господарської діяльності та місцевими дозвільними органами, територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи.
4.    Вдосконалення порядку видачі документів дозвільного та погоджувального характеру місцевими дозвільними та погоджувальними органами.
         
Строк виконання заходів з відстеження
З 10.05.2009 року по 15.06.2009 року.
 
Тип відстеження
Базове.
 
Методи одержання результатів відстеження
Результативність даного регуляторного акта відстежувалась на підставі використання статистичних даних.
    
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Для відстеження результативності регуляторного акта використовувались дані звітів управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради за 2006 – 2008 роки станом на
31.12.2008 року.
Рівень інформованості юридичних та фізичних осіб щодо впровадження рішення Одеської міської ради «Про затвердження Положення про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності» у новій редакції забезпечено згідно з вимогами чинного законодавства. Зазначене рішення Одеської міської ради розміщено на офіційному сайті міста Одеси www.odessa.ua, а також опубліковано в газеті «Одеський вісник».
 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
 
- кількість документів дозвільного характеру, виданих через адміністратора;
- кількість скарг (усних та письмових) суб’єктів господарювання з приводу порушення порядку видачі документів дозвільного характеру;
- відсутність порушень строків видачі документів дозвільного та погоджувального характеру;
 - вдосконалення організації роботи адміністратора, порядку його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
         Враховуючи вищезазначені дані та показники, а також дані, наведені у додатку, можна зробити висновок, що даний регуляторний акт сприятиме сфері розвитку єдиної дозвільної системи та принципам організаційної єдності, які затвердяться на практиці.
 
       Міський голова                                                                      Е. Гурвіц
 
Додаток  
Кількісні та якісні показники за 2006 - 2008 роки 
                                               Рік
2006
2007
2008
Кількість консультацій, наданих адміністратором
1 400
14 009
28 224
Кількість прийнятих дозвільних справ через адміністратора
1 400
1 876
4 914
Кількість порушень строку передачі документів, необхідних для отримання документів дозвільного та погоджувального характеру адміністратором
 
0
 
 
0
 
 
0
 
Кількість документів дозвільного та погоджувального характеру, виданих через адміністратора
 
1 400
 
1 877
 
3 316
Кількість рішень про відмову у видачі документів дозвільного та погоджувального характеру (через адміністратора)
 
0
 
439
 
1 278
Кількість документів, занесених до реєстру документів дозвільного характеру
1 400
 
2 316
 
4 594
 
Кількість випадків проведення спільних відстежень
42
30
8
Кількість отриманих повідомлень (декларацій) про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства
 
0
 
0
 
0
Кількість випадків порушення термінів видачі документів дозвільного характеру через адміністраторів
 
360
 
227
 
162
Начальник управління дозвільних
та погоджувальних процедур
Одеської міської ради                                                                         Є.М. Брилько
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
29.09.2009 07:29

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/projects/23417/