/ Главная / Обсуждение проектов / ЗВІТ про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта

ЗВІТ про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта

ЗВІТ
про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта —
рішення виконавчого комітету Одеської міської ради "Про затвердження
Порядку видачі дозволів на право використання місцевої символіки з
комерційною мстою "
Базове відстеження результативності регуляторного акта (далі відстеження) здійснюється на виконання та з дотриманням вимог Закон) України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2004 р., метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта — рішення виконавчого комітету Одеської міської ради "Про затвердження Порядку видачі дозволів на право використання місцевої символіки з комерційною метою".
Вид та назва регуляторного акта, базове відстеження результативності якого здійснюється:
Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради "Про затвердження Порядку видачі дозволів на право використання місцевої символіки з комерційною метою".
Виконавець:
Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради (далі    Бюро).
Цілі прийняття регуляторного акта:
Основними цілями державного регулювання є визначення процедури оформлення дозволів на право використання назв об'єктів, зображень історичних і архітектурних пам'яток, які відносяться до місцевої символіки міста Одеси з комерційною метою.
Раніше дозволи на право використання місцевої символіки не видавалися, оскільки не був визначений єдиний механізм їх видачі.
Строк виконання заходів відстеження:
Відстеження результативності проводилося у липні 2009 року.
Тип відстеження:
Базове.
 
Метод одержання результатів:
Дані відстеження результативності регуляторного акта одержані:
1) методом проведення аналізу інформації, отриманої у процесі роботи над проектом акта від компетентних органів державної влади та місцевого самоврядування міста Одеси, а також пропозицій, звернень, відгуків, зауважень та скарг суб'єктів господарювання та громадян до Бюро стосовно регулювання розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі.
2)    методом аналізу вигод та витрат у простій формі по кожній категорії суб'єктів правовідносин, на які розповсюджується дія регуляторного акта;
3)    методом   збору   інформації у   ЗМІ,   інтернет-виданнях,   нормативно-правових актах,   роз'яснювальних документах до   них   і   т.ін. за   предметом правового регулювання
Дані та припущений, на основі яких відстежувалася результативність акта, а також способи одержання даних:
Для оцінки результативності до введення в дію Порядку видачі дозволів на право використання місцевої символіки використовувались статистичні дані, надані департаментом фінансів Одеської міської ради та місцевими податковими органами. Також було проведено усне опитування керівників суб'єктів господарювання, що використовують у своїй господарській діяльності місцеву символіку міста Одеси. Крім того, здійснено моніторинг друкованих та електронних ЗМІ.
Основним припущенням, на основі якого проведено відстеження результативності, є поліпшення механізму адміністрування збору за право використання місцевої символіки за рахунок спрощення ідентифікації платників такого збору за виданими дозволами.
 
 Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

Кількість суб'єктів господарювання, що є платниками збору за право на використання місцевої символіки
 
 
2007 рік
 
2008 рік
 
332
 
 
367
Розмір надходжень від збору за право використання місцевої символіки
 
833,2 тис. грн.
 
1033,4 тис. грн.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей буде здійснено при проведенні повторного відстеження результативності регуляторного акта, шляхом аналізу інформації щодо кількості суб'єктів господарювання, яким буде видано дозволи на право використання місцевої символіки з комерційною метою та аналізу інформації щодо рівня надходжень від збору за право на використання місцевої символіки до міського бюджету в період дії регуляторного акта.
За вказаними показниками буде здійснюватись співставлення цілей правового регулювання з фактично досягнутими результатами.
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
29.09.2009 07:31

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/projects/23418/