08:46:57   |   25 вересня 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Міські програми
Обговорення проектів
Публічні закупівлі
Міжнародне співробітництво
Одеса інвестиційна
Мапа Одеси
Віртуальна Одеса
Кіно про Одесу
Фотоальбом міста
Символіка міста
Театри Одеси
Музеї Одеси
Пам'ятники Одеси
Парки Одеси
Одеський зоопарк
Готелi Одеси
Одеса туристична
Про місто
В допомогу підприємцям
Правова консультація
Одеса в цифрах
Пiдприємства Одеси
Схема руху міського транспорту
Аварійні й довідкові служби
Шукати
Пiдписатися на новини
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу
на право оренди

Далі ПОВІДОМЛЕННЯ
«Сінтез Ойл»/ оцінка впливу на довкілля

Далі ОГОЛОШЕННЯ
про намір
зміни тарифів

Далі ВАКАНСІЇ
Далі Правила пропуску в будівлю Одеської міськради
Далі/ Головна / Новини / Охорона атмосферного повітря в Одесі


Розміщено: 24.10.2006 09:41:08

Охорона атмосферного повітря в Одесі

Концепція охорони атмосферного повітря в місті Одеса до 2010 року.
Негативний вплив забрудненої атмосфери і шляхи вирішення проблеми.
Заходи з поліпшення екологічного стану повітряного басейну Одеси.

Концепція охорони атмосферного повітря в місті Одеса на період до 2010 року.
 
При оцінці екологічної ситуації в м. Одесі необхідно враховувати, що через свій історичний розвиток, а також через вплив природних факторів місто є не лише промисловим і транспортним, але й курортним центром.
По даним облстатуправління за 2005 рік загальний обсяг викидів в атмосферу в м. Одесі склав 69,215 тис. тонн.
Основними компонентами цих викидів є оксид вуглецю - 36,47 тис. т., оксид азоту - 7,310 тис. т., діоксид сірки -1,531тис. т., вуглеводні - 19,675 тис. т., інші - 4,227тис. т.
У цей час спостерігається збільшення викидів від стаціонарних джерел забруднення (в 2003 р. у повітряний басейн міста надійшло -7,7 тис. тонн забруднюючих речовин, в 2004 р. - 9, 9 тис. тонн, в 005м - 21, 1тис. тонн).
Викиди від транспортних засобів становлять 69,47% від загального обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Інтенсивність забруднення атмосфери автомобільним транспортом безперервно збільшується через зростання загальної кількості автотранспорту, у тому числі приватного.
За результатами перевірок на багатьох підприємствах міста відсутній відомчий контроль за кількісним і якісним складом шкідливих речовин, що викидають в атмосферу, експлуатація транспортних та інших пересувних засобів відбувається з перевищенням установлених нормативів, що є порушенням Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища" і "Про охорону атмосферного повітря".
Згідно з розпорядженням № 1176-01р від 01.09.2004. "Про розробку програми "Чисте повітря м. Одеси", управлінням екологічної безпеки розроблено міську програму "Чисте повітря".
На замовлення управління екологічної безпеки українським науковим центром екології моря проведено наукову роботу з дослідження рівня забрудненості атмосферного повітря на території м. Одеси з розробкою рекомендацій для здійснення комплексу заходів з охорони повітря.
 
Метою Концепції є планування природоохоронної діяльності і розробка заходів, спрямованих зменшення об’ємів забруднення і поліпшення стану повітряного басейну.
Згідно з Законом України "Про основи державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності" з метою одержання зауважень і пропозицій на офіційному сайті Одеської міської ради, у газеті "Одеський вісник", було опубліковано проект рішення Одеської міської ради "Про затвердження програми "Чисте повітря м. Одеси". Управлінням екологічної безпеки враховано отримані пропозиції і внесено до Програми.
Концепцію охорони атмосферного повітря в місті Одесі на період до 2010 року погоджено з управлінням транспортного комплексу міста, управлінням дорожнього господарства і благоустрою міста, управлінням архітектури і містобудування, одеською міською санітарно-епідеміологічною станцією, ДАІ УМВС України в Одеській області.
 
Виконавчим комітетом Одеської міської ради ухвалено рішення № 347 від 22.08.2006 щодо винесення даної Концепції для затвердження на сесії Одеської міської ради.
29 вересня 2006 року Одеська міська рада прийняла рішення № 323-V про затвердження Концепції охорони атмосферного повітря в місті Одесі на період до 2010 року.
 
Атмосферне повітря – найважливіший для усього живого природний ресурс, від якісного стану якого в значній мірі залежить здоров’я людини. Саме тому наукові дослідження відносно оцінки антропогенного навантаження на повітряний басейн великих промислових міст, розробка методів його регулювання з урахуванням правових та нормативних аспектів відносяться до актуальних проблем. Наявність промислових та автотранспортних джерел обумовлює значне навантаження на повітряний басейн великого міста, одним з яких і є Одеса.
З одного боку, Одеса є великим портовим, промисловим містом України, а з іншого — одним із курортно– туристичних центрів України. Перше формує високе техногенне навантаження на повітряний басейн, а друге - високі вимоги до якості стану атмосферного повітря.
Згідно з концепцією „Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки” передбачається збільшення випуску продукції у нафтохімічній, машинобудівній та харчовій галузях. Наслідком цього буде збільшення викидів забруднюючих речовин.
Зростанню викидів і, як наслідок, погіршенню стану атмосферного повітря буде сприяти також подальше збільшення кількості автотранспортних засобів у місті.
Концепцію охорони атмосферного повітря у місті Одесі на період до 2010 року розроблено відповідно до розпорядження міського голови від 01.09.2004р. №1176-01р з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 37-р. „Про затвердження плану заходів щодо зменшення негативного впливу автомобільних транспортних засобів на довкілля на 2004-2010 роки”, основними напрямами якої є зменшення викидів і, як наслідок, поліпшення стану довкілля.
Основним напрямом охорони повітряного басейну міста від забруднення є зменшення викидів у атмосферу стаціонарними джерелами промисловості, комунального господарства та пересувними джерелами.
У зв'язку з цим, основним завданням під час формування міської природоохоронної політики повинно бути визначення пріоритетних робіт, спрямованих на покращення стану довкілля, у тому числі якості атмосферного повітря міста.
Забруднення повітряного басейну є ключовим фактором негативного впливу на стан природного середовища міста. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) від 40 до 50% захворювань людини у даний час пов’язані зі зростанням антропогенної напруженості.
Деградоване міське середовище виявляє комплексну шкідливу дію на здоров’я населення внаслідок забруднення атмосферного повітря, дефіциту сонячного проміння, води, а також стресових факторів, зумовлених напруженим ритмом життя, скупченістю населення, нестачею зелених насаджень тощо.
До основних антропогенних забруднювачів довкілля, крім шкідливих речовин, що викидаються промисловими підприємствами, забруднень від усіх видів транспорту, належать також транспортні та виробничі шуми, іонізуюче та електромагнітне випромінювання, вібрації, світлові та теплові впливи. Вплив радіоактивного випромінювання на організм людини особливо небезпечний. В Одесі відсутні об’єкти атомної енергетики, уранодобувної та переробної промисловості. Проте на даний час в місті є багато підприємств та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання.
Крім того, джерелом радіоактивного забруднення повітря є випадання з атмосфери за рахунок раніше проведених ядерних випробувань та аварії на ЧАЕС.
Поступове нарощування об'ємів виробництва промислової продукції деяких галузей приводить до збільшення об'ємів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря міста, отже дослідження забруднення промисловими підприємствами повітряного басейну мають велике значення для нормування антропогенного навантаження та розробки природоохоронних заходів з метою його зменшення.
За даними статуправління, в м. Одесі складають звітність 196 промислових підприємств, у тому числі: підприємства машинобудування, теплоенергетики, хімії, нафтохімії, будівельних матеріалів, переробки продукції сільського господарства.
Певний інтерес стосовно промислових джерел забруднення становлять дослідження впливу кожної галузі виробництва на стан забруднення повітряного басейну міста Одеси. Дослідження грунтується на інформації по валових потенційних викидах більшості підприємств міста, яка оброблена за напрямками виробництв, і визначених показниках антропогенного навантаження для кожного з них.
 
Аналіз внеску підприємств у забруднення атмосфери по кожному з інгредієнтів показав, що найбільше антропогенне навантаження на стан повітряного басейну викидами CO (37,1 %) роблять підприємства машинобудівної промисловості.
Найбільше викидів SO2 (26,0 %) мають підприємства теплоенергетичної галузі, насамперед Одеська ТЕЦ–1, Одеський морський торговельний порт, залізнична станція „Одеса – Головна”.
 
Основним забруднювачем атмосферного повітря є автотранспорт. Крім того, необхідно зазначити швидке зростання автомобільного парку в місті.
Частка автотранспорту в загальному об'ємі викидів забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних і пересувних джерел складала у 2005 році 69,47%.
По видах транспорту викиди забруднюючих речовин розподіляються таким чином: 87% загального викиду приходиться на автомобільний транспорт, близько 8% - на залізничний, 2% - на дорожній комплекс, трохи більше 1% - на повітряний транспорт і 2% - на річковий та морський.
 
Одним з головних чинників, які впливають на рівень забруднення довкілля пересувними джерелами, є якість палива.
Використання етилованого бензину і бензинів з іншими недозволеними добавками веде до стійкої інтоксикації людини й особливо згубно позначається на здоров'ї дітей.
Несприятливими режимами роботи є малі швидкості і «яловий хід» двигуна, коли в атмосферу викидаються забруднюючі речовини в кількостях, що значно перевищують викиди на режимах навантажень. Поганий стан доріг також сприяє значному збільшенню викидів. Рівне дорожнє покриття дозволяє зменшити викиди від автотранспорту на 10-30 %.
 
Суттєве значення має також організація функціонування системи паркування і зберігання автомобілів.
Якщо платні автостоянки та гаражні кооперативи розміщуються згідно з чинними нормами та правилами, то машини на подвір'ях знаходяться у безпосередній близькості до людей, їхнє постійне зберігання біля будинків може негативно вплинути на стан здоров'я мешканців. Особливо це має місце на прибудинкових територіях із забудовою закритого типу.
 
До автостоянок, які отримали «зелене» світло, необхідно збільшити вимоги: суворіше дотримання екологічних і санітарних норм, багато уваги приділяти озелененню, дизайну тощо.
Для Одеси екологічні проблеми, пов'язані зі стрімким збільшенням кількості автомобілів, є надзвичайно гострими і нагальними. У першу чергу вони стосуються центральної частини міста, історична забудова якої не була розрахована на інтенсивний дорожній рух. До цього додається функціонування промислового ринку та відсутність сучасних транспортних розв'язок.
 
Ключовими проблемами забезпечення екологічної безпеки промислового міста є захист від забруднення атмосферного повітря шкідливими домішками, електромагнітним та шумовим засміченням, попередження екологічних наслідків надзвичайних ситуацій і катастроф, забезпечення екологічної безпеки населення.
Аналіз забруднення атмосферного повітря міста Одеси показав, що рівень забруднення атмосферного повітря м. Одеси перевищує санітарно-гігієнічні нормативи. Викиди шкідливих речовин здійснюють підприємства теплоенергетики, промисловості та автотранспорт. Для покращення ситуації необхідно терміново вжити заходи, які, з одного боку, були б спрямовані на зменшення викидів забруднюючих речовин з боку підприємств та автотранспорту, а з другого - на збільшення кількості багаторічних зелених насаджень, що сприяють очищенню атмосферного повітря.
Заходи стосовно антропогенних джерел забруднення умовно можна підрозділити на чотири напрямки діяльності:
• організаційно-правові;
• архітектурно-планувальні;
• конструкторсько-технічні;
• експлуатаційні.
Організаційно-правові заходи включають формування нового еколого-правового світогляду, удосконалення екологічного законодавства і нормативно-правової бази запобігання екологічній небезпеці. Вони спрямовані на втілення екологічного менеджменту на підприємствах, оптимізацію системи моніторингу стану атмосферного повітря, удосконалення державного, адміністративного і громадського контролю за охороною довкілля та раціональне природокористування.
Однією з важливих задач щодо покращення якості атмосферного повітря м. Одеси є вдосконалення системи моніторингу (оптимізація мережі спостережень, збільшення кола домішок, які вимірюються на цих постах).
 
Питання оптимізації мережі постів спостережень виникли у зв’язку із розростанням міста й особливо його „спальних” районів (Таїрова та Котовського), де немає ні одного поста спостережень. Крім того, як свідчать результати аналізу даних спостережень, розташування КВП статистично необґрунтоване.
Збільшення кількості вимірюваних домішок на існуючих постах м. Одеси необхідно для розрахунків індексів забруднення, по яких проводяться порівняння стану забруднення різних міст України.
Другою задачею є поліпшення якості відомчого контролю за рахунок встановлення автоматизованих систем спостережень на найбільш крупних джерелах забруднення (підприємствах). Крім того, необхідно поліпшення системи державного контролю за нормативами викидів та їх регулювання.
 
Архітектурно-планувальні заходи забезпечують вдосконалення планування всіх функціональних зон міста (промислової, селітебної - призначеної для житла, транспортної, санітарно-захисної, зон відпочинку і ін.) з урахуванням інфраструктури промисловості, транспорту і дорожнього руху, розробку рішень стосовно раціонального землекористування і забудови територій, збереження природних ландшафтів, озелененню і благоустрою.
Особлива увага повинна приділятися організації санітарно-захисних зон (СЗЗ) підприємств, а також груп підприємств, розташованих у безпосередній близькості один від одного. Санітарно-захисні зони мають бути благоустроєні та озеленені.
Для поліпшення якості атмосферного повітря необхідно також проводити озеленення міських та приміських територій спеціальними газостійкими породами дерев та кущів. Особливу увагу необхідно приділяти озелененню територій вздовж автошляхів. Озеленення буде сприяти зменшенню концентрацій забруднюючих речовин у повітрі, а також зменшенню шуму, який створюється автотранспортом.
Планування та будівництво обхідних шляхів навколо міста, транспортних розв’язок також буде сприяти поліпшенню екологічного стану атмосферного повітря міста.
 
Конструкторсько-технічні заходи дозволяють впровадити сучасні інженерні, санітарно-технічні і технологічні засоби захисту довкілля від шкідливих дій на підприємствах і транспорті. Ці заходи є основними та найбільше перспективними щодо зниження рівня забруднення.
До них відносяться:
- перехід підприємств з твердого та рідкого палива на природний газ, що дозволяє значно зменшити рівень забруднення пилом, сажею та сполуками сірки;
- переведення автотранспорту на газ;
- використання вторинних енергоресурсів у вигляді гарячої води та газів;
- очистка пилогазових викидів різними пристроями та апаратами;
- упровадження маловідхідних технологій.
 
Експлуатаційні заходи здійснюються в процесі експлуатації технологічного устаткування та транспортних засобів і спрямовані на підтримку їхнього стану на рівні заданих екологічних нормативів за рахунок технічного контролю і високоякісного обслуговування.
До них можна віднести еколого-теплотехнічне налагоджування котлоагрегатів, контроль та регулювання карбюраторів автомобільних двигунів.
 
Перераховані групи заходів реалізуються незалежно один від одного і дозволяють досягти певних результатів. Комплексне їхнє вживання забезпечить максимальний ефект.
 
ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ М. ОДЕСИ 
 
№ п/п
Найменування заходів
Виконавець
Термін виконання, рік
1.
Оптимізація мережі спостережень за забрудненням атмосферного повітря. Оснащення лабораторії контролю сучасними приладами
Гідрометцентр Чорного та
Азовського морів
2006-2008рр.
2.
Розробка пропозицій щодо удосконалення контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферу
Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради
2006р.
3.
Щорічне проведення операції «Чисте повітря»
ДАІ УМВС України в Одеській області, управління екологічної безпеки Одеської міської ради, представники управління транспортного комплексу міста
Одеської міської ради
2006-2010рр.
4.
Озеленення міста та формування крон існуючих дерев центральних вулиць. Розширення зеленої захисної смуги вздовж великих автошляхів, залізничного вокзалу, великих промислових підприємств. Інвентаризація зелених насаджень.
КП «Міськзелентрест»
2006-2010рр.
5.
Контроль за виконанням природоохоронних заходів підприємствами міста.
Управління екологічної безпеки Одеської міської ради, підприємства міста
2006-2010рр.
6.
Перевірка організації контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферу підприємствами міста.
Підприємства міста, управління екологічної безпеки Одеської міської ради
2006-2010рр.
7.
Оснащення сучасним устаткуванням полигазоочисних установок. Виконання щорічних перевірок ефективності полигазоочисного устаткування.
Підприємства міста
2006-2010рр.
8.
Переведення підприємств з твердого та рідкого палива на природний газ.
Підприємства міста
2006-2008рр.
9.
Впровадження на підприємствах-забруднювачах автоматизованих систем спостережень.
Підприємства міста
2006-2008рр.
10.
Введення постійного документального обліку кількісного й якісного складу викидів.
Підприємства міста
2006-2010рр.
11.
Розробка проектів організації санітарно-захисних зон всіх підприємств міста.
Підприємства міста
2006-2010рр.
12.
Озеленення територій та санітарно-захисних зон підприємств.
Підприємства міста
2006-2010рр.
13.
Проведення комісійних перевірок контролю якості палива, яке реалізується на автозаправних станціях.
Державне управління стандартизації, метрології та сертифікації; управління екологічної безпеки Одеської міської ради
2006-2010рр.
14.
Проведення екологічного аудиту на великих підприємствах-забруднювачах міста.
Підприємства міста
2006-2010рр.
15.
В разі необхідності, якщо підприємство є забруднювачем атмосферного повітря, введення посади відповідального за охорону довкілля на підприємствах міста.
Підприємства міста
2006-2010рр.
16.
Регулювання і вдосконалення організацій руху. Подальший розвиток автоматизованої системи керування дорожнім рухом.
ДАІ УМВС України в Одеській області
2006-2010рр.
17.
Функціонування вулиць у режимі «зеленої хвилі».
ДАІ УМВС України в Одеській області
2006-2010рр.
18.
Перерозподіл транспортних потоків на найбільш завантажених вулицях.
ДАІ УМВС України в Одеській області
2006р.
19.
Оснащення приладами контролю відпрацьованих газів.
Автотранспортні підприємства міста
2006-2007рр.
20.
Покращення стану дорожнього покриття.
Управління дорожнього господарства та благоустрою міста Одеської міської ради
2006-2010рр.
21.
Скорочення кількості парковок у центральній частині міста, влаштованих за рахунок проїжджої частини.
ДАІ УМВС України в Одеській області, рай адміністрації, управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради, управління розвитку торгівлі та побутового обслуговування
Одеської міської ради
2006-2010рр.
22.
Впровадження каталізаторів допалювання окислу вуглецю.
Автотранспортні підприємства міста
2006-2007рр.
23.
Розробка пропозицій щодо розташування автогазозаправних станцій.
Управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради, управління екологічної безпеки Одеської міської ради
2006-2007рр.
24.
Здійснення заходів щодо виведення за міську межу транзитного автотранспорту.
ДАІ УМВС України в Одеській області, управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради, управління дорожнього господарства та благоустрою міста Одеської міської ради
2006-2010рр.
25.
Введення режиму обслуговування підприємств, розташованих у центральній частині міста вантажним транспортом у нічний час.
ДАІ УМВС України в Одеській області, рай адміністрації, управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради, управління дорожнього господарства та благоустрою міста Одеської міської ради
2006-2010рр.
26.
Організація постійного контролю за відпрацьованими газами автобусів та маршрутних таксі, що обслуговують центр міста.
Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради
2006-2010рр.
27.
Пропозиції щодо впровадження нових технологій, що призводять до зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради, підприємства міста
2006-2010рр.
28.
Проведення семінарів, конкурсів на кращі екологічні програми.
Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради
2006-2010рр.
 
 
ОПОВІЩЕННЯ
- перекриття доріг
- відключення
світло / вода / газ

Далі 24 вересня 16:00
фотовиставка 
«З Грузії з любов'ю»

Далі 25 по 30 вересня
IV Міжнародний літературний фестиваль

Далі 27 вересня об 11:00
В И К О Н К О М

Далі 25 вересня 2018 
з 14.00 до 16.00 
навчання цивільного захисту

Далі 26 вересня
Ярмарок вакансій

Далі 25-30 вересня
IV Міжнародний
літературний 
фестиваль

Далі 16-30 вересня
Міжнародний день глухих
Програма

Далі 30 вересня 12:00 
турнір з відеогри World of Tanks

Далі 18 жовтня 10:00
Одеська жіноча конференція

Далі 31 жовтня 10:00
С Е С І Я
 
Далі 27-29 вересня
конференція «Проблеми
і перспективи розвитку
будівельного комплексу Одеси»

Далі ГРАФІК ЗАСІДАНЬ
депутатських комісій

Далі План спортивних заходів
Далі Місцеві ініціативи
Збір підписів

Далі
Г А З Е Т И - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
Думська площа

Далі ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Отримання компенсації по кредитах на енергозбережні
мероприятия

Далі Графік особистого
прийому громадян

Далі Виставки і ярмарки -
2018

Далі Т А Р И Ф И
Далі ГЕНПЛАН ОДЕСИ
Далі Як поводитися в надзвичайних ситуаціях
Далі В И Б О Р И
Далі ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ

Далі ЦЕНТР
АДМІНПОСЛУГ

Далі ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ
робота транспорту
інформаційні матеріали

Далі