19:25:14   |   14 ноября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
до 15 ноября
конкурс на право
аренды объектов
недвижимости

Далее Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов / 032389/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

032389/ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОДЕССКОГО ГОРСОВЕТА

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження комплексної Програми розвитку будівництва у місті Одесі на 2013-2015 роки»

ПРОЕКТ

 

Про  внесення  на  розгляд Одеської міської ради

проекту рішення «Про затвердження комплексної

Програми  розвитку  будівництва  у  місті Одесі на

2013-2015 роки»Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з розпорядженням міського голови від 01.10.2012 р. № 938-01р «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання», з метою досягнення сталого розвитку будівництва в місті Одесі, виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про затвердження комплексної Програми розвитку будівництва у місті Одесі на 2013-2015 роки» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. заступника міського голови Шаламая К.І.Міський голова       О. Костусєв


Керуюча справами      Т. Герасименко


Вик.: Панов Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від

Проект


Про затвердження комплексної Програми розвитку будівництва
у місті Одесі на 2013-2015 рокиВідповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з розпорядженням міського голови від 01.10.2012 р. № 938-01р «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання», з метою досягнення сталого розвитку будівництва в місті Одесі, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити комплексну Програму розвитку будівництва у місті Одесі на 2013-2015 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування забудови територій та архітектури.Міський голова О. Костусєв


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради


Керуюча справами Т. Герасименко

 

Додаток 

до рішення Одеської міської ради
від
Проект
Комплексна Програма розвитку будівництва у місті Одесі
на 2013-2015 роки
Одеса – 2013


1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Комплексна Програма розвитку будівництва у місті Одесі
на 2013-2015 роки

1. Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Ініціатор розроблення Програми
2. Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Розробник Програми
3. ____________________________-_______________________
Співрозробники Програми (у разі наявності)
4. Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Відповідальний виконавець Програми
5. Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Учасники Програми
6. 2013-2015 роки_______________________________________
Термін реалізації Програми
6.1. Етапи виконання Програми:
І етап (2013-2015 роки).
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
Програми: всього 170,5 млн.грн:
7.1. Кошти бюджету міста Одеси – 170,5 млн.грн.
7.2. Кошти інших бюджетів – 0,0 грн.
7.3. Кошти інших джерел – 0,0 грн.

Загальна характеристика Програми

Комплексна Програма розвитку будівництва у місті Одесі на 2013-2015 роки спрямована на вирішення таких основних проблемних питань містобудівної сфери міста Одеси, як розвиток житлового будівництва, а також оновлення технічного стану об’єктів соціально-побутового призначення та інженерно-транспортної інфраструктури.
Програму розроблено з метою сприяння досягненню сталого розвитку житлового будівництва, будівництва та введення в дію нових та проведення реконструкції і капітального ремонту існуючих важливих об’єктів соціального призначення та інженерно-транспортної інфраструктури, що сприятиме підвищенню ефективності і надійності функціонування житлово-комунальної системи і покращенню якості життя населення міста.
Програмою передбачена реалізація заходів з будівництва житла, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів соціально-побутового призначення, інженерно-транспортної інфраструктури за рахунок коштів бюджету м. Одеси, коштів державного бюджету і державного фонду регіонального розвитку за наявності відповідних бюджетних призначень, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
Виконання Програми дасть змогу забезпечити розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури, а також сприятиме розвитку житлового будівництва міста Одеси.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Містобудування – комплексна багатогранна діяльність суспільства, що спрямована на створення матеріально-просторового середовища життєдіяльності людини.
Містобудівна діяльність охоплює дослідження, проектування та управління процесами реалізації заходів, що визначають формування і розвиток функціональної та архітектурно-планувальної структури населених міст і районів згідно з демографічними, соціальними, економічними вимогами та природно-екологічними умовами; розвиток інженерної та транспортної інфраструктури; збереження і збагачення оточуючого середовища.
Моніторинг стану містобудівної сфери свідчить про певне зниження темпів розвитку будівельної галузі міста, що обумовлено, передусім, негативним впливом економічної кризи 2008-2009 років. Зокрема, це спостерігається при аналізі динаміки індикативних показників розвитку житлового будівництва.

Стан сфери житлового будівництва у м. Одесі за роками:

 

 
2005 р.
2009 р.
2010 р.
2011 р.
2012 р.
Введення в експлуатацію житла в місті Одесі (тис.кв.м)
253,3
405,5
334,9
487,3
415,5
Інвестиції в основний капітал у житлове будівництво
(млн.грн)   
705,4
1075,0
907,5
999,8
1162,6

 

 


Стан багатьох об’єктів соціальної сфери та інженерно-транспортної інфраструктури не відповідає існуючим нормам і не задовольняє сучасних потреб суспільства, що негативно позначується на якості життя одеситів.
Можна визначити наступні проблеми в сфері містобудування, на вирішення яких направлена дія Програми:
- повільні темпи розвитку будівництва доступного та соціального житла;
- наявність незавершених будівництвом об’єктів, на яких тривалий час не виконуються роботи;
- недостатня забезпеченість інженерними мережами;
- незадовільний технічний стан багатьох соціально важливих об’єктів комунальної власності, зокрема лікарень і поліклінік, а також потреба в будівництві нових об’єктів соціального призначення;
- висока завантаженість основних транспортних магістралей, яка вимагає будівництва нових доріг і реконструкції існуючих.

3. Визначення мети Програми

Головною метою Програми є досягнення сталого розвитку будівництва в місті Одесі, стимулювання зростання обсягів житлового будівництва, будівництво та введення в дію нових та проведення реконструкції і капітального ремонту існуючих важливих об’єктів соціального призначення та інженерно-транспортної інфраструктури, що сприятиме підвищенню ефективності і надійності функціонування житлово-комунальної системи і покращенню якості життя населення міста.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Будівництво є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Саме будівельна галузь створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох інших галузей народного господарства.
Стимулювання будівництва сприятиме розвитку економіки міста.
Велику роль в даному питанні відіграє держава, а також органи місцевого самоврядування, оскільки саме реалізація масштабних інфраструктурних проектів, які ініціює і підтримує держава, під час долання кризових явищ в економіці може дати поштовх до подальшого розвитку галузі і позитивного впливу на економіку.
На сьогоднішній день вирішення наявних проблем містобудування можливе тільки за умови активної допомоги з боку держави, що призведе до покращення інвестиційного клімату і дозволить в подальшому збільшувати обсяги залучених інвестицій у будівництво.
Варто відзначити, що одним з найважливіших напрямків містобудування є розвиток житлового будівництва в місті Одесі і, перед усім, розвиток будівництва доступного житла. Важливими завданнями, яким приділятиметься значна увага місцевої влади в рамках сприяння розвитку житлового будівництва, є:
- реалізація заходів щодо стимулювання будівництва доступного житла шляхом створення умов для будівництва житлових будинків, в яких мешканці міста Одеси, які відповідно до чинного законодавства потребують поліпшення житлових умов, зможуть придбати квартири на пільгових умовах, що передбачає запровадження нових ефективних фінансово-інвестиційних механізмів підтримки будівництва; виділення відповідних земельних ділянок, створення належної інженерно-транспортної інфраструктури;
- вирішення проблеми завершення будівництва житлових об’єктів, на яких тривалий час не виконувались роботи (пошук нових інвесторів-забудовників, будівництво інженерних мереж);
- будівництво соціального житла, що передбачає будівництво житлових будинків, в яких соціально-незахищеним категоріям громадян, які потребують поліпшення житлових умов, а також мешканцям аварійних будинків надаватиметься житло.
Серед інших завдань, на вирішення яких спрямовано дію Програми, наступні:
- будівництво і реконструкція об'єктів соціальної сфери, в рамках завдання планується реалізація таких заходів, як будівництво дитячої поліклініки в Суворовському районі, реконструкція будівель Міської клінічної інфекційної лікарні, Міська клінічної лікарні № 10 та Міської дитячої лікарні № 2;
- будівництво і реконструкція об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури міста, важливими заходами в рамках цього завдання є: реконструкція автодороги по вул. Марсельській і вул. Академіка Сахарова, будівництво зливної та госпфекальної каналізації, а також під’їзних шляхів від вул. Щорса до шляхопроводу «Поїзний», будівництво інженерних мереж для об`єктів реконструкції магістральної частини системи водовідведення Південного басейну каналізування м. Одеси, трансформаторних підстанцій та кабельних ліній електропередач, а також інших інженерних комунікацій і систем для існуючих і новозбудованих житлових об’єктів і обєктів соціально-побутового призначення;
- виконання капітального ремонту та реконструкції об'єктів комунальної власності у місті Одесі. Багато будівель і споруд комунальної власності знаходяться в незадовільному стані і потребують проведення робіт з реконструкції або капітального ремонту, серед таких обєктів – будівля дитячої поліклініки № 6 по вул. Академіка Філатова, 7-А, приміщення Міської клінічної лікарні № 9 імені професора О.І. Мінакова по вул. Пастера, 9, будівлі за адресами: вул. Черняховського, 6 та вул. Головківська, 1, пришкільні стадіони та інші.
Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів бюджету м. Одеси. Однак успішне виконання заходів Програми потребує також фінансування за рахунок коштів державного бюджету. Таким чином, можливе співфінансування заходів Програми за рахунок коштів субвенції з державного бюджету і коштів державного фонду регіонального розвитку за наявності відповідних бюджетних призначень на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
Конкретні обсяги фінансування заходів Програми за рахунок бюджетних коштів затверджуються згідно з додатком до Програми щорічно відповідними бюджетами в межах наявного фінансового ресурсу.
Головним розпорядником бюджетних коштів за Програмою є управління капітального будівництва Одеської міської ради.

Ресурсне забезпечення комплексної Програми розвитку будівництва у місті Одесі на 2013-2015 роки
тис.грн

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми
Етапи виконання Програми
Усього витрат на виконання Програми
І етап
2013 р.
2014 р.
2015 р.
Усього, в т.ч.
39 579
63 925
67 000
170 504
Державний бюджет
х
х
х
х
Бюджет міста Одеси
39 579
63 925
67 000
170 504
Інші джерела
х
х
х
х

 

 

Програма розрахована на період з 2013 по 2015 роки і буде реалізована в один етап.

5. Перелік заходів та завдань Програми

Завдання і заходи Програми наведені у додатку до Програми.

6. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
- сталий розвиток житлового будівництва, у т.ч. за рахунок дії Державної програми будівництва (придбання) доступного житла, а також внаслідок вирішення проблеми завершення будівництва житлових будинків, на яких тривалий час не виконувались роботи;
- розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста Одеси.
Заплановані результативні показники:
- введення в експлуатацію загальної площі житла – не менше 400-450 тис.кв.м;
- збільшення обсягу виконаних будівельних робіт – на 10 % щорічно.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Управління капітального будівництва Одеської міської ради щокварталу до 15 числа місяця наступного за звітним подає департаменту економічного розвитку Одеської міської ради інформацію про стан виконання Програми згідно з додатком 4 до Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 01.10.2012 р. № 938-01р, та пояснювальну записку.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради після закінчення встановленого строку виконання Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд до Одеської міської ради разом із пояснювальною запискою не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради щорічно звітує про хід виконання Програми за звітний період на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради публікує основні результати реалізації Програми за підсумками року у засобах масової інформації.
Секретар ради          О. Бриндак

 

 

ДОДАТОК ДО ПРОЕКТУ Комплексної Програми розвитку будівництва у місті Одесі
на 2013-2015 роки
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 17 ноября 12:00
День енота 
в Одесском зоопарке

Далее С 1 ноября
конкурсный отбор в Молодежный совет

Далее 5-16 ноября
Международный день слепых
ПРОГРАММА

Далее 8 ноября - 5 декабря
выставка художников
«Черноморье»

Далее 9 ноября 2018 - 9 февраля 2019 
выставка Г.Крижевского
«Влюбленный в жизнь»

Далее 15 ноября 13:30
дискуссия ко Дню толерантности

Далее 15-17 ноября
Международный форум
индустрии красоты

Далее 15 ноября
«Дни польского бизнеса в Украине»

Далее 16 ноября 15:00
Поэтическая встреча
в Литмузее А.С. Пушкина

Далее 17 ноября 10:30
День открытых дверей
в ОНУ им. И.И. Мечникова

Далее 29 ноября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 30 ноября 11:00
ежегодный
ОТЧЕТ МЭРА

Далее 12 декабря  10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее