/ Главная / Обсуждение проектов / Звіт про базове відстеження регуляторного акта

Звіт про базове відстеження регуляторного акта

Звіт
про базове відстеження регуляторного акта - рішення Одеської міської ради від 07.10.2009р. № 4693-V «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, що діють на території міста Одеси та вартості торгового патенту»
 
На виконання ст.ст. 10, 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» здійснено базове відстеження результативності регуляторного акта, а саме рішення Одеської міської ради від 07.10.2009р. № 4693-V «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, що діють на території міста Одеси та вартості торгового патенту».
 
1.Вид та назва регуляторного акта, базове відстеження результативності якого здійснюється
 
     Рішення Одеської міської ради від 07.10.2009р. № 4693-V «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, що діють на території міста Одеси та вартості торгового патенту».
 
2. Назва виконавця заходів з відстеження
 
      Департамент фінансів Одеської міської ради.
 
3. Цілі прийняття акта
    
А) Доповнення переліку видів підприємницької діяльності, що можуть здійснюватися за умовами сплати єдиного податку.
B) Встановлення розмірів єдиного податку та торгового патенту адекватним умовам, які склалися на ринку товарів та послуг на сьогоднішній день, доходам та конкурентоспроможності фізичних осіб-підприємців.
C) Скасування ставок єдиного податку по тим видам економічної діяльності, які відповідно до діючого законодавства не можуть здійснюватися фізичними особами-підприємцями, або для провадження яких потрібні інші умови ніж ті, що вказані в Указі Президента України від 28.06.1999 р. № 746/99 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва" (зі змінами та доповненнями).
 D) Забезпечення якісного наповнення місцевих бюджетів та покращення надходжень до бюджету.
 
4. Строк виконання заходів
 
       Червень 2010 р.
 
5. Тип відстеження
 
        Базове.
 
6. Методи одержання результатів відстеження
 
        Результативність даного регуляторного акта відстежувалась методом  аналізу даних звітів управління Державного казначейства в Одеській області по надходженню єдиного податку та платі за торгові патенти; податкових органів щодо кількості платників вищезазначених доходів бюджету.
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
 
Для відстеження результативності регуляторного акта використовувались дані:
звітів управління Державного казначейства в Одеській області по надходженню єдиного податку та платі за торгові патенти;
податкових органів щодо кількості платників.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо впровадження рішення Одеської міської ради від 07.10.2009р. № 4693-V                    «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, що діють на території міста Одеси та вартості торгового патенту» забезпечено згідно з вимогами чинного законодавства. Вказане рішення Одеської міської ради розміщено на офіційному сайті міста Одеси omr.gov.ua, а також опубліковано в газеті «Одесский вестник» № 187 від 03 листопада 2009 року.
З метою визначення видів економічної діяльності, що заборонені та по характеру роботи не можуть здійснюватися суб’єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, було надано офіціальні роз’яснення, що були опубліковані в газеті «Одесский вестник» № 191(4591) від 10 листопада 2009 року і на офіційному сайті міста Одеси  omr.gov.ua. .
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Значення по єдиному податку:
- за І півріччя 2009 року до бюджету міста Одеси надійшло єдиного податку в сумі 16,5 млн.грн.
- за І півріччя 2010 року до бюджету міста Одеси надійшло єдиного податку в сумі 17,5 млн.грн., що на 1,0 млн.грн. або 6,1% більше ніж за І півріччя 2009 року (додаток 1).
Значення по платі за торгові патенти:
за І півріччя 2009р. надходження по платі за торгові патенти, вартість яких встановлюється міською радою (крім торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями; торгового патенту на здійснення діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними особами та фізичними особами), склали 3 940,2 тис.грн.
За І півріччя 2010р. надходження по платі за торгові патенти, вартість яких встановлюється міською радою (крім торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями; торгового патенту на здійснення діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними особами та фізичними особами), склали 4 269,9 тис.грн, або на 329,7 тис.грн більше, ніж за І півріччя 2009 року. Кількість виданих патентів зросла за І півріччя 2010 р. в порівнянні з відповідним періодом 2009 року на 174 од.
 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
 - надходження до місцевого бюджету збільшились внаслідок запровадження дії акта;
-    збільшено фінансування місцевих бюджетних програм.
 
  
 
Одеський міський голова                                                       Е. Гурвіц
 
 
 
 
 
  
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
27.10.2010 11:10

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/projects/30552/