02:39:47   |   19 липня 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Міські програми
Обговорення проектів
Публічні закупівлі
Міжнародне співробітництво
Одеса інвестиційна
Мапа Одеси
Віртуальна Одеса
Кіно про Одесу
Фотоальбом міста
Символіка міста
Театри Одеси
Музеї Одеси
Пам'ятники Одеси
Парки Одеси
Одеський зоопарк
Готелi Одеси
Одеса туристична
Про місто
В допомогу підприємцям
Правова консультація
Одеса в цифрах
Пiдприємства Одеси
Схема руху міського транспорту
Аварійні й довідкові служби
Шукати
Пiдписатися на новини
ОГОЛОШЕННЯ
про намір
зміни тарифів

Далі ВАКАНСІЇ
Далі Правила пропуску в будівлю Одеської міськради
Далі/ Головна / Нормативні акти / Розпорядження міського голови / №1424-01р від 15.07.2010р.

№1424-01р від 15.07.2010р.

Про створення Ради релігійно-світської злагоди при Одеському міському голові /скасовано/

Cкасовано розпорядженням №1197 від 26.11.2014р.


Розпорядження
Одеського міського голови
№1424-01р від 15.07.2010р.

Про створення Ради релігійно-світської
злагоди при Одеському міському голові


Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою подальшого розвитку багатосторонніх взаємин з релігійними організаціями, які діють на території міста Одеси, консолідації їх дій з діями органів місцевого самоврядування у розбудові громадянського суспільства та всебічної гармонізації розвитку територіальної громади міста Одеси:

1. Створити Раду релігійно-світської злагоди при Одеському міському голові та затвердити Положення про неї (додаток 1).

2. Затвердити склад Ради релігійно-світської злагоди при Одеському міському голові (додаток 2).

3. Начальнику управління внутрішньої політики Одеської міської ради (Крупник А.С.) забезпечити організаційні та матеріально-технічні умови роботи Ради релігійно-світської злагоди при Одеському міському голові.

4. Начальнику управління інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) забезпечити інформаційне висвітлення роботи Ради релігійно-світської злагоди при Одеському міському голові у засобах масової інформації.

5. Припинити діяльність Координаційно-консультативної ради релігійно-світської згоди при Одеському міському голові, створеної розпорядженням міського голови від 11.01.2007р. № 4-01р.

6. Встановити, що Рада релігійно-світської злагоди при Одеському міському голові є правонаступницею Координаційно-консультативної ради релігійно-світської згоди при Одеському міському голові.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Е. Гурвіц

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 15.07.2010р. №1424-01р

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду релігійно-світської злагоди
при Одеському міському голові

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Рада релігійно-світської злагоди при Одеському міському голові (далі – Рада) є постійно діючим громадським координаційним консультативно-дорадчим органом.
1.2. Рада утворюється розпорядженням Одеського міського голови.
1.3. Рада діє на громадських засадах.
1.4. Рада керується Конституцією України та чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.
1.5. Метою діяльності Ради є сприяння участі релігійних організацій, навчальних закладів та установ міста Одеси в аналізі, розробленні та реалізації державної та міської релігійної політики.
1.6. Предметом діяльності Ради є питання, що стосуються державної та міської релігійної політики в політичній, економічній, соціальній, культурній, освітній, міжнародній та інших галузях.
1.7. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється управлінням внутрішньої політики Одеської міської ради (далі – Управління).
1.8. Питання про припинення діяльності Ради може бути порушене двома третинами її членів або Одеським міським головою.
1.9. Проекти, рекомендації, пропозиції та інші матеріали Ради мають бути розглянуті Одеською міською радою, її виконавчими органами та посадовими особами відповідно до їх компетенції.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДИ

 

2.1. Надання рекомендацій, внесення пропозицій щодо діяльності релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій з питань, які стосуються предмету діяльності Ради.
2.2. Інформування органів місцевого самоврядування та громадськості м. Одеси через засоби масової інформації та іншим шляхом щодо предмету діяльності Ради.
2.3. Активізація участі релігійних організацій у вирішенні актуальних проблем територіальної громади міста Одеси у духовній, освітній, культурній, громадській та інших сферах суспільного життя.
2.4. Розгляд результатів наукових досліджень з питань предмета діяльності Ради та підготовка висновків щодо реалізації відповідних дослідницьких проектів.
2.5. Сприяння міжконфесійному порозумінню і злагоді у місті.
2.6. Рада виконує й інші завдання, які не суперечать цьому Положенню та відповідають предмету діяльності Ради.

 

ІІІ. СКЛАД ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РАДИ

 

3.1. До складу Ради входять представники виконавчих органів Одеської міської ради (голова, заступник голови та секретар Ради), по одному представнику (перші особи) релігійних організацій (релігійних громад, управлінь і центрів або їх об’єднань) одного й того ж культу, віросповідання, напряму, течії або толку, які діють на території міста і зареєстровані відповідно до чинного законодавства України.
3.2. У складі Ради з представників релігійних організацій (переважно другі особи) формується робоча група – для оперативного вирішення поточних завдань, попередньої розробки питань та підготовки їх на розгляд Ради. Члени робочої групи Ради на її засіданнях користуються правом вирішального, а на засіданнях Ради – правом дорадчого голосу (крім випадків, коли вони на цих засіданнях уповноважені виступати від імені релігійної організації – члена Ради).
3.3. До складу Ради з правом дорадчого голосу входять також по одному представнику (перші особи) незалежних релігійних навчальних закладів та установ, які займаються науково-дослідницькою діяльністю у галузі релігієзнавства, державно-церковних відносин, об’єднань громадян, основними статутними цілями яких є діяльність у сфері вивчення, аналізу, захисту релігійної свободи, представлення інтересів релігійних організацій в органах державної влади та місцевого самоврядування з питань захисту права на свободу віросповідання, а також науковці, що є експертами у галузі релігієзнавства. Ці представники утворюють експертну групу Ради, у межах якої вони користуються правом вирішального голосу при колегіальному вирішенні питань.
3.4. Представники політичних партій не можуть бути членами Ради.
3.5. Релігійна або інша організація, що має намір стати членом Ради, подає Управлінню заяву про вступ до Ради. До заяви додаються наступні документи:
- наказ керуючого релігійним управлінням або витяг з протоколу засідання статутного керуючого органу організації, підписаний керівником та завірений печаткою, про рішення щодо вступу релігійної організації до складу Ради, з повідомленням прізвища, імені та по батькові, посади особи, яку релігійна організація делегує як представника до робочої групи Ради;
- копія статуту релігійної організації, завірена печаткою організації або нотаріально;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію релігійної організації, завірена печаткою організації або нотаріально;
- копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, завірена органом статистики або нотаріально.
3.6. Науковці, які спеціалізуються на діяльності у сфері релігієзнавства і які на запрошення Управління або за власною ініціативою мають намір увійти до складу експертної групи Ради, подають про це заяву Управлінню. До заяви додаються наступні документи:
- копія свідоцтва (свідоцтв) про освіту;
- копія свідоцтва про захист дисертації, про присвоєння вченого звання;
- довідка з місця роботи із повідомленням про основні наукові праці у сфері релігієзнавства;
- подання від релігійної організації (якщо є).
3.7. На черговому засіданні Ради голова Ради оголошує заяву релігійної організації чи особи про вступ до Ради, констатує наявність документів, передбачених пп. 3.4 і 3.5, та виносить на обговорення Ради питання про прийом релігійної організації чи особи до складу Ради.
3.8. Після обговорення питання про прийом релігійної організації чи особи до складу Ради Управління готує на адресу Одеського міського голови відповідне подання.
3.9. Рішення про прийом релігійної організації чи особи до складу Ради приймається Одеським міським головою у разі, якщо проти вступу релігійної організації чи особи до Ради у відкритому голосуванні не висловилось більше 2/3 від загальної кількості членів Ради з правом вирішального голосу.
3.10. Прийом релігійної організації до складу Ради водночас означає визнання повноважень представника цієї організації як члена Ради з правом вирішального голосу.
3.11. Питання про вступ або вихід особи з експертної групи Ради вирішується Управлінням за погодженням з членами Ради.
3.12. Повноваження членів Ради, членів її робочої та експертної груп є дійсними на час існування цієї організації.
3.13. Релігійна організація, яка делегувала своїх представників до Ради, до її робочої та експертної груп, має право за рішенням Ради або за власною ініціативою відкликати їх та делегувати інших.
3.14. У разі ухвалення Радою рішення щодо необхідності заміни представника релігійної організації, остання зобов’язана розглянути його та дати вмотивовану відповідь Раді до наступного засідання Ради або її робочої групи. Відсутність відповіді на час початку наступного засідання Ради або її робочої групи означає, що релігійна організація погодилася із рішенням Ради, а її представник втратив повноваження члена Ради та право бути присутнім на засіданнях Ради та її робочої групи.
3.15. Для відкликання або заміни представника за власною ініціативою релігійна організація подає наказ або витяг з протоколу засідання статутного керівного органу організації.
3.16. Член Ради має право вийти з її складу за власним бажанням, подавши до Ради заяву про вихід. Припинення членства релігійної організації у Раді тягне за собою також припинення повноважень представника організації у робочій групі Ради.
3.17. Член Ради має право:
- брати участь у засіданнях Ради;
- брати участь у розробленні питань, які стосуються предмета діяльності Ради та діяльності самої Ради;
- брати участь у заходах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (за дорученням Ради та за погодженням з цими органами);
- одержувати у Раді аналітичні, довідкові, інформаційні та інші матеріали з предмета діяльності Ради та діяльності самої Ради;
- брати участь у підготовці рішень Ради, письмово висловлювати особисту думку зі спірних питань.
Член Ради з правом вирішального голосу має право голосувати при прийнятті рішень на її засіданнях. Член Ради з правом дорадчого голосу має право брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на її засіданнях.
3.18. Член Ради зобов’язаний:
- дотримуватись цього Положення;
- брати участь у роботі Ради та її органів;
- бути толерантним та додержуватися етичної поведінки по відношенню до інших учасників засідання;
- утримуватися від поширення інформації про діяльність Ради, про її рішення тощо за умов, якщо така інформація була визнана Радою конфіденційною.

 

ІV. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ РАДИ ТА ЇЇ ОРГАНІВ

 

4.1. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби, але не менше одного разу на рік. Рада працює відповідно до плану, що затверджується на її засіданні.
4.2. Засідання Ради є правомочним за умови присутності не менше половини її складу.
4.3. Рада ухвалює рішення простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні, крім випадків, передбачених п. 3.8.
4.4. Члени робочої чи експертної груп Ради запрошуються на засідання Ради і мають право дорадчого голосу з питань, що обговорюються на засіданні Ради.
4.5. Засідання Ради веде голова Ради або заступник голови Ради. За дорученням голови Ради засідання може вести секретар Ради або один із членів Ради.
4.6. Засідання Ради, її робочої та експертної груп протоколюються. Протокол веде секретар Ради, а за його відсутності за дорученням головуючого на засіданні – інша особа. Протокол засідання Ради та її органів підписують головуючий та секретар.
4.7. Засідання Ради та робочої групи Ради починається з оголошення та ухвалення учасниками засідання порядку денного. Члени Ради мають право вносити до нього зміни та доповнення.
4.8. Під час обговорення питань порядку денного члени Ради мають право виступу.
4.9. Основною формою роботи робочої групи Ради є засідання, які проводяться за потребою, але не менше одного разу на місяць.
4.10. Засідання робочої групи Ради веде голова Ради, а в разі його відсутності – заступник голови Ради або секретар Ради.
4.11. Робоча група працює відповідно до плану, що затверджується на її засіданні.
4.12. Експертна група Ради працює в індивідуальному та колективному режимах. За рішенням Ради або дорученням голови Ради члени експертної групи вивчають певні питання, що належать до предмету діяльності Ради, готують по них свої експертні висновки, які, як правило, після колегіального обговорення у межах експертної групи виносяться на розгляд Ради або її робочої групи.

 

V. КЕРІВНИЦТВО РАДИ

 

5.1. Голова Ради:
- керує роботою Ради;
- формує за дорученням Ради робочі підгрупи та комісії з певних питань, представляє їх висновки на розгляд Ради;
- дає окремі доручення членам Ради;
- проводить консультації з членами Ради у разі виникнення між ними розбіжностей чи суперечностей;
- контролює виконання рішень Ради.
5.2. Заступник голови Ради:
- за відсутністю голови Ради керує роботою Ради, виконуючи його функції;
- виконує певне коло обов’язків стосовно діяльності Ради, визначених Радою та головою Ради.


5.3. Секретар Ради:
- забезпечує підготовку засідань Ради, робочої групи Ради і питань, що на них розглядаються;
- за дорученням голови Ради веде засідання робочої групи Ради;
- веде документацію Ради та робочої групи Ради;
- підтримує постійний зв’язок з членами Ради та керівними органами релігійних організацій;
- виконує інші функції за дорученням голови Ради.

 

VІ. ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ

 

6.1. Рада має право:
6.1.1. Брати участь у розробленні проектів розпоряджень і доручень Одеського міського голови, рішень Одеської міської ради та її виконавчих органів, інших актів з питань предмета діяльності Ради. Для цього через Управління Рада отримує проекти документів.
6.1.2. Звертатися безпосередньо до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ із запитами і пропозиціями з питань предмета діяльності Ради.
6.1.3. Одержувати від місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформацію, необхідну для виконання завдань, передбачених цим Положенням.
6.1.4. Надавати організаційну, методичну, правову, консультативну допомогу релігійним організаціям, у тому числі і тим, які не є членами Ради.
6.1.5. Розробляти та подавати проекти, рекомендації, пропозиції, методичні вказівки, узагальнюючі, аналітичні матеріали з питань предмета діяльності Ради тощо, поширювати такі матеріали.
6.1.6. Поширювати інформацію про діяльність Ради, окремих членів Ради (за їх згодою).
6.1.7. Запрошувати на засідання фахівців, які можуть надати фахову та спеціалізовану інформацію, потрібну для виконання завдань Ради.
6.2. Рада зобов’язана:
6.2.1. Брати участь у розробленні проектів розпоряджень Одеського міського голови, рішень Одеської міської ради, інших актів з питань предмета діяльності Ради, якщо до Ради надійшло відповідне прохання (звернення) від керівництва Одеської міської ради та її виконавчого комітету.
6.2.2. Додержувати конфіденційність щодо матеріалів, отриманих Радою від місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ, якщо зроблене належне застереження під час передачі документів.

 

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. Питання про внесення змін та доповнень до цього Положення може порушити будь-який член Ради, для чого він подає Управлінню відповідну письмову пропозицію.
7.2. Управління розглядає пропозицію у встановлені законодавством України строки, за потреби проводить відповідні консультації з членами Ради, членами експертної групи Ради, на підставі чого може підготувати подання Одеському міському голові.
 
Керуюча справами                    Т.М. Єршова

 

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 15.07.2010р. №1424-01р 
 

СКЛАД
Ради релігійно-світської злагоди
при Одеському міському голові
 

 

Крупник Андрій Семенович
-
голова ради, начальник управління внутрішньої політики Одеської міської ради;
Чайчук Наталія Олександрівна
-
заступник голови ради, консультант організаційного відділу департаменту організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю Одеської міської ради;
Демедюк Юрій Григорович
-
секретар ради, провідний спеціаліст відділу зв’язків з громадськими організаціями управління внутрішньої політики Одеської міської ради.
Члени ради:
Аєров Володимир Михайлович
-
голова релігійної громади прогресивного іудаїзму «Іману-Ель» м. Одеси (за згодою);
Бабинін Валерій Петрович
-
старший пастор, голова Релігійного управління об’єднання євангельських реформатських церков України (за згодою);
Бакала Андрій Володимирович
-
старший пресвітер Одеського обласного управління Української Християнської Євангельської Церкви
(за згодою);
Бакшт Шломо
-
рабин Одеської іудейської релігійної громади (за згодою);
Бермас Сергій Васильович
-
представник асоціації місіонерських церков Євангельських Християн України (за згодою);
Бернацький Броніслав
-
єпископ, ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії Римсько-католицької церкви (за згодою);
Вольф  Аврахам
 
-
головний рабин Одеси і Півдня України, Голова Правління Південно-Українського регіонального об’єднання іудейських громад (за згодою);
Гулян Лєвон
-
архимандрит Вірменської Апостольської Православної Церкви (за згодою);
Зленський Валерій Павлович
-
президент регіонального відділення Християнського місіонерського товариства милосердя «Гедеон» (за згодою);
Івасюк  Василь Ількович
-
єпископ Василь, Екзарх Одесько-Кримський Української Греко-Католицької Церкви (за згодою);
Корноухов Віктор Іванович
-
Вєнупані дас, президент Південного регіонального управління громад свідомості Крішни (за згодою);
Косирєв 
Ілля
-
священноієрей Російської православної старообрядницької церкви (за згодою);
Крученюк Сергій Леонідович
-
старший пресвітер Об’єднання церков християн віри євангельської Одеської області (за згодою);
Никитюк Анатолій Валентинович
-
Церква Християн Адвентистів Сьомого Дня (за згодою);
Макарчик Ярослав Іванович
-
єпископ Яків, керуючий Одесько-Балтською єпархією Української Православної Церкви Київського Патріархату (за згодою);
Осман Хусам
-
шейх Релігійної мусульманської громади у м. Одесі (за згодою);
Пашковський Михайло Іванович
-
архієпископ Таврійський та Одеський Агафангел, керуючий Одеською єпархією Руської Православної Церкви Закордоном (за згодою);
Піштой Михайло Анатолійович
-
старший пресвітер Обласного об’єднання церков євангельських християн-баптистів Одеської області (за згодою);
Саввін  Олексій Михайлович
-
митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, керуючий Одеською єпархією Української Православної Церкви (за згодою);
Сердіченко Денис Петрович
-
старший пресвітер Духовного центру Християн Віри Євангельської «Пробудження» (за згодою);
Хохотва  Сергій Федорович
-
голова релігійної громади «Одеський корпус Армії Спасіння» у м. Одесі (за згодою);
Шпалінгер Уланд
-
єпископ Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України (за згодою).
Експертна група ради:
Доброєр Олександр
-
директор Європейського інституту соціальних комунікацій (за згодою);
Крижановський Ростислав Олександрович
-
ректор Християнського гуманітарно-економічного відкритого університету (за згодою);
Лобазов Петро           Кузьмич
-
професор філософського факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (за згодою);
Мартинюк Едуард Іванович
-
керівник науково-дослідного центру «Компаративістські дослідження релігії» (за згодою);
Панков Олександр Анатолійович
-
доцент кафедри соціології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (за згодою);
Савельєв Валерій  Якович
-
голова Одеського обласного відділення Української асоціації релігійної свободи (за згодою);
Скалацька Олена Віталіївна
-
аспірант філософського факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (за згодою).

 

 
 Керуюча справами                           Т.М. Єршова


Сторінка створена: 16.07.2010 15:33
ОПОВІЩЕННЯ
- перекриття доріг
- відключення
світло / вода / газ

Далі 19 липня 11:00
кампанія з безпеки дорожнього руху 
«ВІЧ-НА-ВІЧ»

Далі 26 - 29 липня
книжковий фестиваль 
«Зелена хвиля»

Далі 21 липня о 21:00
матч Суперкубка України
«Шахтар» і «Динамо»

Далі 18 липня 10:00
СЕСІЯ МІСЬКРАДИ

Далі 13-22 липня
IX Одеський 
міжнародний 
кінофестиваль

Далі 13-22 липня
робота транспорту
в дні кінофестивалю
 
Далі 23 липня 9:00
апаратна нарада
пряма трансляція

Далі 17 липня 09.00
громадські слухання
проект тарифів

Далі 26 липня 11:00
ВИКОНКОМ

Далі ГРАФІК ЗАСІДАНЬ
депутатських комісій

Далі План спортивних заходів
Далі Місцеві ініціативи
Збір підписів

Далі
Г А З Е Т И - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
Думська площа

Далі ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Отримання компенсації по кредитах на енергозбережні
мероприятия

Далі Графік особистого
прийому громадян

Далі Виставки і ярмарки -
2018

Далі Т А Р И Ф И
Далі ГЕНПЛАН ОДЕСИ
Далі Як поводитися в надзвичайних ситуаціях
Далі В И Б О Р И
Далі ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ

Далі ЦЕНТР
АДМІНПОСЛУГ

Далі ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ
робота транспорту
інформаційні матеріали

Далі