23:47:53   |   18 січня 2019   |   EN | RU | UA

webcam
Міські програми
Обговорення проектів
Публічні закупівлі
Міжнародне співробітництво
Одеса інвестиційна
Мапа Одеси
Віртуальна Одеса
Кіно про Одесу
Фотоальбом міста
Символіка міста
Театри Одеси
Музеї Одеси
Пам'ятники Одеси
Парки Одеси
Одеський зоопарк
Готелi Одеси
Одеса туристична
Про місто
В допомогу підприємцям
Правова консультація
Одеса в цифрах
Пiдприємства Одеси
Схема руху міського транспорту
Аварійні й довідкові служби
Шукати
Пiдписатися на новини
Результати конкурсу
на право оренди
приміщення
(Апеляційний суд)

Далі ПОВІДОМЛЕННЯ
«Сінтез Ойл»/ оцінка впливу на довкілля

Далі ОГОЛОШЕННЯ
про намір
зміни тарифів

Далі ВАКАНСІЇ
Далі Правила пропуску в будівлю Одеської міськради
Далі/ Головна / Актуально / архив

архив

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини 
та догляду за дитиною до 3 років

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
Одноразова допомога при народженні дитини
Допомога догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

РОЗМІРИ ДОПОМОГ З 01.04.2006 р. (у зв'язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям. Державна соціальна допомога, та інші)


1. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
Право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме:
► жінки з числа військовослужбовців Збройних Сил, Прикордонних військ, Служби безпеки України, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (100% грошового забезпечення);
► жінки,   звільнені   з роботи у   зв’язку з   ліквідацією   підприємства,    установи, організації   незалежно   від   форми   власності   за   умови,   що   вагітна    жінка     була звільнена   з   роботи не раніше, ніж за шість     місяців до набуття права на одержання допомоги (100 % середньомісячного доходу);
► жінки, зареєстровані в державній службі зайнятості, як безробітні (100% мінімального розміру допомоги по безробіттю);
►аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів I – IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів (у розмірі місячної стипендії);
►непрацюючі жінки (25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого Законом для працездатної особи  в місяць);
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначається якщо звернення за нею надійшло не пізніше, ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і виплачується жінкам на весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів, або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів .
Підставою для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами є виданий лікувально-профілактичним закладом листок тимчасової непрацездатності, заява матері, а також довідка:
з основного місця служби (навчання), про те, що жінка служить,    навчається;
ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації;
державної служби зайнятості про те, що жінка зареєстрована в державній службі зайнятості як безробітна;
видана житлово-експлуатаційною конторою за місцем проживання (сільською або селищною радою) про те, що жінка не працює, (не служить, не навчається).
Для осіб, які усиновили чи взяли під опіку дитину, подається рішення про встановлення опіки чи піклування.
Призначення і виплата допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами провадиться органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання.
При наданні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами під час перебування у відпустці по догляду за дитиною, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується у розмірі, визначеному для непрацюючих жінок.
 
2.Одноразова допомога при народженні дитини
 
Одноразова допомога при народженні дитини надається одному з батьків, не застрахованому в системі загальнообовязкового державного соціального страхування, якщо звернення за призначенням допомоги надійшло не пізніше 6 календарних місяців з дня народження дитини.
У разі народження двох і більше дітей одноразова допомога виплачується сім’ї на кожну дитину.
При народженні мертвої дитини одноразова допомога не призначається.
Допомога призначається органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (фактичного проживання батьків).
Виплата допомоги припиняється у разі:
-         позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
-         відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
-         нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
-         перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;
-         настання інших обставин, передбачених законодавством.
       Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.
 
Документи, що подаються для призначення одноразової допомоги:
►паспорт (подається особисто);
►заява матері (батька) дитини;
►довідка про народження дитини, видана органами РАГСу;
►копія свідоцтва про народження дитини;
►копії трудових книжок обох батьків;
►довідка з місця служби (навчання) заявника;
►довідка про склад сім’ї батьків;
►довідки з податкової інспекції обох батьків.
 
 Документи, що подаються для призначення одноразової допомоги при народженні дитини застрахованими особами
 
►паспорт, ідентифікаційний код (подається особисто);
►заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
►довідка про народження дитини, видана органами РАГСу для призначення одноразової допомоги при народженні дитини;
►копія свідоцтва про народження дитини
►Суб’єкти підприємницької діяльності додатково додають:
- довідку про реєстрацію у Фонді, видану виконавчою дирекцією Фонду за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності;
-довідку про сплату податку, видану органом податкової служби за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.
 
 3. Допомога догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
 
Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має особа (один з батьків дитини, усиновитель, опікун, дідусь, бабуся або інший родич),  яка фактично здійснює догляд за дитиною.
Допомога призначається з дня звернення за її призначенням, але не раніше, ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв’язку вагітністю та пологами.
У разі народження двох і більше дітей допомога призначається на кожну дитину.
Документи, що подаються органам праці та соціального захисту населення для призначення допомоги по догляду за дитиною.
 Для незастрахованих осіб:
►паспорт (подається особисто);
►заява про призначення допомоги, що складається за формою,затвердженою Мінпраці;
►копія ідентифікаційного коду;
►копія свідоцтва про народження дитини;
►довідка з місця проживання заявника про те, що з ним проживає дитина;
►копія трудової книжки матері (особи, яка здійснює догляд за дитиною);
►виписка з наказу за місцем служби про надання відпустки;
► довідка з місця навчання (для осіб, які навчаються);
►довідка служби зайнятості;
►довідка органів податкової адміністрації про те, що вони не займаються підприємницькою діяльністю для непрацюючих осіб;
►довідка з місця проживання про те, що заявник не працює (не служить, не навчається);
►копія рішення районної державної адміністрації або виконкому міської, районної у місті ради про усиновлення дитини або встановлення опіки (для усиновителів і опікунів);
►виписка із трудової книжки матері (батька, чи особи, яка їх замінює)
Для застрахованих осіб:
►паспорт (подається особисто);
►заява про призначення допомоги, що складається за формою,затвердженою Мінпраці;
►копія ідентифікаційного коду;
►копія свідоцтва про народження дитини;
►наказ (розпорядження) роботодавця про надання застрахованій особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, відпустки по догляду за дитиною (на фірмовому бланку з усіма реквізитами);
►заява застрахованої особи та розпорядження виконавчої дирекції відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі Фонд) за місцем здійснення їх обліку як страхувальників(для застрахованих осіб, зазначених у частинах другій і третій статті 6 Закону України”Про загальнообов’язкове державне соціальне стахування у звязку з тимчасовою втратою прцездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”).
Застраховані особи - субєкти підприємнтцької діяльності разом із зазначеними документами подають:
1) Суб’єкти підприємницької діяльності – платники єдиного податку:
► довідку про реєстрацію у Фонді, видану виконавчою дирекцією Фонду за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності;
►довідку про сплату єдиного податку, видану органом податкової служби за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.
2) Суб’єкти підприємницької діяльності – добровільно застраховані особи:
►довідку про реєстрацію та сплату внесків до Фонду, видану робочим органом Фонду за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.У разі призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку така довідка подається органу праці та соціального захисту населення щокварталу.
      Якщо застрахована особа – суб’єкт підприємницької діяльності у період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не може провадити підприємницьку діяльність та сплачувати страхові внески до Фонду, вона повинна припинити підприємницьку діяльність, знятися з обліку у Фонді та звернутися до органу праці та соціального захисту населення за призначенням відповідної допомоги як незастрахована особа, про що робочим органом Фонду видається довідка із зазначенням дати зняття її з обліку.
ОПОВІЩЕННЯ
- перекриття доріг
- відключення
світло / вода / газ

Далі 21 січня 9:00
апаратна нарада
пряма трансляція
Далі 18-19 січня 
Водохресні купання
Адреси пляжів

Далі 18-19 січня 
робота міського транспорту 
на Хрещення 

Далі 23 січня 15:00
поетична зустріч
в Літмузеї О.С. Пушкіна

Далі Тест на
інтеркультурне 
громадянство

Далі 24 січня  11:00
ВИКОНКОМ

Далі 30 січня 10:00
С Е С С І Я

Далі ГРАФІК ЗАСІДАНЬ
депутатських комісій

Далі Місцеві ініціативи
Збір підписів

Далі
Як поводитися в надзвичайних ситуаціях
Далі ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Отримання компенсації по кредитах на енергозбережні
мероприятия

Далі Графік особистого
прийому громадян
2019 рік

Далі Виставки і ярмарки -
2019

Далі Т А Р И Ф И
Далі ГЕНПЛАН ОДЕСИ
Далі В И Б О Р И
Далі ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ

Далі ЦЕНТР
АДМІНПОСЛУГ

Далі ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ
робота транспорту
інформаційні матеріали

Далі