/ Главная / Обсуждение проектов / Звіт про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта

Звіт про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта

Звіт про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 року № 2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції

 розміщено на сайті 14.09.2010
Звіт
про повторне відстеження результативностірегуляторного акта –
 рішення Одеської міської ради 
від 10.07.2008 року № 2882-V
«Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції
 
На виконання ст. ст. 10, 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням методики проведення відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308,  проведено повторне відстеження результативності регуляторного акта, а саме рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 року № 2882-V
«Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції.
 
Назва регуляторного акта
 
Рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 року № 2882-V
«Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції.
 
Назва виконавця заходів з відстеження
 
Управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради (65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 21, е-mail:URISP@ukr.net, тел. (048) 720-70-22).
         
Строк виконання заходів з відстеження
 
Липень 2010 року.
 
Тип відстеження
 
Повторне.
 
Методи одержання результатів відстеження
 
У процесі відстеження були встановлені кількісні та якісні значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта. Кількісні та якісні значення кожного показника результативності порівнювались з кількісними та якісними значеннями показників результативності, встановлених при базовому відстеженні.
У процесі визначення кількісних та якісних значень показників результативності акта використовувались статистичні дані.
    
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
 
Для відстеження результативності регуляторного акта використовувались дані звіту управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради за липень - грудень 2008 року та січень – грудень 2009 року.
Зазначене рішення Одеської міської ради розміщено на офіційному сайті міста Одеси www.odessa.ua.
 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
 
За результатами проведення повторного відстеження, аналізуючи кількісні та якісні показники, управлінням було встановлено, що з прийняттям рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 року № 2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції, в м. Одесі забезпечується виконання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а саме:
-                    видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється за принципом організаційної єдності;
-                    рівень обслуговування суб’єктів господарської діяльності з приводу отримання документів дозвільного та погоджувального характеру підвищився у порівняні з попереднім 2008 роком;
-                    впроваджено систему електронного документообігу;
-                    врегульований порядок взаємодії місцевих дозвільних та погоджувальних органів, адміністраторів та суб’єктів підприємницької діяльності з приводу отримання документів дозвільного та погоджувального характеру;
-                    покращуються умови отримання документів дозвільного та погоджувального характеру.
На підставі результатів повторного відстеження результативності регуляторного акта зроблено висновок, що рішення Одеської міської ради
від 10.07.2008 року № 2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції, а також рішення
Одеської міської ради від 07.10.2009 № 4687-V «Про затвердження Положення про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними та погоджувальними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності» потребують внесення змін з метою посилення відповідальності місцевих дозвільних органів за порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.
  
 
Міський голова                                                                                  Е. Гурвіц
                                         
 
Додаток
Кількісні показники
 
 
Липень-грудень 2008 року
Липень-грудень 2009 року
Січень-грудень 2009 року
Кількість документів дозвільного характеру, виданих місцевими дозвільними органи через Єдиний дозвільний центр за зверненнями до представників місцевих дозвільних органів
 
 
 
 
 
 
14866
 
 
 
 
 
 
7736
 
 
 
 
 
 
18279
 
Кількість документів дозвільного характеру, виданих місцевими дозвільними органи через Єдиний дозвільний центр
за зверненнями до адміністраторів
 
 
 
 
2314
 
 
 
 
2045
 
 
 
 
3110
Кількість документів дозвільного характеру, виданих через Єдиний дозвільний центр  
 
 
17180
 
 
9781
 
 
21389
Кількість аргументованих відмов у видачі документів дозвільного характеру через Єдиний дозвільний центр
 
1609
 
1408
 
3385
Кількість порушень строків прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документів дозвільного характеру
 
 
 
162
 
 
 
244
 
 
 
249
  В. о. начальника управління дозвільних
 та погоджувальних процедур Одеської міської ради                                           О.В. Стахеєва
 
 
-------------------
розміщено на сайті 25.01.2010
Звіт
про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта –
 рішення Одеської міської ради 
«Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів,
які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції
 
На виконання ст.ст. 10, 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням методики проведення відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року    № 308,  проведено базове відстеження результативності регуляторного акта, а саме рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 року № 2882-V
«Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції.
  
Назва регуляторного акта
Рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 року № 2882-V
«Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції.
 
Назва виконавця заходів з відстеження
Управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради (65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 21,
е-mail:URISP@ukr.net,           т. (048) 720-70-22).
 
Цілі прийняття акта
1.    Забезпечення виконання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
2.    Підвищення рівня обслуговування суб’єктів господарської діяльності з приводу отримання документів дозвільного та погоджувального характеру.
3.    Визначення порядку видачі документів дозвільного та погоджувального характеру місцевими дозвільними та погоджувальними органами, координація їх роботи.
4.    Врегулювання відносин між місцевими дозвільними та погоджувальними органами та суб’єктами підприємницької діяльності з приводу отримання документів дозвільного та погоджувального характеру.
5.    Покращення умов отримання документів дозвільного та погоджувального характеру.
         
Строк виконання заходів з відстеження
Листопад - грудень 2009 року.
 
Тип відстеження
Базове.
 
Методи одержання результатів відстеження
В процесі відстеження були встановлені кількісне та якісне значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.
В процесі визначення кількісних та якісних значень показників результативності акта використовувались статистичні дані.
    
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Для відстеження результативності регуляторного акта використовувались дані звіту управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради за липень - грудень 2008 року.
Забезпечення рівня інформованості юридичних та фізичних осіб щодо положень регуляторного акта проведено згідно з вимогами чинного законодавства.
Зазначене рішення Одеської міської ради розміщено на офіційному сайті міста Одеси www.odessa.ua.
 
 Міський голова                                                                                  Е. Гурвіц
                                   
           
Додаток
 
 Кількісні та якісні показники
на 31 грудня 2008 року 
 
За зверненнями до представників місцевого дозвільного органу
За зверненнями до адміністраторів
Всього через Єдиний дозвільний центр
Всього зареєстровано дозвільних справ
15893
3415
19308
Кількість документів дозвільного характеру, виданих місцевими дозвільними органи через Єдиний дозвільний центр
14866
2314
17180
Відмови у видачі документів дозвільного характеру
692
917
1609
Кількість випадків порушення термінів видачі документів дозвільного характеру
14
148
162
 Начальник управління дозвільних
 та погоджувальних процедур
 Одеської міської ради                                                                           Є.М. Брилько
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
25.01.2010 14:51

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/projects/25480/