/ Главная / Обсуждение проектов / Звіт про базове відстеження регуляторного акта

Звіт про базове відстеження регуляторного акта

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта - рішення Одеської міської ради “Про встановлення туристичного збору”

На виконання ст.ст. 10, 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» здійснено базове відстеження результативності регуляторного акта, а саме рішення Одеської міської ради від 31.01.2011р. № 278-VI “Про встановлення туристичного збору”.

1. Вид та назва регуляторного акта, базове відстеження результативності якого здійснюється
Рішення Одеської міської ради від 31.01.2011р. № 278-VI “Про встановлення туристичного збору”.

2. Назва виконавця заходів з відстеження
Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради.

3. Цілі прийняття акта
1. Виконання вимог Податкового кодексу України.
2. Забезпечення надходжень збору до місцевого бюджету від суб'єктів підприємницької діяльності, які працюють в галузі туризму.
3. Приведення мережі туристичної інфраструктури регіону у відповідність до чинного законодавства.
4. Підвищення рівня туристичного обслуговування в місті.

4. Строк виконання заходів
З 10.01.2013р. по 23.01.2013р.

5. Тип відстеження
Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження
Обчислення і стягнення туристичного збору здійснюється виходячи з бази оподаткування та ставки збору, встановлених Податковим кодексом України та наступними податковими агентами:
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інших установ готельного типу, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), санаторно-курортних і оздоровчих установ;
б) квартирно-посередницькими та житловими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення до будинків (квартир), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
в) юридичними та фізичними особами-підприємцями, уповноваженими міською радою стягувати збір на умовах укладеного з ними договору.
З метою реалізації поставленої мети були проведені такі заходи:
- запроваджено чіткий облік доходів;
- встановлено порядок розрахунку та подання звітності;
- визначено порядок та строки сплати туристичного збору;
- створено умови для добросовісної конкуренції.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Результат даного регуляторного акта відстежується методом аналізу даних звітів управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області з надходження туристичного збору до бюджету міста та звітів Державної податкової служби в Одеській області щодо кількості податкових агентів, які сплачують туристичний збір.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта - рішення Одеської міської ради від 24.07.2012р. № 2156-VI

  

  
Фактичне надходження туристичного збору від крупних податкових агентів
до бюджету м. Одеси за 2011 р.

   

Таблиця 1
№ з/п
Податкові агенти
Сума
(тис.грн)
Питома вага в загальній сумі
туристичного збору
1
ТОВ «Л.А.Р.К.»
211,2
13,1
2
Готель «Чорне море»
108,4
6,7
3
ТОВ «Готель Одеса»
82,8
5,2
4
ПП «Сантрайз-готель»
82,4
5,1
5
ТОВ ГК «Юність»
71,0
4,4
6
ЗАТ «Лондон-Бристоль»
66,6
4,1
7
ПП «Отрадос»
52,4
3,3
8
ПП «Інтеграл проект»
47,1
2,9
9
ТОВ Готель «Морський»
46,6
2,9
10
ТОВ «Моцарт-Готель»
46,6
2,9
11
МПП фірма «Домінант»
43,6
2,7
12
ТОВ «Крок за кроком»
42,7
2,7
13
ТОВ «Аркадія»
39,6
2,5
14
ТОВ «Лагуна Панорама»
28,0
1,7
15
ТОВ «Крузір Делюкс»
24,1
1,5
16
ТОВ «Інвест-курорт-І»
23,0
1,4
17
ЗАТ «Аркадія»
22,9
1,4
18
ТОВ «Одеський готель «Центральний»
18,6
1,2
19
ТОВ «Променада»
16,6
1,0
20
ТОВ «Комплекс «Курортний»
16,5
1,0
21
ПП «Мутавчі»
13,2
0,8
22
ТОВ «Російський чай»
11,3
0,7
Разом по крупним податковим агентам:
1 115,2
69,4
Інші
492,5
30,6
Разом:
1 607,7
х

 

Фактичне надходження туристичного збору за 2011 рік складає 1 607,7 тис.грн або 101,7 % до уточненого плану.
Кількість податкових агентів, що надають послуги з тимчасового проживання (ночівлі), а саме готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади – 219 одиниць, з них: юридичні особи – 70 одиниць, фізичні особи – 149 одиниць.
Загальна сума туристичного збору по зазначеним податковим агентам за 2011 рік склала 1115,2 тис.грн, що становить 69,4% в загальній сумі надходжень даного збору, в тому числі від 22 податкових агентів сума надходження туристичного збору склала більше ніж 10,0 тис.грн.

  

Фактичне надходження туристичного збору від крупних податкових агентів
до бюджету м. Одеси за 2012 р.

Таблиця 2

  

№ з/п
Податкові агенти
Сума
(тис.грн)
Питома вага в загальній сумі туристичного збору
1
ТОВ «Л.А.Р.К.»
449,1
20,2
2
Готель «Чорне море»
138,7
6,2
3
ТОВ «Готель Одеса»
7,3
0,3
4
ПП «Сантрайз-готель»
97,3
4,4
5
ТОВ ГК «Юність»
89,1
4,0
6
ЗАТ «Лондон-Бристоль»
7,9
0,4
7
ПП «Отрадос»
43,5
2,0
8
ПП «Інтеграл проект»
18,5
0,8
9
ТОВ Готель «Морський»
54,1
2,4
10
ТОВ «Моцарт-Готель»
41,4
1,9
11
МПП фірма «Домінант»
46,3
2,1
12
ТОВ «Крок за кроком»
48,9
2,2
13
ТОВ «Аркадія»
3,0
0,1
14
ТОВ «Лагуна Панорама»
18,5
0,8
15
ТОВ «Крузір Делюкс»
28,5
1,3
16
ТОВ «Інвест-курорт-І»
26,7
1,2
17
ЗАТ «Аркадія»
29,3
1,3
18
ТОВ «Одеський готель «Центральний»
32,6
1,5
19
ТОВ «Променада»
22,8
1,0
20
ТОВ «Комплекс «Курортний»
20,5
0,9
21
ПП «Мутавчі»
2,9
0,1
22
ТОВ «Російський чай»
2,2
0,1
Разом по крупним податковим агентам:
1 229,1
55,3
Інші
995,3
44,7
Разом:
2 224,4
х
   
Фактичне надходження туристичного збору за 2012 рік складає 2 224,4 тис.грн або 101,1 % до уточненого плану.
 
У порівнянні з 2011 роком надходження від туристичного збору збільшились на 616,7 тис.грн або в 1,3 рази.
Кількість податкових агентів, що надають послуги з тимчасового проживання (ночівлі) та перераховують збір до бюджету (готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, інші заклади готельного типу та санаторно-курортні заклади), у 2012 році становила 255 одиниць, з них: юридичні
особи – 79 одиниць, фізичні особи – 176 одиниць. У порівнянні з 2011 роком кількість податкових агентів у 2012 році збільшилась на 36 одиниць, у тому числі кількість юридичних осіб збільшилась на 9 одиниць, кількість фізичних особи – на 27 одиниць.
  
Управлінням культури та туризму Одеської міської ради у 2012 році було укладено 10 договорів з податковими агентами щодо стягнення туристичного збору. 
     
№ з/п
Готель/апартаменти
Податковий агент
№ та дата договору
1
Готель «Анабель»
ФОП Ігнатенко Н.Г.
№1 від 23.08.2012р.
2
Готель «Каліфорнія»
ТОВ «Міфал»
№2 від 03.09.2012р.
3
Апартаменти «Оделана»
ФОП Єгоров О.Б.
№3 від 27.08.2012р.
4
Апартаменти «Luxury»
СПД Коваленко Н.О.
№4 від 29.08.2012р.
5
Апартаменти «Ренесанс»
ФОП Маккарті М.Д.
№5 від 01.10.2012р.
6
Готель «Гермес»
ФОП Казакова С.В.
№6 від 26.09.2012р.
7
Апартаменти «Арнаутська, 7»
ФОП Ярашенко А.В.
№7 від 03.10.2012р.
8
Гостьоваквартира «Хостел «Стар»
ФОП Згурський С.В.
№8 від 01.10.2012р.
9
Готель «Катерина»
ФОП Дмитрієва А.І.
№9 від 01.10.2012р.
10
Готель «Катерина 2»
ФОП Дмитрієва А.І.
 №10 від 01.10.2012р.

  

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
1. Надходження до місцевого бюджету збільшились внаслідок запровадження дії акта.
2. Рішенням Одеської міської ради від 24.07.2012р. № 2165-VI «Про визначення управління культури та туризму Одеської міської ради уповноваженим органом для укладення договорів про справляння туристичного збору» затверджено договір про стягнення туристичного збору на території міста Одеси.
3. Встановлено єдиний порядок розрахунку та сплати туристичного збору на території міста.
4. Збільшився рівень проінформованості суб'єктів господарювання стосовно основних положень дії вказаного регуляторного акта.
  Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
25.07.2013 13:34

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/projects/52389/