/ Главная / Обсуждение проектов / ЗВІТ про базове відстеження результативності регуляторного акта

ЗВІТ про базове відстеження результативності регуляторного акта

ЩОДО рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008 р. № 178 «Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси»

ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акта -

рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008 р. № 178 

«Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси»


На виконання ст.ст. 10, 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням методики проведення відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308, здійснено базове відстеження результативності регуляторного акта, а саме: рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008 р. № 178 «Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси».

Вид та назва регуляторного акта, базове відстеження результативності якого здійснюється
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008 р. № 178 «Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси».


Виконавець
Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради (далі – Бюро).


Цілі прийняття
1. Створення сучасного правового поля при розміщенні вивісок, що буде відповідати потребам як суб’єктів господарювання, так і територіальної громади міста, шляхом прийняття місцевого нормативно-правового акта, який врегулює процедуру розміщення вивісок та запобігатиме самовільному використанню комунальної власності при їх встановленні.
2. Впровадження єдиної цілісної, впорядкованої, структурованої та прозорої системи в цій сфері, що дозволить:
а) організувати взаємодію між суб’єктами господарювання, які розміщують вивіски та органами місцевого самоврядування;
б) запровадити єдину форму документу, відповідно до якого повинна розміщуватися вивіска, та порядок його погодження й реєстрації органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими уповноваженими особами;
в) створити систему контролю за процесом розміщення вивісок, їх технічним станом.
3. Найбільш повне задоволення потреб мешканців та гостей міста в етичному, естетичному використанні міського інформаційного простору.

Строк виконання заходів з відстеження
Вересень 2009 року.


Тип відстеження
Базове.


Метод одержання результатів
У відстеженні використовуються наявні в Бюро статистичні данні.


Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Для оцінки результативності введення в дію рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008 р. № 178 «Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси» використовувалися статистичні дані, визначені за результатами діяльності Бюро.
Будь-яких пропозицій, звернень, відгуків, зауважень та скарг з даного питання за досліджувальний період від суб’єктів господарювання та громадян до Бюро не надходило.
Рівень проінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо впровадження рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 14.02.2008 р. № 178 «Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси» забезпечено згідно з вимогами чинного законодавства. Вказане рішення виконавчого комітету Одеської міської ради розміщено на офіційному сайті міста Одеси (omr.gov.ua), крім того, копії рішення було розповсюджено серед усіх зацікавлених підприємств, організацій та громадян.


Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Даючи оцінку результатам впровадження регуляторного акта слід зазначити, що вказане рішення виконавчого комітету Одеської міської ради дозволило створити нову для України, прозору та лояльну до підприємців процедуру погодження при розміщенні вивісок на території міста Одеси. Одночасно, запровадження порядку сприяє формуванню більш естетичного міського дизайну.

 
Передусім, визначені певні критерії щодо розташування вивісок:
а) архітектурно-естетичні – стосовно необхідності дотримання структурної побудови, стилістичної єдності фасадів, недопущення пошкодження елементів архітектури при розміщенні вивісок тощо;
б) технічні – стосовно жорсткості, міцності, стійкості конструкції, безпеки при її експлуатації, відповідності встановленим державним нормам та стандартам;
в) інформаційні – стосовно обсягів інформації, яку мають містити вивіски відповідно до чинного законодавства, мовного режиму, використання торгівельних марок;
г) до місця розташування, яке повинно інформувати споживача про місце знаходження суб’єкта господарювання.

 
Впроваджено уніфіковану форму технічного паспорту вивісок.
Одночасно, введення в дію порядку дозволило впровадити заходи стосовно захисту майнових інтересів територіальної громади. Так, інформаційними критеріями розмежовані поняття «вивіска» та «реклама».

 

 
Міський голова                                           Е. Гурвіц

 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 
Показники результативності
Значення показників
станом на
31.12.2008 року
1.
Кількість технічних паспортів вивісок, що надійшли на погодження (кількість поданих заявок), по яким:
1331 заявок
на 1837 адрес
кількість наданих висновків про можливість розміщення вивіски
по 1162 адресі
кількість відмов
по 675 адресам
2.
Кількість технічних паспортів на вивіски,
що надійшли на реєстрацію
(після погоджувальної процедури)
3938
3.
Кількість зареєстрованих технічних паспортів на вивіски
510
4.
Терміни погодження технічних паспортів вивісок (визначено за даними опитувань суб’єктів господарювання)
30 днів
в тому числі у разі розташування вивіски на пам’ятці архітектури та в інших складних ситуаціях
45 днів
5.
Терміни реєстрації
технічних паспортів вивісок
5 робочих днів
6.
Кількість встановлених в місті вивісок
6 538
7.
Кількість вивісок, розташованих на місцях, що перебувають у комунальній власності
5 979
8.
Кількість демонтованих вивісок, усього
42
кількість вивісок, демонтованих суб’єктами господарювання самостійно
за приписами Бюро
27
кількість вивісок,
демонтованих силами Бюро
15

 

 

Начальник Бюро
естетики міського середовища
та зовнішньої реклами
при управлінні архітектури
та містобудування Одеської міської ради                                    С.В. ІовчеваСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
18.11.2009 15:49

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/projects/24376/