/ Головна / Новини / Повідомлення управління Пенсійного фонду України


Розміщено: 28.12.2010 13:38:09

Повідомлення управління Пенсійного фонду України

Управління ПФУ в Суворовському районі м.Одеси інформує про основні права пенсіонерів.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Перелік прав, свобод, обов’язків громадян України та їх захист містяться в основному Законі держави – Конституції України.
В Конституції України не тільки закріплені, але й гарантуються у їх здійсненні права людини: право на життя та право на захист свого життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань (ст. 27); право на повагу до своєї гідності         (ст. 28); право на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб (ст. 40); право на судовий захист, право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, право після використання всіх національних засобів правого захисту звертатись до міжнародних органів і установ, членом або учасником, яких є Україна, право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань (ст. 55); право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень (ст. 56); право знати свої права та обов’язки (ст. 57); право на правову допомогу (ст. 59); право не виконувати явно злочинні розпорядженні чи накази (ст. 60); право на презумпцію невинуватості та на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої безпідставним засудженням (ст. 62); право на звільнення від відповідальності за відмову надавати показання або пояснення щодо себе, членів своєї сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом (гарантія проти самообвинувачення) та право на захист у суді (ст. 63); право на працю, на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, право на захист від незаконного звільнення та на своєчасне одержання винагороди за працю (ст. 43); право на соціальний захист (ст. 46) та інші.
Кожен має право будь-яким не забороненим законом засобом захищати свої права. До таких засобів належить: адміністративний та судовий.
Судовий – право громадян на судовий захист закріплено в ст. 10 Загальної декларації прав людини, відповідно до якої воно відображено у ст. 55 Конституції України. Відповідно до цієї статті гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Адміністративний – відбувається шляхом розгляду прав громадян у вищих органах виконавчої влади. Громадянин має право звернутися до суду, якщо незадоволений результатами розгляду його справи державним органами, підприємствами, громадськими організаціями.
Відповідно до пенсійного законодавства кожна людина має право на призначення пенсії, обирати порядок здійснення виплати пенсії, отримувати інформацію стосовно призначення і здійснення пенсійних виплат, отримувати свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, отримувати у виконавчих органах Пенсійного фонду відомості, внесені до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, звертатися із заявою (скаргою)  до територіальних (вищих) органів Пенсійного фонду з питаннями, що стосуються діяльності Пенсійного фонду, отримувати від страхувальника підтвердження про сплату страхових внесків, вимагати від страхувальника сплати страхових внесків, оскаржувати в установленому законодавством порядку дії страхувальника.
Якщо органи Пенсійного фонду України не задовольнили пенсіонера (застраховану особу) результатом розгляду його справи, він має право звернутися до суду.
 
 Перший заступник начальника
управління Пенсійного фонду
                                                                                                 України в Суворовському
 районі м.Одеси Шендрик С.О.
 


Сторінка створена:

Опубліковано на сайті:

Повна адреса сторінки:
28.12.2010 13:38

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ua/news/31776/