16:50:18   |   27 мая 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов / 030430/ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

030430/ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про встановлення для населення та інших споживачів тарифів на теплову енергію та послуги опалення й гарячого водопостачання, які надаються ТОВ “БЕРЕГ ЖИЛСЕРВІС”

П Р О Е К Т

Про встановлення для населення та інших
споживачів тарифів на теплову енергію
та послуги опалення й гарячого водопостачання,
які надаються ТОВ “БЕРЕГ ЖИЛСЕРВІС”

 

Відповідно до пп. 2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.01.2004 року № 51 «Про затвердження «Порядку розрахунку тарифів на послуги теплопостачання, а також визначення та розподілу дотації на компенсацію різниці між необхідними та встановленими рівнями тарифів», у зв’язку із підвищенням ціни на природний газ для виробництва теплової енергії, підвищенням мінімальної заробітної плати, з метою встановлення рівня тарифу, що відповідає економічно-обґрунтованій вартості послуг теплопостачання, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити для населення та інших споживачів тарифи на теплову енергію, що надаються ТОВ “БЕРЕГ ЖИЛСЕРВІС”, та затвердити структуру витрат на теплову енергію згідно з додатками 1, 2.

2. ТОВ «БЕРЕГ ЖИЛСЕРВІС» довести це рішення у встановленому порядку до відома відповідних споживачів.

3. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. заступника міського голови Орловського А.Й.
 
Міський голова О. Костусєв 
 
Керуюча справами Т. Герасименко

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від       №

 

Тарифи
на теплову енергію та послуги опалення й гарячого водопостачання,
що надаються ТОВ “БЕРЕГ ЖИЛСЕРВІС”
(дахова котельня по вул. Щогловій, 17)

 

 
 
з/п
 
 
Категорія споживачів
Тариф, грн (з ПДВ)
 
 
Теплова енергія 
за 1 Гкал
Опалення
за 1 м² опалюваної площі в місяць, в опалювальний період
Гаряче водопостачання* (підігрів води),
 за 1 м³
1
2
3
4
5
 
1.1.
 
Населення
 
 
338,27
 
5,38
 
20,30
 
1.2.
 
Інші споживачі
 
 
862,07
 
13,71
 
51,72

 

*Примітка: У разі відсутності квартирних засобів обліку води плата за надані послуги гарячого водопостачання нараховується згідно зі встановленими нормативами (нормами) споживання відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 15.02.1992 року № 63 «Про впорядкування експлуатації та користування системами комунального водопроводу та каналізації м. Одеси» із змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.02.2010 року № 30.
 
Керуюча справами Т. Герасименко

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від №

 

Структура витрат на теплову енергію,
що виробляється ТОВ “БЕРЕГ ЖИЛСЕРВІС”
 

з/п
Найменування
Одиниця виміру
Тариф на теплову енергію
Річні витрати
Витрати на 1 Гкал
всього
у тому числі
всього
у тому числі
Населення
 
інші спожи
вачі
Насе-лення
інші спожи-вачі
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Довідкова інформація:
 
 
 
 
 
 
 
I
Обсяг палива (природний газ)
 тис.м3
180,98
164,65
16,33
-
-
-
II
Тариф на
природний газ
грн за
1000 м3
без ПДВ
-
1091
3799,04
-
-
-
III
Обсяг електричної енергії
кВт/год.
38610,0
35120,28
3489,72
-
-
-
IV
Тариф на електричну енергію
грн/кВт/год. без ПДВ
-
0,3040
0,3040
-
-
-
V
Обсяг води
м3
158,88
144,52
14,36
-
-
-
VI
Тариф на воду
грн/м3 без ПДВ
-
3,44
3,44
-
-
-
VII
Рівень мінімальної заробітної плати в місяць, яка враховувалась при розрахунку тарифу
грн на           1 особу
-
-
-
-
-
-
1.
Обсяг корисного відпуску
Гкал
1232,08
1120,72
111,36
-
-
-
2.
Прямі матеріальні витрати
грн
254285,46
191107,04
63178,42
206,39
170,52
567,34
2.1.
Паливо (природний газ), у т.ч.
грн
241671,47
179633,15
62038,32
196,15
160,28
557,10
2.1.1.
відпуск теплової енергії
грн
52079,03
179633,15
62038,32
196,15
160,28
557,10
2.1.2.
компенсація нормативних теплових втрат у теплових мережах
грн
-
-
-
-
-
-
2.2.
Електроенергія
грн
11737,44
10676,57
1060,87
9,53
9,53
9,53
2.3.
Покупна теплова енергія
грн
-
-
-
-
-
-
2.4.
Вода
грн
546,55
497,15
49,40
0,44
0,44
0,44
2.5.
Матеріали
грн
330,00
300,17
29,83
0,27
0,27
0,27
3.
Прямі витрати на оплату праці
всього, в т.ч.
грн
28564,80
25983,01
2581,79
23,18
23,18
23,18
3.1.
Витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу
грн
28564,80
25983,01
2581,79
23,18
23,18
23,18
3.2.
Витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу 
грн
-
-
-
-
-
-
4.
Інші прямі витрати
грн
10503,28
9553,95
949,33
8,52
8,52
8,52
4.1.
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу
грн
10503,28
9553,95
949,33
8,52
8,52
8,52
4.2.
Амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення
грн
-
-
-
-
-
-
4.3.
Виробничі витрати, безпосередньо пов’язані з конкретним об’єктом витрат
грн
-
-
-
-
-
-
5.
Загальновиробничі витрати, у т.ч.
грн
42862,37
38988,3
3874,07
34,79
34,79
34,79
5.1.
Постійні розподілені загальновиробничі витрати
грн
42862,37
38988,3
3874,07
34,79
34,79
34,79
5.2.
Змінні загальновиробничі витрати
грн
-
-
-
-
-
-
6.
Адміністративні витрати
грн
23714,40
21571,00
2143,40
19,25
19,25
19,25
6.1.
Витрати на утримання апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури
грн
18835,54
17133,11
1702,43
15,29
15,29
15,29
6.2.
Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, активів адміністративного призначення
грн
-
-
-
-
-
-
6.3.
Утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення
грн
1681,59
1529,60
151,99
1,36
1,36
1,36
6.4.
Оплата професійних послуг (юридичні, аудиторські), наданих відповідно до укладених договорів
грн
1074,65
977,52
97,13
0,87
0,87
0,87
6.5.
Оплата послуг зв'язку
грн
1542,31
1402,91
139,40
1,25
1,25
1,25
6.6.
Оплата розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів 
грн
206,33
187,68
18,65
0,17
0,17
0,17
6.7.
Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих, що включаються у виробничу собівартість теплової енергії
грн
-
-
-
-
-
-
6.8.
Використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярськими витратами, витратами з підготовки та перепідготовки кадрів
грн
-
-
-
-
-
-
6.9.
Інші
грн
373,98
340,18
33,80
0,30
0,30
0,30
7.
Витрати на збут
грн
-
-
-
-
-
-
8.
Фінансові витрати
грн
-
-
-
-
-
-
9.
Повна собівартість
грн
359930,31
287203,3
72727,01
292,13
256,27
653,08
10.
Прибуток
грн
35993,03
28720,33
7272,7
29,21
25,62
65,31
11.
Усього витрат
грн
395923,34
315923,63
79999,71
321,34
281,89
718,39
12.
Тариф без ПДВ
грн
-
-
-
-
281,89
718,39
13.
Тариф з ПДВ
грн
-
-
-
-
338,27
862,07

 

Керуюча справами Т. Герасименко

 

Вик.: Синятинський

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 28 - 29 июня 
фестиваль немого кино «Немые Ночи»

Далее 31 мая 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 25 мая 15.00-18.00
Г О Р С А Д

к 100-летию Азербайджанской Республики

Далее 25-26 мая
бизнес-форум Eurowoman

Далее 26 мая 
Кубок по футболу
среди детских команд

Далее 4 июня 9:00
аппаратое совещание
прямая трансляция
Далее 30 мая-1 июня
экспозиция
«Агро-ЛОГИСТИКА»

Далее 1 июня
общественные слушания
/расчет использования 
платы за аренду/
Далее 15-31 мая
фотовыставка
«Люди, как они есть»

Далее 7 июня 15:00
Презентация альманаха
«Дерибасовская-Ришельевская»

Далее 6 июня 10:00
СЕССИЯ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее 13 апреля - 15 июня
НЕДЕЛИ ДОБРЫХ ДЕЛ
ПРОГРАММА

Далее 5 июня 14.00 
выставка Андрея Коваленко
«Прогулки Одессой»

Далее 15 июня 
Odessa Classics Batumi Weekend
Далее 1 июня 16:00
выставка детского рисунка

Далее до 2 июля конкурс
бизнес-проектов для финпомощи

Далее До 15 июня
литературный конкурс
«Корнейчуковская 
премия»

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее