/ Головна / Новини / Пенсійний фонд України в Суворовському районі м.Одеси інформує про заходи щодо запобігання та протидії корупції


Розміщено: 22.12.2010 16:00:12

Пенсійний фонд України в Суворовському районі м.Одеси інформує про заходи щодо запобігання та протидії корупції

З метою реалізації антикорупційних заходів, додержання принципів прозорості та відкритості в діяльності протягом 2010 року управління Пенсійного фонду України в Суворовському районі м.Одеси здійснювало організаційні заходи, спрямовані на посилення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.

Робота щодо запобігання та протидії корупції

З метою реалізації антикорупційних заходів, додержання принципів прозорості та відкритості в діяльності протягом поточного року управлінням Пенсійного фонду України в Суворовському районі м.Одеси здійснювалися організаційні заходи, які були спрямовані на:
- забезпечення ефективності здійснення заходів щодо профілактики правопорушень та вжиття передбачених законодавством заходів до державних службовців, притягнутих до адміністративної відповідальності;
- посилення роз’яснювальної роботи щодо упередження порушень державними службовцями вимог антикорупційного законодавства;
- посилення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів;
- забезпечення добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також забезпечення постійного контролю за додержанням антикорупційного законодавства.
Наказом управління затверджено План заходів управління Пенсійного фонду України в Суворовському районі м.Одеси щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” та державної антикорупційної політики на період до 2011 року, а також перелік посадових осіб управління, яких необхідно повідомити про вчинення корупційних правопорушень. З початку року до управління не надійшло жодного звернення чи скарги громадян з питань порушення державними службовцями законодавства про боротьбу з корупцією.
З метою попередження порушень антикорупційного законодавства в управлінні проводиться ознайомлення всіх працівників з вимогами та спеціальними обмеженнями щодо проходження державної служби.
Відповідно до ст.13 Закону України “Про державну службу”, ст.6 Закону України “Про боротьбу з корупцією” в управлінні забезпечено здійснення організаційних заходів щодо своєчасного оформлення та подання державними службовцями управління відомостей про доходи та зобов”язання фінансового характеру за 2009 рік та при призначенні на посади державних службовців.
Державні службовці попереджаються про те, що порушення вимог декларування доходів є підставою для припинення державної служби (п.7 ст.30 Закону України “Про державну службу”), а також тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу (ст.9 Закону України “Про боротьбу з корупцією”).
В листопаді поточного року проведено атестацію державних службовців, результати якої підтвердили задовільні знання законодавчих актів щодо питань протидії корупції державними службовцями упраління.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.98 № 668 “Про заходи щодо запобігання порушень фінансової дисципліни у бюджетних установах і організаціях” в управлінні систематично здійснюється контроль за дотриманням фінансової дисципліни. З цією метою проводяться перевірки цільового використання коштів Фонду, призначених для виплати пенсій, в структурних підрозділах УДППЗ “Укрпошта” та уповноважених банках. Протягом року нецільового використання коштів не виявлено.
На виконання нормативно - правових актів Президента України і Кабінету Міністрів України щодо відкритості і прозорості в діяльності органів державної влади управлінням систематично проводиться інформаційно-роз’яснювальна роботу. З початку року в засобах масової інформації опубліковано 36 матеріалів з питань реалізації соціальної політики держави, роз’яснень пенсійного законодавства, проведено 7 виступів на телебаченні, на веб-сайті Одеської міської ради розміщено 16 інформацій, організовано 8 виходів інформаційних рядків на телебаченні. Фахівцями управління протягом звітного періоду проведено 397 зустрічей в трудових колективах та за місцем проживання, 344 дня інформування тощо.
Підвищили кваліфікацію за програмами тематичних короткотермінових семінарів, до яких включалися питання запобігання і протидії проявам корупції, – 15 державних службовців.
Протягом 2010 року питання боротьби з корупцією виносилися на розгляд апаратних нарад при начальнику управління, виробничих нарад в структурних підрозділах.
В управлінні Пенсійного фонду України в Суворовському районі м.Одеси визначено відповідальним за координацію роботи з питань запобігання корупційним проявам – першого заступника начальника управління, а за організацію і виконання заходів з питань запобігання корупційним проявам – керівників структурних підрозділів та спеціалістів.

Відділ кадрового забезпечення.Сторінка створена:

Опубліковано на сайті:

Повна адреса сторінки:
22.12.2010 16:00

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ua/news/31669/