/ Главная / Обсуждение проектов / Звіт про базове відстеження регуляторного акта

Звіт про базове відстеження регуляторного акта

Щодо Положення про Адресний реєстр міста Одеси

Звіт
про базове відстеження регуляторного акта –
рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.07.2009 р. № 809
«Про затвердження Положення про Адресний реєстр міста Одеси»
 
 
На виконання ст.ст. 10, 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням методики проведення відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року    № 308, здійснено базове відстеження результативності регуляторного акта, а саме: рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 28.07.2009 р. № 809 «Про затвердження Положення про Адресний реєстр міста Одеси».
 
 
Вид та назва регуляторного акта, базове відстеження результативності якого здійснюється
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 28.07.2009 р. № 809 «Про затвердження Положення про Адресний реєстр міста Одеси».
 
Назва виконавця заходів з відстеження
Юридичний депаратмент Одеської міської ради.
 
Цілі прийняття акта
- створення єдиного Адресного реєстру міста Одеси;
- встановлення єдиного порядку присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна у місті Одесі;
- надання інформації з Адресного реєстру міста Одеси громадянам та суб’єктам господарювання.
 
Строк виконання заходів
З 01.02.2010 р. по 05.03.2010 р.
 
Тип відстеження
Базове.
 
Методи одержання результатів відстеження
Результативність даного регуляторного акта відстежувалась методом збору та аналізу статистичних даних, а саме кількості звернень з питань надання послуг з Адресного реєстру міста Одеси
 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Для відстеження результативності регуляторного акта використовувались дані (кількість звернень з питань надання послуг з Адресного реєстру міста Одеси), які надійшли до КП «Право», а саме стосовно:      
          - кількості виданих довідок про резервування адреси;
          - кількості виданих довідок про відповідність адреси;
          - кількості відмов у видачі довідок;
- середній термін розгляду звернення;
          - кількості скарг з боку замовників послуг.
Додаткових показників результативності впливу на час відстеження результативності не передбачається.
 
Рівень проінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо впровадження рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 28.07.2009 р. № 809 «Про затвердження Положення про Адресний реєстр міста Одеси» забезпечено згідно з вимогами чинного законодавства. Вказане рішення виконавчого комітету Одеської міської ради розміщено на офіційному сайті міста Одеси (www.odessa.ua), а також після тиражування розповсюджено серед зацікавлених суб’єктів господарювання та громадян.
         
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначних цілей
 
З прийнятям вказаного регуляторного акта, оптимізовано работу органів місцевого самоврядування по визначенню місцезнаходження об’єктів нерухомості, налагоджено взаємодію між виконавчими органами Одеської міської ради з питань користування Адресним реєстром міста Одеси, завдяки чому встановлено чіткі вимоги щодо присвоєння об’єктам нерухомого майна адрес у місті.
Покращено процедуру вирішення громадянами та суб’єктами господарювання всіх форм власності, питань майнового характеру та реалізації своїх прав в галузі реєстрації нерухомого майна.
       
Міський голова                                                                           Е. Гурвіц
  
  
 
 
                                                                                                           Додаток
  
Кількісні та якісні значення показників результативності акта станом
на 31.12.2009 року
  
Видано довідок про резервування адреси
Видано довідок про відповідність адреси
Відмовлено у видачі довідки
Середній термін розгляду звернення
(робочих днів)
Кількість скарг з боку замовників послуг
2210
74
0
7,2
0
  
Директор КП «Право»                                                            Д.В. Соколянський
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
20.04.2010 17:00

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/projects/26940/