/ Главная / Обсуждение проектов / Звіт про базове відстеження проекту регуляторного акта

Звіт про базове відстеження проекту регуляторного акта

Щодо нової редакції Положення "Про збір за право на використання місцевої символіки"

Звіт
про базове відстеження проекту регуляторного акта – проекту  рішення Одеської міської ради «Про нову редакцію Положення «Про збір за право на використання місцевої символіки» (додаток № 10 до рішення
Одеської міської ради від 15.10.2001 р. 2725-III«Про встановлення
місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом»)
 
На виконання ст.ст. 10, 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням методики проведення відстеження результативності регуляторного акта затвердженої постановою КМУ від 11.03.2004 р. № 308, здійснено базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – проекту рішення Одеської міської ради «Про нову редакцію Положення «Про збір за право на використання місцевої символіки» (додаток № 10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. 2725-III «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом»).
 
Вид та назва проекту регуляторного акта, базове відстеження результативності якого здійснюється
Проект рішення Одеської міської ради «Про нову редакцію Положення «Про збір за право на використання місцевої символіки» (додаток № 10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. № 2725-III
«Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом»).
 
Виконавець
Департамент фінансів Одеської міської ради.
 
Цілі прийняття
1) Уточнення об’єкта оподаткування.
2) Уточнення переліку місцевої символіки.
3) Уточнення порядку та механізму видачі дозволу на використання місцевої символіки з комерційною метою, що буде сприяти поліпшенню адмініструванню збору за право на використання місцевої символіки.
 
Строк виконання заходів
Червень 2009 р.
 
Тип відстеження
Базове.
 
Методи одержання результатів відстеження
Результативність даного регуляторного акта відстежувалася методом  аналізу статистичних даних за 2006-2008 рр. від органів виконавчої влади.
 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Для відстеження результативності регуляторного акта використовувалися дані:
звітів управління Державного казначейства в Одеській області по  надходженню збору за право на використання місцевої символіки до бюджету міста Одеси по коду бюджетної класифікації України 116011100 «Збір за право на використання місцевої символіки»:
податкових органів стосовно кількості платників збору.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо впровадження рішення Одеської міської ради «Про нову редакцію Положення «Про збір за право на використання місцевої символіки» (додаток №10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р.№2725-III "Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом») забезпечено згідно з вимогами чинного законодавства. Вказане рішення Одеської міської ради розміщено на офіційному сайті міста Одеси www.odessa.ua, а також опубліковано в газеті «Одесский вестник».
 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
- упорядкування та приведення у відповідність до чинного законодавства механізму стягнення збору;
- надходження до місцевого бюджету мають збільшитися внаслідок запровадження дії акта;
- передбачається постійне збільшення кількості суб’єктів господарювання, які використовують місцеву символіку з комерційною метою;
- здійснення безперешкодного контролю за надходженням до бюджету міста у повному обсязі збору за право використання місцевої символіки.
 
  Одеський міський голова                                                             Е. Гурвіц
 
   
 
Додаток
 
 
Кількісні та якісні значення показників результативності акта
 
 Інформація стосовно кількості платників збору за право використання місцевої символіки за три попередніх роки:
(осіб)
 
2006 рік
2007 рік
2008 рік
Кількість
302
332
367
У т.ч.
 
 
 
Юридичні особи
301
331
366
Фізичні особи
1
1
1
Інформація стосовно надходження збору за право використання місцевої символіки до бюджету м. Одеси за три попередніх роки:       
                                                                                                                  (тис.грн.)
 
2006 рік
2007 рік
2008 рік
Факт
594,8
833,2
1033,4
У тому числі
 
 
 
юридичні особи:
594,7
833,1
1033,3
з них крупні платники збору:
 
 
 
1. АКБ «Одеса-банк»
21,4
51,9
100,7
2. АКБ «Порто-франко»
21,0
34,9
47,6
3. ЗАТ «Одескондитер»
105,2
157,6
197,2
4. КП «Міжнародний аеропорт Одеса»
47,4
67,4
91,9
5. ВАТ «Одеса-авто»
0,0
0,0
25,3
6. ТОВ «Готель Одеса»
15,3
24,8
23,4
7. ЗАТ «Одеський коньячний завод»
2,7
3,4
19,8
8. ТОВ «Інтергейт-Одеса»
21,2
34,2
40,4
9. ТОВ «Мультіконт-Одеса»
6,1
9,9
15,7
10. ТОВ «Левада-Одеса»
14,8
24,1
24,5
11. Інші
342,6
424,9
446,8
Фізичні особи
0,1
0,1
0,1
Директор департаменту фінансів
Одеської міської ради                                                                         С.М. Бедрега


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
30.09.2009 17:21

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/projects/23497/