09:53:52   |   16 декабря 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов / 032275/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

032275/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до найменування департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради та затвердження його Положення у новій редакції»

ПРОЕКТ

  

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до найменування департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради та затвердження його Положення у новій редакції» 
  
Відповідно до ст.ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою покращення ефективності управління містом та оптимізації діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, виконавчий комітет Одеської міської ради
  
ВИРІШИВ:
   
1.
Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення
«Про внесення змін до найменування департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради та затвердження його Положення у новій редакції» (додається).
    
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Орловського А.Й. 
   
     

  
  
Міський голова                                         О. Костусєв

    
Керуюча справами                                    Т. Герасименко 
  
      

   

Проект рішення  

Додаток
до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
від


Про внесення змін до найменування департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради та затвердження його Положення у новій редакції

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26, частини 4 статті 54, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з введенням в дію Кодексу цивільного захисту України, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.
Змінити найменування департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради на департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради.

2. Затвердити Положення про департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради (додається).

3. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 19.02.2013 р. № 2747-VI «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради та її виконавчих органів у новій редакції», замінивши в абзаці 33 п. 4 «департамент оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради» на «департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради».

4. Вважати таким, що втратив чинність, додаток 9 до рішення Одеської міської ради від 28.02.2011 р. № 384-VI «Про затвердження положень про виконавчі органи Одеської міської ради (зі змінами та доповненнями)».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій.Міський голова                                         О. Костусєв 

       
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради 

       
Керуюча справами                                    Т. Герасименко

 

 

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
від
№ 

     

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОБОРОННОЇ РОБОТИ, ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ТА ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

    
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОБОРОННОЇ РОБОТИ, ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – Рада) і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Департамент в своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Кодексом цивільного захисту України, чинним законодавством України, актами Ради, її виконавчого комітету, міського голови та цим Положенням (далі – Положення).
1.3. Компетенцію Департаменту складають делеговані повноваження у сфері цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи.
1.4. Департамент підзвітний та підконтрольний Раді, підпорядкований виконавчому комітету Ради та міському голові.
1.5. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків.
1.6. Департамент має печатку, штампи та бланки.
1.7. Місцезнаходження Департаменту (юридична адреса): 65039, м. Одеса, вул. Артилерійська, 1. Електронна адреса Департаменту: odunscz@omr.odessa.ua.

2. КЕРІВНИЦТВО І АПАРАТ ДЕПАРТАМЕНТУ
2.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. Директор Департаменту в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Раді, підпорядкований міському голові та виконавчому комітету Ради.
2.2. Компетенція директора Департаменту:
2.2.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від його імені без довіреності.
2.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступників директора Департаменту та інших посадових осіб Департаменту.
2.2.3. Надає на затвердження міському голові проект штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.
2.2.4. Організовує виконання розпоряджень міського голови, рішень Ради, її виконавчого комітету.
2.2.5. В межах своїх повноважень видає накази.
2.2.6. В межах своїх повноважень представляє Департамент у відносинах із державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
2.2.7. Веде особистий прийом громадян.
2.2.8. Укладає відповідно до чинного законодавства договори.
2.2.9. Надає пропозиції про присвоєння рангів посадовим особам Департаменту.
2.3. Разом з директором Департаменту до його структури входять:
2.3.1. Заступники директора Департаменту, які призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою за поданням директора Департаменту.
2.3.2. Структурні підрозділи Департаменту, які діють відповідно до Положень про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються директором Департаменту.
2.4. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору Департаменту та його заступникам встановлюється директором Департаменту.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ
3.1. Основними завданнями Департаменту є:
3.1.1. Організація та здійснення заходів цивільного захисту на території міста.
3.1.2. Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.
3.1.3. Забезпечення готовності та контролю за станом готовності до дій і взаємодії органів управління, виконавчих органів Ради у сфері цивільного захисту, сил та засобів, призначених для запобігання надзвичайним ситуаціям, реагування на них та ліквідації їх наслідків.
3.1.4. Координація діяльності районних адміністрацій, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами.
3.1.5. Визначення основних напрямків роботи у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами.
3.1.6. Здійснення комплексу заходів щодо підготовки виконавчих органів Ради, підприємств, установ і організацій міста, його території, а також населення до дій в умовах особливого періоду.
3.1.7. Організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і здійснення контролю за їх виконанням на території міста.
3.1.8. Сприяння військовим комісаріатам міста у виконанні завдань щодо комплектування Збройних сил України, інших військових формувань мобілізаційними ресурсами.
3.1.9. Участь у плануванні та координації дій з підготовки та ведення територіальної оборони на території міста.
3.1.10. Організація шефства над військовими частинами Збройних сил та Державної прикордонної служби України на території міста, участь у військово-патріотичному вихованні населення.
3.1.11. Взаємодія з правоохоронними органами та центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.
3.2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
3.2.1. Бере участь у розробленні та забезпеченні реалізації програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і території міста від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, оборонної та мобілізаційної роботи.
3.2.2. Здійснює заходи з організації управління ланкою територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.
3.2.3. Здійснює контроль за готовністю до дій за призначенням формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту міста.
3.2.4. Організовує створення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та підтримання у постійній готовності місцевої системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування.
3.2.5. Забезпечує оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.
3.2.6. Здійснює заходи щодо організації та координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення міста від наслідків таких ситуацій.
3.2.7. Бере участь в організації забезпечення проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
3.2.8. Організовує здійснення евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення.
3.2.9. Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, які належать до сфери управління Ради, в особливий період.
3.2.10. Готує пропозиції щодо віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Ради, до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників.
3.2.11. Здійснює методичне керівництво за створенням, збереженням та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у порядку, встановленому законодавством.
3.2.12. Контролює завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.
3.2.13. Забезпечує функціонування комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Ради.
3.2.14. Забезпечує навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
3.2.15. Організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, визначення потреби фонду.
3.2.16. Планує та організовує роботи щодо дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.
3.2.17. Вносить пропозиції щодо подальшого використання захисних споруд цивільного захисту комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вони перебувають, та безгосподарних захисних споруд.
3.2.18. Веде облік фонду захисних споруд цивільного захисту, бере участь у здійсненні контролю за їх утриманням та станом готовності.
3.2.19. Організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного захисту.
3.2.20. Готує документи про включення до проекту бюджету міста витрат на розвиток та функціонування системи цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідацію їх наслідків.
3.2.21. Сприяє спільно з районними адміністраціями та іншими виконавчими органами Ради організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечує доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також до населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації.
3.2.22. Контролює бронювання робочих місць для військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства; військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час; надання звітності щодо бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а також ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників.
3.2.23. Організовує та бере участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, на території міста.
3.2.24. Вирішує спільно з іншими виконавчими органами Ради відповідно до законодавства питання, пов’язані з наданням військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних сил України, іншим військовим формуванням та правоохоронним органам службових приміщень і жилої площі, інших об’єктів, комунально-побутових послуг, а також зі здійсненням контролю їх використання, наданням послуг.
3.2.25. Сприяє організації виробництва і поставки до військ, інших військових формувань, закладів правоохоронних органів підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів.
3.2.26. Здійснює заходи зі створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України.
3.2.27. Сприяє Державній прикордонній службі України у підтриманні відповідного режиму на державному кордоні.
3.2.28. Сприяє Державній митній службі України у виконанні своїх функцій у межах міста Одеси.
3.2.29. Здійснює заходи щодо військово-патріотичного виховання населення; організовує та контролює спільно з районними адміністраціями, іншими виконавчими органами Ради, керівниками військових частин Збройних сил України та інших військових формувань шефську роботу з військовими частинами (підрозділами) та військовими закладами, установами, організаціями.
3.2.30. Бере участь у погодженні проектів планів проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодіє з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону.
3.2.31. Сприяє діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ, адвокатури і Державної пенітенціарної служби України.
3.2.32. Бере участь спільно з районними адміністраціями, іншими виконавчими органами Ради у підготовці та здійсненні заходів щодо планування та практичної організації територіальної оборони міста та заходів антитерористичного характеру.
3.2.33. Сприяє діяльності військових навчальних закладів міста Одеси та Одеського державного університету внутрішніх справ, які готують спеціалістів для Збройних сил України та правоохоронних органів.
3.2.34. Надає звіти про виконання покладених завдань.
3.2.35. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням.

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ
4.1. Департамент має право:
4.1.1. Залучати фахівців інших підрозділів Ради та її виконавчого комітету, підприємств, організацій і об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що знаходяться в його компетенції.
4.1.2. Одержувати безкоштовно в установленому порядку від інших підрозділів Ради та її виконавчого комітету, підприємств і організацій інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього функцій.
4.1.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що знаходяться в його компетенції.
4.1.4. Здійснювати або ініціювати проведення перевірок з питань, що відносяться до його компетенції.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Реорганізація і ліквідація Департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
5.2. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Радою.
Секретар ради                                                             О. Бриндак

 

  

Вик.: Зубов

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 17 декабря 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция
Далее 15 декабря 15:00
Концерт «Chorus Fest»

Далее НОВЫЙ ГОД
ПРОГРАММА

Далее 16 декабря 11:00
Благотворительная 
дипломатическая ярмарка

Далее 16 декабря 12:00
День Святого Николая
в Одесском зоопарке

Далее 18 декабря
семинар для
работодателей

Далее до 19 декабря
к Международному 
дню лиц с инвалидностью

Далее 21 - 26 декабря
Европейское 
Рождество в Кирхе

Далее 21 декабря 15:00
презентация 75-го выпуска
альманаха «Дерибасовская-Ришельевская»

Далее Тест на
интеркультурное 
гражданство

Далее до 25 декабря
предоставление информации
о работах в сфере благоустройства
в 2019 г.

Далее 26 декабря 11:00
И С П О Л К О М

Далее до 9 февраля 2019 г 
выставка Г.Крижевского
«Влюбленный в жизнь»

Далее ноябрь-декабрь
конкурс «Знаменосец»

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее